tisdag 7 oktober 2014

Liberala kd-ledamöter blir ordförande i två utskott som behandlar HBTQ-reformer.Riksdagen har idag valt de som blir med i dess utskott. Just utskotten kommer få en viktig roll nu när regeringen behöver stöd från flera oppositionspartier för att få igenom förslag. Det är där som förslag förbereds innan de når hela riksdagen för debatt och omröstning.  Jag listar här vilka utskott som kommer få ansvar för diverse HBT-reformer.
Civilutskottet

En könsneutral föräldraskapspresumtion.

Ordförande: Caroline Szyber (kd)
Vice ordförande: Johan Löfstrand (s)
Ledamot som är öppet HBTQ: Robert Hannah (fp)

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga alla diskrimineringsgrunderna i lagen.

Ordförande: Raimo Pärsinen (s)
Vice ordförande: Ulf Kristersson (m)

Konstitutionsutskottet

Möjligheten att tillhöra ett tredje juridiskt kön.
Förbud i regeringsformen (grundlagen) emot diskriminering p.g.a. könsidentitet

Ordförande: Andreas Norlén (m)
Vice ordförande: Björn von Sydow (s)
Ledamöter som är öppet HBTQ: Hans Ekström (s) och Jonas Gunnarsson (s)

Justitieutskottet

Straffskärpningsparagrafen vid hatbrott ska explicit skydda även transpersoner.

Ordförande: Beatrice Ask (m)
Vice ordförande: Annika Hirvonen (mp)

Konstitutions- och justitieutskottet (delat ansvar)

Lagen om hets emot folkgrupp ska förbjuda hets p.g.a. könsidentitet

Socialutskottet

Sänka eller avskaffa åldersgränsen för att få byta kön juridiskt.

Ordförande: Emma Henriksson (kd)
Vice ordförande: Veronica Palm (s)

Utrikesutskottet

Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

Ordförande: Kenneth G Forslund (s)
Vice ordförande: Karin Enström (m)
Ledamot som är öppet HBTQ: Hans Linde (v)

Utrikesutskottet och EU-nämnden (delat ansvar)

Sverige ska jobba i EU för att svenska samkönade äktenskap ska bli juridiskt erkända vilket annat land ett homopar flyttar till inom unionen.
Sverige ska jobba för att EU beslutar att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha lagar emot diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet inom i princip alla samhällsområden.

Ordförande i EU-nämnden: Carl Schlyter (mp)
Vice ordförande i EU-nämnden: Eskil Erlandsson (c)
Ledamot som är öppet HBTQ: Börje Vestlund (s)

Det kan verka vara ett problem att två kd-ledamöter blir ordförande för två av utskotten som har ansvar för HBT-reformer. Dock bör det noteras att Caroline Szyber och Emma Henriksson är de två liberalaste och HBT-vänligaste ledamöterna i kd-riksdagsgruppen. Samt att till sist är det den politiska fördelningen i utskotten som blir avgörande för vilka förslag som får majoritet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar