fredag 19 april 2013

F.d. islamist ska öppna homovänlig moské i Uppsala.

Sverige kommer få sitt första homovänliga muslimska samfund. Och förmodligen blir det också första gången i världen som ett sådant projekt startas på initiativ av någon som själv inte är öppet HBTQ, Mohamed Omar (bilden). Som till råga på allt tidigare varit islamist, en tolkning av islam som argumenterar för att samkönade relationer ska vara förbjudna i lag. Han kommenterar själv det här på sin blogg.
De islamiska organisationerna i Sverige är djupt konservativa. Jag talar nu inte om muslimer i allmänhet utan om de religiösa organisationerna och deras ledarskap. Det finns gott om progressiva muslimer, men de är än så länge oorganiserade. I hela Sverige finns det till exempel inte en enda moské där homosexuella kan känna sig välkomna. Alla moskéer är också könssegregerade.

I andra europeiska länder har progressiva muslimer kommit igång och startat moskéer. Vi behöver göra det i Sverige också. Förändring är nödvändig. I Uppsala har jag och mina vänner bestämt oss för att öppna Sveriges första homovänliga moské. Den ska också aktivt verka för att främja lika rättigheter för män och kvinnor. Ingen könssegregering! Vi kommer inom kort att bilda en förening i detta syfte.

På tisdag (23/4) har vi vårt första konstituerande möte. Man ska inte behöva vara ”religiös”, vad det nu betyder, för att trivas. Vår förhoppning är att moskén också ska fungera som ett kulturcentrum med musik, poesi, föreläsningar, debatter, teater och så vidare. Det gäller att hitta en lämplig lokal. Många unga muslimer i Sverige känner sig främmande för de konservativa värderingar som präglar de befintliga moskéerna. Samtidigt är deras muslimska identitet är viktig för dem. Det behövs en plats för dem att tillsammans med andra utveckla en progressiv, tolerant och öppen muslimsk identitet.

Moskén kommer särskilt att lyfta fram den fritänkande och toleranta traditionen inom sufismen, islams mystik, moderna progressiva tänkare, HBTQ samt feministiska nytolkningar.
HBTQ-kristna startade homovänligt samfund 1968.

TV 4 intervjuade Omar i förmiddags om projektet. Precis som HBTQ-kristna 1968 startade Metropolitan community church (ett HBTQ-vänligt kristet samfund) i USA har HBTQ-muslimer senaste åren startat moskeer i USA och Kanada och sedan 2012 även i Paris i Frankrike.

Men vad jag vet är projektet i Uppsala det första i världen som främst planeras av människor som själva inte är öppet HBTQ. Pontus Näslund är en annan som tillsammans med Omar är ansvariga för planerna.

Jag har i flera år haft närmast som mantra i debatter om islam att inget muslimskt samfund är homovänligt, senare har jag ändrat det till att inget muslimskt samfund där de flesta är hetero är homovänligt. Men om planerna blir verklighet i Uppsala blir det exakt det som nu ska hända.

Minoritet bland muslimska gymnasieelever är negativa till homosexuella.

Jag har varit tydlig med att jag struntar i om någon är kristen, muslim, religiös jude, ateist etc om hen är HBTQ-vänlig och i övrigt respekterar mänskliga rättigheter. Jag tar avstånd från all intolerans även islamofobi och antisemitism. Men jag har vänt mig emot den felaktiga ängsliga politiskt korrekta tesen att problemen med homofobi inte är värre bland muslimska samfund generellt än bland kristna. Och jag har velat skapa ett tryck emot muslimska samfund att ompröva sina attityder. Precis som att dagens homovänliga kristna samfund haft ett tryck på sig att göra samma sak.

Forum för levande historia publicerade häromåret rapporten Den mångtydiga intoleransen - en studie av ungdomars attityder läsåret 2009-2010. Bland de elever som är kristna i Svenska kyrkan är 63 % positiva till homosexuella och 13 % negativa, övriga kristna 36 % positiva och 30 % negativa, muslimer 17 % positiva och 40 % negativa, elever med annan religion 53 % positiva och 23 % negativa, folk med ingen religion 55 % positiva och 17 % negativa. Även om siffran för muslimer är dålig kan det konstateras att trots att inget muslimskt samfund (hittills) i Sverige är homovänligt är det en del muslimska elever som är positiva till homosexuella och en minoritet som är negativa.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar