torsdag 2 oktober 2014

Nyvald kd-riksdagsledamot tycker fler HBT-rättigheter är "ganska dåligt förslag"


Här är ännu en del av min granskning av riksdagens ledamöter (efter valet).

Först vill jag göra en rättelse. För några veckor sedan kommenterade jag att  Larry Söder blivit riksdagsledamot för kd och 2011 hånat Anton Hysén för att han kommit ut som bög i media. Jag utgick då från det preliminära resultatet av mandatfördelningen, hämtade infon från riksdagens hemsida. Efter den slutgiltiga räkningen av mandat visar det sig att Söder inte har blivit riksdagsledamot.

Däremot är Magnus Oscarsson (bilden) nyvald ledamot från Östergötlands län. I valkompassen som Sveriges television gjorde före valet kommenterade kd-politikern "ganska dåligt förslag" till påståendet Satsa på ett samhälle där homo-, bisexuella och transpersoners rättigheter. Han motiverade det med följande.
Jag tycker att vi har satsat så mycket vi kan, både i asylprövning och svenskt bistånd som stärker hbt-personers rättigheter. Det finns andra grupper som också behöver satsas på med utökade rättigheter.
Mänskliga rättigheter är inget nollsummespel.

Men hallå? Som om fler rättigheter vore något nollsummespel. Om grupp A får det bättre kan grupp B inte få det. I verkligheten är det ju så att ökat fokus på en grupps mänskliga rättigheter ofta ökar prioriteringen av kamp emot diskriminering generellt. För det andra finns det allvarliga brister inom hanteringen av HBTQ-personers asylärenden, det har ju den borgerliga regeringen själv konstaterat. För det tredje så handlar HBTQ-rättigheter om så mycket mer än om asyl och bistånd även om det givetvis är viktiga saker.

Men det finns ju också några positiva nyheter i SVT:s valkompass. Generellt är kandidaterna för sex av riksdagspartierna mycket positiva till fler HBT-rättigheter, kd är något sämre medan sd är absolut sist. Men både nyvalde Adam Marttinen och Johnny Skalin som varit sd:s EU-politiske talesperson meddelar "mycket bra förslag" om just Satsa på ett samhälle där homo-, bisexuella och transpersoners rättigheter, Skalin lämnar följande kommentar.
Är det så att några rättigheter behöver utökas för att så ska ske så ställer jag upp på det!
Kanske dags att Johnny Skalin då börjar jobba för att sd ska bli för nuvarande jämlika lagar om adoptioner och inseminationer. Om nu Skalin verkligen är för lika rättigheter.

Cassandra Sundin
, öppet bisexuell riksdagsledamot, deltog inte i SVT:s valkompass.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar