tisdag 14 oktober 2014

Checklista till riksdagspolitiker om HBTQ-reformer.Jag har idag skickat följande mail till 34 riksdagsledamöter. Det är en checklista om vad de kan lämna motioner (förslag) om när det nu är allmän motionstid några veckor. Alltså att ledamöterna i får lämna förslag om vilket politiskt område som helst. I flera år har jag skickat sådana här mail även till några kd-ledamöter. I år har jag för första gången även haft med en sd-politiker, Cassandra Sundin, öppet bisexuell riksdagsledamot.


I det här mailet tipsar jag om möjliga motionsförslag när det gäller HBTQ-reformer. Ni som är riksdagsledamöter sedan tidigare vet hur rutinerna är. Till er som är nya har nog era partier förklarat vad motioners inlämnande och behandlingar handlar om. Det viktiga är oftast att hålla en debatt politiskt levande och orsaka press på regeringspartierna att flytta fram positionerna i ärendet. Medlemmar från regeringspartier kan också göra det.

Säkert har många av er som får det här mailet redan skickat in en eller flera HBTQ-relaterade motioner nu när det är allmän motionstid. Men kanske du missat något som du egentligen tycker är viktigt. Betrakta det här som en check-lista.

Det viktiga är att inte att du måste hålla med om alla de här reformerna utan att du använder din plats i riksdagen för att flytta fram HBTQ-politiken närmaste året.

Mvh

Bengt


HBT-reformer

1. Könsneutral föräldraskapspresumtion.
2. Utredning om att införa ett tredje juridiskt kön.
3. Att transpersoner ska få samma skydd emot hets och hatbrott som bl.a. homosexuella och bisexuella redan har.
4. Arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga alla diskrimineringsgrunder i lagen.
5. Sänka åldersgränsen för att få byta juridiskt kön.
6. Införa ett förbud i regeringsformen emot diskriminering p.g.a. könsidentitet.
7. Sverige ska jobba inom EU för att alla medlemsländer ska vara skyldiga att ha lagar inom i princip alla samhällsområden emot diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet.
8. Sverige ska jobba inom EU för att samkönade äktenskap i Sverige ska respekteras juridiskt oavsett vill vilket annat land ett homopar flyttar till inom unionen.
9. Sverige ska jobba för att FN antar en HBT-konvention.
10. Att regeringen ska ge socialstyrelsen i uppdrag att göra en bred genomgång av äldre HBT-personers situation. Någon sådan har aldrig gjorts, däremot för många andra delgrupper inom HBT-gruppen.


HBT-Queerreformer

1. Att barn ska kunna få fler än två vårdnadshavare (om en domstol bedömer det att vara till barnets bästa) 
2. Att även sambopar (samkönade eller olikkönade) ska kunna bli prövade som adoptivföräldrar. 
3. Att ensamstående kvinnor (homo- bi- eller heterosexuella) ska kunna bli inseminerade vid kliniker. 
4. Att förenkla faderskapsprövningen för ogifta olikkönade par.
5. Att ogifta pappor enklare ska kunna bli erkända som förälder till ett barn, om mamman till barnet nekar till att mannen är pappan startar ofta en lång och byråkratisk process.
6. Att det ska vara möjligt att använda både donerad sperma och donerade äggceller (embryodonation) vid behandlingar för att en kvinna ska bli med barn. Idag är det bara tillåtet att en av de två är donerad.
7. Att tillåta surrogatmödraskap, att en kvinna blir gravid mot ersättning för sina omkostnader men sedan lämnar barnet till någon annan individ eller par.
8. Att avskaffa informationsplikten för hiv-positiva.
9. HBTQ-personers situation inom skolan, vården, äldreomsorgen, kulturen, idrotten, religiösa samfund etc.
10. HBTQ-personers situation internationellt, inom biståndspolitiken och som HBTQ-asylsökande.
11. Att karenstiden (idag 12 månader för vissa grupper) ska kortas för att få ge blod.
12.  Att regelverket när det gäller sexualitetspolitiken (inseminationer och annat) inte ska vara så olika som det är idag mellan de olika landstingen och regionerna.


Uppdatge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar