tisdag 20 september 2011

Förslag till idéprogram för m förtjänar både beröm och kritik.


Moderaterna tydliggör sitt engagemang emot homofobi. Däremot är transpersoners situation frånvarande. Det är två saker man noterar när man granskar förslaget till nytt idéprogram för partiet.

Moderaterna håller sin stämma (kongress) i Örebro 20-23 oktober. En del av stämmohandlingarna är ett förslag till nytt idéprogram för partiet (det gamla är från 2001 när m ännu var ett HBT-negativt parti).

M förtjänar eloge för sin tydlighet mot kulturrelativism.

Riksdagsledamoten Jessica Polfjärd har lett arbetet i den grupp som tagit fram förslaget till nytt idéprogram och bland övriga i gruppen är bl.a. Anna Kinberg Batra (gruppledare för m i riksdagen), och Erik Bengtzboe (ordförande i Muf). Från programförslaget.
.... Varje människa har oändligt och oförbrukbart värde. Oavsett etnicitet, kön, religion, sexuell läggning eller andra attribut och preferenser är människan just människa....

Rasism, homofobi, mobbning och påtvingade könsroller är exempel som beskär människors frihet. Förlegade normer och värderingar går inte att lagstifta bort. Likväl bör de bemötas och besegras för att förändra samhällsklimatet. Yttrandefrihet och åsiktsfrihet är den växande toleransens bästa grund....

Moderaterna bekämpar de strukturer som håller människor tillbaka och de värderingar som blivit till fördomar. Rätten att få vara sig själv, att vara olik och unik är varje persons rätt till frihet....
Men den kanske intressantaste delen handlar om att bekämpa försök till kulturrelativism (att acceptera eller bagatellisera bl.a. homofobi bland folk med invandrarursprung med hänvisning till att "det är deras kultur").
.... Ett samhälle som uppmuntrar till olikhet måste vara tydligt med vad som är det gemensamma. Svenskhet är en identitet som går att tillgängliggöra sig genom att leva och verka här.... I Sverige har män samma rättigheter som kvinnor, troende samma rättigheter som icke troende, homo- och heterosexuella samma rättigheter som bisexuella, med dessa och andra jämlikhetsvärderingar görs inga kompromisser.

I den meningen finns inget utrymme att vara tolerant mot de intoleranta. De som predikar våld ska bemötas av rättstaten och de som med våld eller hot om våld vill hindra någon från att utnyttja friheten som finns här ska straffas....
Transpersoner (könsidentitet) frånvarande i programförslaget.

Antar Moderaternas stämma det här förslaget till program får man det kanske tydligaste idéprogrammet för homosexuellas och bisexuellas rättigheter bland riksdagspartierna. Programansvariga förtjänar en eloge för att de förklarar att kulturrelativism inte är acceptabel. Här är flera andra HBT-vänliga partier bl.a. Miljöpartiet och Vänsterpartiet, med sin i övrigt radikala retorik, sällan lika tydliga.

Förslaget har dock även sina brister. Transpersoners situation är inte med. Den del av förslaget som handlar om lika värde och rättigheter är långt och utförligt (vilket i sig är bra) men det gör också att man inte kan skylla på att "vi kan inte få med allt". Det är möjligt att minska några språkliga upprepningar och på något ställe få med ordet (ett ord räcker) könsidentitet.

Partisekreteraren i m besvarade frågor om bl.a. heteronormativitet.

I augusti mailade jag ett 20-tal politiker i Moderaterna om det här och framförde bl.a. följande konkreta frågor.
1. Om nuvarande förslag till idéprogram skulle gå igenom, betyder det då att Moderaterna officiellt blir emot heteronormen?

2. Planerar ni att göra något förtydligande och kompletteringar av idéprogrammet så att det tydligare ska framgå att ni som parti är emot heteronormen som begränsar många människors liv.
Något oväntat svarade partisekreteraren Sofia Arkelsten (bilden). Det är mycket ovanligt att partisekreterare besvarar mail från bloggare.
Tack för de såväl vänliga orden och dina inspel kring vår HBT-politik. Jag delar bilden att Moderaterna tagit rejäla kliv i rätt riktning vad avser vår politik på det här området. Samtidigt får vi aldrig slå oss till ro. Vi arbetar med förnyelse och politiken måste, oavsett ämnesområde, hela tiden vara föremål för utveckling och nytänkande.

Vad avser dina konkreta frågor vill jag avvakta med svar. Vi är ännu inte klara med arbetet med förslag till nytt idéprogram och innan vi är det vill jag inte ägna mig åt spekulationer kring slutresultatet. Förslaget till idéprogram kommer att diskuteras på vår partistämma i oktober och kommer att presenteras i sin helhet innan dess.
Möjligt att kontakta m-politiker.

Vill du kontakta m-politiker för att de på sin stämma ska jobba för att transpersoner (könsidentitet) ska komma med i idéprogrammet och/eller att partiet ska förtydliga att det är emot heteronormen kan du kontakta deras riksdagsledamöter eller partistyrelse.

Bland riksdagspartierna är Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet emot heteronormen medan Sverigedemokraterna är för den. Moderaterna och Kristdemokraterna har ingen officiell åsikt om den.

Jag kommer senare i veckan att i en andra bloggpost om Moderaternas stämma granska HBT-relaterade motionsförslag om bl.a. könstillhörighetslagen för transsexuella.


Uppdatering 1.

Den borgerliga regeringen och finansminister Anders Borg (m) har idag presenterat sitt budgetförslag för 2012. Några dramatiska förändringar för HBT-politikens del blir det inte.

USA tillåter äntligen öppet homosexuella och bisexuella i sitt försvar. Därmed är det "bara" ett NATO-land kvar som inte gör det, Turkiet. I Europa har förutom Turkiet (totalförbud) även Serbien (typ don´t ask, don´t tell-policy) och Vitryssland (inget formellt förbud men i praktiken) förbud för öppet homosexuella att göra värnplikten och jobba som officerare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar