måndag 8 april 2013

Sverige bör införa ett tredje juridiskt kön.


Jag tar nu ställning för att ett tredje juridiskt kön bör införas i Sverige. Hittills har jag bara varit positiv till en utredning av reformen. Har dock  kommit fram till att det egentligen inte finns några hållbara argument för att vägra en del transpersoner att varken vara man eller kvinna juridiskt. Det handlar säkert om en liten grupp som kommer använda möjligheten men deras situation kan förbättras utan att det blir någon försämring för övriga människor.

Idag är det två länder som ge möjlighet till att få ett tredje juridiskt kön, Sydafrika och Nepal. Från en artikel från 2011 i Dagens nyheter
När det lilla landet Nepal nu i maj genomför en folkräkning, är det för första gången möjligt att registrera sig inom en tredje, neutral köns­kategori – som ”hen”.
Vänsterpartiet först i riksdagen att bli för reformen.

2011 hade Qx en artikel om att Australien genomför möjlighet att ha ett könsneutralt alternativ i pass, något tredje juridiskt kön finns dock inte generellt i landet. På sin kongress våren 2010 blev Vänsterpartiet första riksdagspartiet att säga ja till möjligheten till ett tredje juridiskt kön. Från en riksdagsmotion från v i höstas.
I Sverige lever transpersoner dessvärre i stor utsatthet. Det är en grupp som ofta osynliggörs när frågor om diskriminering och mänskliga rättigheter diskuteras. Ingen heltäckande kartläggning finns av hur vanligt det är att som transperson bli utsatt för kränkningar, trakasserier och diskriminering, men de undersökningar som gjorts tyder på att det är mycket vanligt. Psykisk ohälsa är också vanligt bland framför allt yngre transpersoner. För vissa av dessa transpersoner och intersexuella skulle en lagändring som innebär att ett så kallat tredje kön införs betyda oerhört mycket. Ett tredje juridiskt kön skulle självklart vara en valmöjlighet för den enskilde; ingen ska kunna kategoriseras som ett tredje juridiskt kön mot sin vilja.

Även om det är en minoritet av befolkningen som berörs av denna fråga så skulle livskvaliteten öka för dessa personer om de får sin könsidentitet respekterad. Detta är en mänsklig rättighet. Att erkänna ett tredje kön i lagen kan på sikt ändra negativa attityder och minska fördomarna mot transpersoner och intersexuella. Detta skulle i sin tur leda till att diskrimineringen och våldet mot denna grupp minskar. Regeringen bör därför tillsätta en utredning som ser över möjligheten att införa ett tredje kön som juridiskt sett är jämställt med kvinna och man.
Piratpartiet vill avskaffa juridiska kön helt.

På sommaren samma år blev även Feministiskt initiativ för möjligheten till ett tredje juridiskt kön. Piratpartiet vill helt avskaffa de juridiska könen. Miljöpartiet håller nu på att utarbeta ett nytt partiprogram. Från partistyrelsens preliminära förslag från 10 mars.
Indelningen i antingen kvinna eller man begränsar människor som inte entydigt kan eller vill identifiera sig som antingen eller. Ett tredje juridiskt kön skulle kunna vara ett sätt för transpersoner att slippa behöva pressas in i en tvåkönsmall.
På deras partiprogramblogg finns följande info med.
Fram till den 18:e april har du som medlem möjlighet att påverka partiprogrammet genom att lämna yrkanden på vårt mötesforum. Yrkanden kommer att besvaras av partistyrelsen och behandlas på partiprogramskongressen i Västerås den 24-25:e maj.
Genomförande lär dröja många år.

Jag hoppas mp på sin kongress entydigt blir för reformen. RFSL har med följande i sitt principprogram.
RFSL arbetar för att den juridiska könstillhörigheten blir mindre synlig i pass och personnummer. På lång sikt är förbundet inte främmande för att helt avskaffa registrering av juridiskt kön. Så länge vi behåller juridiskt kön verkar RFSL för införandet av fler möjliga kategorier än två.
Är då införande av ett tredje kön juridiskt något jag tycker bör prioriteras politiskt närmaste åren. Nej, inom HBT-området bedömer jag det finns mer angelägna reformer men jag tar nu principiellt ställning för reformen. Och det kommer säkert dröja många år innan det blir infört. Men opinionsbildningen bör starta om att människor bör få möjlighet att få ett tredje juridiskt kön.


Uppdatering 1.

Hen har blivit populärt.

Svenska Dagbladet har idag en artikel om att ordet hen blivit populärt bland politiker.
En gruppledare, Björn Söder (SD), tar avstånd från hen. ”Ett mycket tramsigt ord som inte hör hemma i seriös politisk debatt”, anser han.

– Jag använder inte det och kommer aldrig använda det.
HBT-negativa Sverigedemokraterna förnekar sig inte. Nej, ord som sjuklövern och massinvandring är väl mer seriösa enligt främlingsfientliga sd. Eller kommentarer som det här är inte ditt land.

Margaret Thatcher har avlidit. Hon var ordförande för konservativa Tory och Storbritanniens statsminister 1979-1990. Förra året publicerade jag en bloggpost om henne.

Thatcher var givetvis, som de flesta andra politiker, någon med både positiva och negativa sidor. Men homofobin var definitivt bland hennes dåliga sidor. För den som vill få en nyanserad bild av Storbritannien på 1980-talet med Tory i regeringen rekommenderar jag boken Skönhetens linje som jag recenserat här.


Uppdatering 2.

Jonas Gardell i Expressen om Thatcher.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar