tisdag 23 april 2013

M avvisar ett tredje juridiskt kön men s tvekar.


Jag kommer i sommar, som vanligt, att göra en rapport med en sammanställning av partiers åsikt om HBT-reformer. I år kommer det finnas en nyhet, vad partierna tycker om möjligheten att individer ska kunna välja ett tredje kön juridiskt. För några veckor sedan förklarade jag här på bloggen varför jag tagit tydligt ställning för att införa ett tredje juridiskt kön.

Riksdagsledamot Olof Lavesson, Moderaternas HBT-politiske talesperson har mailat följande.
Detta är inte en fråga vi har med i vårt program. Det är inte heller något som för tillfället övervägs.
I praktiken ett "nej" till reformen idag. Socialdemokraterna är däremot mer öppna för en förändring. Från ett mail av riksdagsledamoten och partiets HBT-politiske talesperson Jonas Gunnarsson.
Vad gäller frågan om ett tredje kön kan vi inte ge ett entydigt ställningstagande. En närstående fråga avhandlades på vår kongress. Det handlade om att partiet borde ställa sig bakom att utreda frågan om att avskaffa begreppet juridiskt kön. Förslaget avvisades av kongressen utifrån ett resonemang om att det är viktigt att könsmarkörerna i personummret finns kvar, de är en viktig källa till information och statistik som ger kunskap om hur bland annat ojämställdheten ser ut i vårt land.
Intressant är också den kommentar som Helene Pettersson (s), i en debatt med Mia Sydow Mölleby (v), lämnade i riksdagsdebatten 12 april 2012 om ett tredje kön juridiskt
Den sista frågan som jag vill beröra är frågan om ett tredje kön. Jag tycker att frågan är intressant. Den är ganska ny, och den har faktiskt debatterats i medierna under påskveckan. Jag hörde ett flertal debatter. Det finns, som Mia Sydow Mölleby har påpekat, människor som inte självklart identifierar sig som män eller kvinnor. Det har vi också diskuterat i KU, och vi har bland annat diskuterat frågan om transpersoners skydd i hotlagstiftningen. Det finns också barn som föds med en oklar könstillhörighet. Det måste samhället och andra människor visa respekt för.

Men utskottet är i dag inte berett att i folkbokföringen införa ett tredje kön. Det är detta som det är fråga om, alltså ett tredje kön som är juridiskt jämställt med man och kvinna. Vi är inte beredda att förorda detta. Det skulle medföra ganska stora förändringar i det system som vi har byggt upp. Jag kan hålla med om Mia Sydow Mölleby om att vi i framtiden kan behöva se över detta. Då kanske man väcker denna fråga. Men i dag är vi inte beredda att förorda någon förändring eller utredning.
I samma riksdagsdebatt förklarade Tuve Skånberg (kd) varför partiet är emot att införa ett tredje juridiskt kön.
Enligt diskrimineringslagen avses med kön att ”någon är man eller kvinna”. Vår lagstiftning och våra grundläggande värderingar vilar på att någon är man eller kvinna. Det är möjligt att byta kön. I själva verket är det så att den som vill byta kön ofta är väldigt angelägen om att distansera sig från sitt tidigare, biologiska kön. Detta sker med en psykiatrisk diagnos och gås igenom mycket noggrant. Det är också det personnumret anger – man är antingen man eller kvinna. Jag kan inte se att ett tredje kön tillför något positivt – eller för den delen ett fjärde eller femte, som har framförts i debatten – utan det är man och kvinna vi har att välja mellan.
Nu har ju sedan Tuve Skånberg och hans partikollega Anneli Enochsson i en riksdagsmotion hittat på att avskaffandet av sterilitetskravet i könstillhörighetslagen betyder införandet av ett tredje kön juridiskt, något jag kommenterat här. Men att kd som parti är emot att tillåta ett tredje kön är väl tydligt.

Hittills är alltså attityden bland de riksdagspartier som svarat följande om att införa ett tredje juridiskt kön juridiskt.

Ja: v
Möjligen: s
Nej: m, kd

Återkommer när övriga partier lämnat svar.


Uppdatering 1.

Jag kommer att ha med tre partier utanför riksdagen i min rapport som jag ska publicera i sommar. Av dem har två förklarat att de är positiva till att införa möjligheten till ett tredje juridiskt kön. Jonas Göthner, styrelseledamot i Feministiskt initiativ, lämnar följande mailkommentar.
Vi vill föra in ett tredje juridiskt kön, som människor frivilligt kan definiera sig som. Detta ska även gälla minderåriga - även en tonåring måste ha rätten att definiera sig själv. Vi vill att det ska vara kostnadsfritt att ändra juridiskt kön och att det inte ska kräva trans-identitet eller kroppsliga ingrepp.... Vi vill även i positiv anda utreda möjligheten att avskaffa de juridiska könen och ta fram nya rutiner för att upprätthålla och utöka jämställdhetskartläggningar
Hans-Arne Novén, styrelseledamot i Sveriges pensionärers intresseparti, meddelar att partiet är positivt till reformen. Piratpartiet har ännu inte lämnat sin åsikt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar