tisdag 9 april 2013

Tips om motionsförslag till fp-kongressen i höst.


Jag har idag mailat en del HBT-engagerade i Folkpartiet om HBTQ-relationer motioner (förslag) till deras landsmöte (kongress) i november. När det gäller införande av ett tredje kön har jag i mailet till fp-politikerna hämtat en del info från min förra bloggpost, därför publicerar jag inte den delen av mitt mail i sin helhet.

Har idag också skickat ett nytt mail till en del HBT-engagerade i Centerpartiet med tips om att lämna någon motion om att införa ett tredje kön. Sista motionsdag i Centerpartiet till deras stämma i september är 30 april.
Folkpartiet ska som bekant ha sitt landsmöte 14-17 november i höst. Sista motionsdag är 28 maj. Vet inte om det är fri motionsrätt eller det bara får lämnas motioner om vissa delar av politiken. Oavsett vilket hoppas jag ni har möjlighet att lämna de här förslagen till förändringar av partiets politik. Jag har gått igenom Folkpartiet åsikter om centrala HBTQ-reformer.

Jag bedömer att fp idag är för alla principiellt viktiga HBT-reformer och är positiva till eller vill utreda de flesta queerreformer. Förutom följande.

1. Införandet av ett juridiskt tredje kön.

Det finns egentligen inte några hållbara argument för att vägra en del transpersoner att varken vara man eller kvinna juridiskt. Det handlar säkert om en liten grupp som kommer använda möjligheten men deras situation kan förbättras utan att det blir någon försämring för övriga människor. Idag är det två länder som ge möjlighet till att få ett tredje juridiskt kön, Sydafrika och Nepal.... Det kommer säkert dröja många år innan möjligheten till ett tredje kön blir möjligt i Sverige. Men opinionsbildningen bör starta om det. Och en motion om det här till Folkpartiets landsmöte ger möjlighet att partiet principiellt blir för reformen.

2. Att utreda om barn ska kunna få fler vårdnadshavare än två.

Polyamorösa människor är folk som kan bli förälskade i flera personer åt gången och som ibland vill leva med flera i en relation. Den typen av människor finns i alla grupper oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, ålder etc även om de flesta aktivisterna i gruppen är yngre. Det folk i polyrörelsen ofta vill, de jag talat med, är att det startas en utredning om att tillåta att barn ska kunna få fler vårdnadshavare än två om en domstol bedömer det vara till barnets bästa. Det kan handla om ett bögpar och ett lesbiskt par som tillsammans skaffat barn men även folk i polyrelationer som vill ge barnet ökad juridisk trygghet.

Det kan finnas juridiska komplikationer med en sådan reform men den är värd att utredas och jag hoppas folk i Folkpartiet lämnar motionsförslag om det inför ert landsmöte i höst. Ett land tillåter idag barn att få fler än två vårdnadshavare, Island. En utredning på Irland föreslog samma sak 2011, det har dock ännu inte genomförts. Mp och v är för att barn ska kunna få fler än två vårdnadshavare, s är för att utreda reformen. Hittills har tyvärr alla borgerliga partier varit negativa precis som sd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar