torsdag 23 oktober 2014

Regeringen sviker löfte om mer pengar till HBTQ-föreningar.S-mp-regeringen har idag lämnat sitt budgetförslag (som de förhandlat ihop med v). I regeringens "huvudförslag" till budget finns inte med något om HBTQ (det har det inte heller funnits i tidigare regeringars budgetförslag). Men det är också möjligt att konstatera följande.

- Regeringen avsätter inte pengar för skadestånd till tvångssteriliserade transsexuella. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har lovat att driva det i budgetförhandlingarna men Socialdemokraterna vill (precis som Alliansen) avvakta rättsprocessen om de berörda har rätt till skadestånd.

- Socialdemokraterna lovade före valet att ge 3 miljoner mer till HBTQ-föreningar om partiet skulle bilda regering. Det löftet sviker nu s. Förvånande eftersom Miljöpartiet och Vänsterpartie inte brukar vara negativa till att höja de anslagen. Kanske nu s, mp och v skyller på varann. Deras förtroende har dock gemensamt härmed devalverats.

S-mp-v vill minska anslagen emot diskriminering.

Det intressantaste från HBTQ-synvinkel brukar vara den bilaga till budgeten som heter Integration och jämställdhet. Regeringen föreslår kraftigt ökade anslag när det gäller integration (orsaken är att fler människor förväntas få asyl). Från ca 12,5 miljarder 2014 till ca 24,5 miljarder 2018. Lika generös har dock regeringen inte varit när det gäller områdena diskriminering och jämställdhet trots att de bara utgör en bråkdel av anslagen till integrationsåtgärder.

S-mp-v vill successivt minska anslagen emot diskriminering från 140 till 133 miljoner från 2014 till 2018 (2 av de miljonerna överförs dock 2015 till andra områden för HBT-projekt, netto blir minskningen 5 miljoner).

Sedan finns det också positiva delar i budgeten.
.... Reglerna i diskrimineringslagen (2008:567) med avseende på aktiva åtgärder bör ändras. Regeringens ambition är att aktiva åtgärder ska utökas till att gälla samtliga diskrimineringsgrunder.... Regeringen avser att utifrån hbt-strategin ge de strategiska myndigheterna Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statens kulturråd ett samlat ansvar för att inom sina verksamhets områden främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck . Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles-frågor (MUCF) får motsvarande uppdrag inom ungdomspolitiken.... Regeringen avser också att fullfölja uppdraget till Socialstyrelsen om att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck genom att ge kommuner och landsting möjligheter att ansöka om projektmedel under åren 2015 och 2016.... Jämställdhetspolitiken ska vara anpassad till att alla familjer inte ser likadana ut. Regeringen vill även se över möjligheterna att underlätta för stjärnfamiljer att använda föräldraförsäkringen....
Men totalt är budgetförslaget från regeringen och v en besvikelse. De har i många år, ibland med rätta, kritiserat tidigare borgerliga regeringen för att inte haft tillräckligt höga ambitioner. Och det första s-mp-v gör när de får makten är att de sänker anslagen emot diskriminering och sviker löften om mer pengar till HBTQ-föreningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar