söndag 28 april 2013

Härliga förfärliga kapitalism.


Till kapitalismen.

Ja, det här brevet är till dig. Du som som lyft upp miljarder människor från fattigdom. Men som också orsakat mycket girighet och skadat människor. Jag är ju liberal, egentligen gillar jag dig men har också ibland svårt med en del av dina negativa sidor.

Jag både älskar och hatar dig, kapitalismen. Mest älskar jag dig, för jag har sett vad de alternativa systemen har gjort med människor och hållit dem kvar i misär. Men du måste vara reglerad. Det är något i princip alla vi som har liberala värderingar lärt oss. När vi reglerar dig gör vi det för att skydda människor, djur och natur. Men också för att skydda dig från att förgöra dig själv och skydda dig från dina fiender.

Kapitalismen är varken ond eller god.

På 1500-talet startade i delar av Europa en utveckling att tillåta forskning som var fristående från religion och kungar. Senare accepterades kapitalismen-marknadsekonomin. Kanske inte med någon entusiasm från början men när man släppte marknadsmekanismerna fria blev inget sig likt. Varken i Storbritannien, som var först, eller andra länder. När man släpper kapitalismen fri förändras saker. Ofta på gott, ibland på ont. Det vet du ju själv, som varit med i århundraden:

Kapitalismen är i sig varken ond eller god. I dessa dagar av Carema-skandaler (där kritiken ibland varit berättigad, ibland byggd på myter) kan det tyckas vara en paradox - men kapitalismen är det mest mänskliga systemet. D.v.s. den är inte bättre eller sämre än vi människor är. Och det är värt att notera att den första rörelsen av betydelse - näst efter ansvariga för franska revolutionen - som var för allmän och lika rösträtt för män i Europa var manchesterliberalerna (nyliberaler hade vi kallat dem idag eftersom de var för en nattväktarstat) på 1830-talet. De hade en tydligt optimistisk människosyn. Om man bara släppte kapitalismen fri skulle alla bli del av ett välstånd. Det var också orsaken att de inte var rädda att ge vanliga arbetare rösträtt (vilket andra "liberaler" då var tveksamma till). För Manchesterliberalerna trodde att arbetare med kapitalismen snabbt själva skulle bli rika och därmed inte vara ett hot mot de som redan tjänat pengar.

Sverige har blivit friare senaste 30 åren.

Några decennier senare blev det tydligt att en kapitalism utan regler orsakade fruktansvärd misär bland delar av befolkningen. Folk såg det då i Europa, och idag i bl.a. Kina. Det var så socialliberalismen fick ett genombrott bl.a. med John Stuart. Och där är vi ännu idag. Jag tror att en del av dina motståndare försöker skapa den nya människan. Du vet den som alltid gör gott. Men vi människor är ofullkomliga. Allihop. Precis som du, kapitalismen. För du är ju bara summan av den etik vi människor har.

Idag besökte jag mässan i S:t Petri kyrka. Tänk att det är den äldsta byggnaden i Malmö city. Ca 800 år gammal, den fanns långt före du ens funnits till. Där har generationer suttit i kyrkbänkarna. Prästen pratade om att vi lever i en tid där fokus ibland hamnar på "självförverkligande" istället för "ansvar", "Jag, jag, jag". Tolka mig rätt. Som liberal hyllar jag att vi fått ett mer individualistiskt samhälle senaste 30 åren. Ofta genomfört av borgerliga regeringar, ibland av socialdemokratiska. Men riktningen har varit tydlig, vi lever i ett samhälle där människor med rätta kräver att få ökad egenmakt. Varenda en av oss. Men ibland kan det slå över i egoism som på sikt kan skada ditt rykte, kapitalismen.

Äganderätten gjorde att USA:s gayrörelse blev framgångsrikast i världen.

Men det är ju egentligen inte ditt fel. Vi lever i en tid som är extremt materialistisk. Men det är vi människor som själva avgör vår framtid. Ekonomisk tillväxt är bra, i synnerhet behövs det i fattigare länder. Men det är först när vi människor når andlig tillväxt som vi mår bättre.

Jag vet vilken betydelse du haft för USA:s HBT-rörelse. Både i USA och Sovjetunionen var de flesta av makthavarna homofientliga på 1980-talet. Men genom den privata äganderätten kunde gayrörelsen i USA bli den mest framgångsrika i världen. De startade rörelse som idag kanske tom kommer leda till att hela USA får en könsneutral äktenskapslag. Jag vet att du, kapitalismen, inte bryr dig om politik. Det har du aldrig gjort. Men genom dig och äganderätten har minoritetsgrupper kunnat starta separata grupper och barer som de inte fått i planekonomier.

Kapitalism, du som som lyft upp miljarder människor från fattigdom. Men som också orsakat mycket girighet och skadat människor.

Kapitalism. Som socialliberal älskar jag dig. Och jag hatar dig. Mest älskar jag dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar