torsdag 4 april 2013

Desperata reaktionära kd-politiker.


Den borgerliga regeringen lämnade 18 mars en proposition (regeringsförslag) om att avskaffa sterilitetskravet i könstillhörighetslagen. Alltså den lag som reglerar juridiska könsbyten. Själva förslaget till ny lag är vad jag kan bedöma identiskt med den departementspromemoria (förslag) som socialdepartementet lämnade i höstas. D.v.s. förutom att ta bort sterilitetskravet i lagtexten föreslås att en lagparagraf om att bryta sekretessregeln (i vissa situationer) för kvinnor som väntar barn ändras till det könsneutrala personer (som väntar barn).

Det här har gjort att en besynnerlig debatt startats senaste dagarna om att det skulle vara införande av "ett tredje kön". Om det vore så väl höll jag på att skriva, jag är väl inte entydigt för den reformen men hävdar att det bör övervägas om inte ett införande av ett tredje kön bör genomföras. Men här handlar det alltså om att en lagparagraf ska ändras för att den bedöms behöva vara könsneutral. Men de (säkert synnerligen få) män som föder barn kommer även då juridiskt vara män. Det är inte konstigare än om äktenskapslagen ändras från man och kvinna till två personer. Det betyder inte att folk som gifter sig kommer att tillhöra ett tredje kön. Men kd:s två mest reaktionära riksdagsledamöter, Tuve Skånberg och Anneli Enochsson, låtsas nu desperat att ett nytt juridiskt kön ska införas.

Kd-politikerna struntade själva starta debatten november 2012.

De har lämnat en riksdagsmotion som Svenska dagbladet häromdagen hade en artikel om. De har också tillsammans med några andra fått med en debattartikel i kristna tidningen Dagen. Jag rekommenderar ett besök där av orsaken att flera som lämnat kommentarer till den skickligt bemöter myterna från de transfientliga kd-politikerna. Jag ska därför inte upprepa argumenten här i bloggposten. 

Vill bara förtydliga en sak till, Skånberg och Enochson beklagar att det inte varit någon offentlig debatt om att en lagparagraf ska få ordet person. Hade de ärligt velat ha den debatten hade de själva startat den i november förra året när departementspromemorian lämnades. Men det struntade de i, förmodligen för att de nu ska kunna hävda det inte varit någon sådan debatt. Det blir faktiskt ganska patetiskt när de är så desperata. Men inte förvånande när det gäller de här reaktionära kd-politikerna.

Sd har inte lämnat något förslag om att behålla sterilitetskravet i lagen.

Kristdemokraternas gruppledare i riksdagen, Emma Henriksson, förklarar i Svenska dagbladet att reformen kommer genomföras som planerat. Intressant är också att i praktiken är sterilitetskravet redan avskaffat i januari i år vilket jag kommenterat här.

Intressant och oväntat är att Sverigedemokraterna tydligen inte lämnat någon motion (förslag) i anslutning till regeringens proposition om att sd vill behålla sterilitetskravet i lagen (om det är för att de inte prioriterar frågan eller för att de konstaterar att en domstol redan förklarat lagen ogiltig vet jag inte). Det har däremot Miljöpartiet, de föreslår ett avskaffande av nuvarande 18-årsgräns för juridiska könsbyten. Regeringen skriver i sin proposition att en utredning om att eventuellt sänka eller avskaffa åldersgränsen för juridiska könsbyten bör startas men har inte lovar när det ska ske.


Uppdatering 1.

Rättelse - sd har lämnat motion om att behålla sterilitetskravet.

Christer Romson Lande tipsar i en kommentar här om att Sverigedemokraterna har lämnat en motion. 1 april kollade jag på riksdagens hemsida alla senaste motionerna, då var där sådana fram till 27 mars. Gjorde om samma sak igår, kollade då motioner inlämnade efter 27 mars. Men hemsidan har fyllts på med fler motioner från den dagen tydligen. Tack för tipset.

Här är länken till mp-motionen.

Sverigedemokraterna argumenterar delvis likadant som de två kd-politikerna. De hänvisar även till brist på forskning om barn till föräldrar som bytt kön juridiskt. Och det är sant, det finns få sådana rapporter. Säkert främst på att det är relativt få barn det handlar om. Men inget tyder heller på att det är en förälders könsidentitet som avgör vilken förmåga hen har att ge ett barn kärlek och omsorg. Mitt tips är att det är en betydligt större riskfaktor att ha främlingsfientliga sd-politiker som föräldrar, finns det egentligen forskning om att de är lika lämpliga som vårdnadshavare som humanistiska toleranta människor?

Sd vill gömma sig bakom "osvenska" länder.

Om det är någon som känner till forskning om barn till föräldrar som bytt kön juridiskt får ni gärna tipsa om det här. Det intressantaste i sd-motionen. är dock den här kommentaren.
Av 47 länder som är medlemmar i Europarådet ställer 29 länder krav på sterilisering för att bevilja ändring av könstillhörighet, dvs. en majoritet av länderna ställer krav på detta. Av de resterande medlemsländerna finns antingen ingen lagstiftning kring frågan, i vissa är det oklart och i andra finns ingen möjlighet till en ändring av den juridiska könstillhörigheten. Endast 4 länder ställer inga krav på sterilisering eller upphävs fortplanteringsförmåga.
Det här kommer alltså från det parti som betonar att Sverige ska bevara sin unika kultur och inte påverkas av folk från andra länder. Men ibland passar det att gömma sig bakom andra länder, om det handlar om att de har repressiva lagar mot transsexuella. Sverige har när det gäller HBTQ-rättigheter och tolerans generellt i decennier varit i framkanten i världen. Det är väl om något "typiskt svenskt". Men sd hänvisar nu till att vi ska vara mer "osvenska". Kul.


Uppdatering 2.

Homorättigheter med i s-ordförandes tal.

Och att bekämpa rasism, antifeminism, homofobi och alla försök att slå split mellan människor är ytterst att bekämpa rädslor. Rädsla för att jobbet ska försvinna, rädsla för att lämnas efter när globaliseringen för världen framåt, rädsla för att förlora ett privilegium eller en förhandsrätt. Det är först när rädslan får fotfäste som partier med små hjärtan och enkla lösningar kan försöka skapa hat mot medmänniskor.
S-kongressen ska efter 14.00. idag fredag bl.a. behandla avsnittet jämställdhet där HBTQ-relaterade motioner är med.


Uppdatering 3.

Ingen debatt om jämställdhet på s-kongressen.

Förvånande nog blev det ingen på s-kongressen som anmälde sig till debatt om avsnittet jämställdhet. Därmed godkände kongressen partistyrelsens förslag. I det förslaget kommenterade de dock aldrig om det är bra eller dåligt att avskaffa juridiska kön vilket jag kritiserat för att vara fegt. S i Stockholm hade lämnat en motion om att avskaffa juridiska kön.

En orsak till att det inte blev debatt kan vara att partistyrelsen hade föreslagit att s ska ta fram ett jämställdhetspolitiskt program, vilket alltså kongressen röstade enhälligt ja till.


Uppdatering 4.

Facklig organisation protesterar emot att bli utnyttjade emot rättigheter för transsexuella.

Maria Hansson Nielsen, kd-politiker och själv transperson, bemöter i tidningen Dagen argumenten från Skånberg m.fl. Som någon tipsade om i en kommentar till den här bloggposten så har även Akademikerförbundet kritiserat Skånbergs försök att gömma sig bakom remissyttranden.

5 kommentarer:

 1. Du har väl sett Per Ramhorns (SD) motion 2012/13:So13 med anledning av prop. 2012/13:107 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/med-anledning-av-prop-201213_H002-4804C487-2900-4525-A898-D024BE3DDC6B/?text=true

  SvaraRadera
 2. Sen finns också MP:s motion 2012/13:So15 med anledning av prop. 2012/13:107 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/mot-201213So15-med-anledning_H002So15/?text=true

  SvaraRadera
 3. Det är många som ogillar artikeln till exempel
  akademikerförbundet.

  http://www.akademikerbloggen.se/kdare-hotar-tilltron-till-regeringens-remissforfarande


  Jennifier

  SvaraRadera
 4. Christer

  Nej, jag kollade igen senaste inlämnade motioner i riksdagen och där fanns inte sd:s följdmotion med men tack för tipset.

  Och jag länkade aldrig till mp-motionen. Ska göra det.

  Bengt

  SvaraRadera
 5. Jennifier.

  Tack för tipset.

  Bengt

  SvaraRadera