fredag 9 september 2011

Skottlands styrande parti blir för homoäktenskap.


Skottlands (bilden är av dess flagga) regionala regering (vänsternationalistiska SNP) har skickat ut ett förslag om en könsneutral äktenskapslag på remiss. Från Pinknews.
The introduction to the paper, by deputy first minister Nicola Sturgeon, says: “The Scottish government is choosing to make its initial views clear at the outset of this consultation.

“We tend towards the view that religious ceremonies for civil partnerships should no longer be prohibited and that same sex marriage should be introduced so that same sex couples have the option of getting married if that is how they wish to demonstrate their commitment to each other.

“We also believe that no religious body or its celebrants should be required to carry out same sex marriages or civil partnership ceremonies.”
Ett av regeringspartierna tvekar ännu.

Den borgerliga regeringen i Storbritannien planerar att senare i höst skicka ut ett liknande förslag om äktenskapslagen för England och Wales. Det största regeringspartiet, konservativa Tory, tvekar ännu om reformen medan deras kolleger i Liberal Democrats är positiva precis som oppositionspartiet socialdemokratiska Labour. Bland mindre partier av betydelse är det bara rasistiska BNP som är tydligt negativa till en könsneutral äktenskapslag.

Det som är nytt i Skottland är att styrande SNP tydligt tar ställning för en könsneutral äktenskapslag. Sedan tidigare är Liberal Democrats och Greens positiva medan Tory tvekar. Officiellt är inte heller Labour i Skottland för reformen men partiet har uttalat sig positivt om konsultationen.

Samkönade par kan idag ingå partnerskap i Storbritannien och har i princip samma juridiska rättigheter som olikkönade par som ingått äktenskap, bl.a. när det gäller adoptioner och inseminationer. Brittiska regeringen har beslutat att tillåta, men inte tvinga, religiösa samfund, att förrätta partnerskap för homopar. De tre största partierna, Tory, Liberal Democrats och Labour är ense om att samkönade par ska ha rätt till adoptioner och inseminationer och att ge samfund möjlighet att förrätta vigslar för dem.


Uppdatering 1.

Ska förtydliga att även konservativa Tory inom något år säkert kommer att säga ja till en könsneutral äktenskapslag. Allt annat vore en sensation. När det avgjordes på ett ministermöte (i den nationella brittiska regeringen) att skicka ut ett förslag om homoäktenskap för konsultation har det rapporterats att ingen av Torys ministrar hade några invändningar. Flera centrala politiker i partiet, bl.a. landets statsminister David Cameron, sägs redan vara för reformen men de vill inte avslöja det offentligt eftersom partiet ännu inte skaffat någon officiell policy.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar