fredag 23 september 2011

Ny regeringsutredning kan leda till hetsskydd för transpersoner 2019.


I den borgerliga regeringens budgetförslag, utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, avslöjas att området Diskriminering får ca 28 miljoner 2012 (en ökning med drygt en miljon). En nyhet är också att regeringen avsätter 100 000 kronor för att utvärdera vilka förändringar Sverige måste göra för att följa Europarådets "HBT-rekommendation" från 2010.
.... Regeringen avser att intensifiera arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter för homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. Den 17 juni 2011 antogs en resolution i FN:s råd för mänskliga rättigheter som uttrycker stor oro för våld mot och diskriminering av homosexuella, bisexuella och transpersoner. Händelsen är unik, eftersom det är första gången som en resolution om hbt-frågor antas i FN.

Det var också ett stort framsteg när Europarådets medlemsländer den 31 mars 2010 för första gången enades om en rekommendation som ger uttryckligt skydd mot diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Sverige intog en ledande position i arbetet med rekommendationen dels i framtagandet av själva rekommendationstexten, dels vid förhandlingarna, och bidrar till finansieringen av Europarådets uppföljning av rekommendationen. Det är därför viktigt att analysera och beakta dessa rekommendationer i det fortsatta arbetet med att identifiera och åtgärda brister inom området....

För att finansiera uppföljning av Europarådets rekommendation om åtgärder för att motverka diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet föreslår regeringen att anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. minskas med 100 000 kronor under 2012
Sverige följer inte vissa delar av Europarådets rekommendation.

Europarådets ministerkommitté antog tisdagen 31 mars i år ett dokument om hur dess medlemsländer bör arbeta mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet. Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity kan få betydande konsekvenser i många länder.

Visserligen har Sverige generellt de HBT-vänligaste lagarna i världen, men även här är det givetvis en del kvar att göra. HBT-rekommendationen undviker att kommentera de mest kontroversiella reformerna i Europa som en könsneutral äktenskapslag och homoadoptioner, Men det har å andra sidan Sverige som bekant redan infört. Men några delar av rekommendationen kan användas i den politiska debatten i Sverige.
Member states should ensure that when determining sanctions, a bias motive related to sexual orientation or gender identity may be taken into account as an aggravating circumstance.
1994 sa Sveriges riksdag ja till en straffskärpningsparagraf för hatbrott när det gäller etnicitet och religion. Sedan 2003 så är sexuell läggning explicit med. Lagparagrafen avslutas med "eller liknande omständigheter" vilket formellt även inkluderar hatbrott mot transpersoner. Men det har ju ett värde att explicit nämna olika orsaker till hatbrott, det är ju därför etnicitet, religion och sexuell läggning redan är med. Tyvärr ännu inte könsidentitet.

Europarådet föreslår att hets mot transpersoner ska vara förbjudet.

Om Sverige formellt följer rekommendationen när det gäller straffskärpning vid hatbrott så är det definitivt inte så när det gäller lagen om hets mot folkgrupp.
Member states should take appropriate measures to combat all forms of expression, including in the media and on the Internet, which may be reasonably understood as likely to produce the effect of inciting, spreading or promoting hatred or other forms of discrimination against lesbian, gay, bisexual and transgender persons. Such “hate speech” should be prohibited and publicly disavowed whenever it occurs. All measures should respect the fundamental right to freedom of expression in accordance with Article 10 of the Convention and the case law of the Court.
I Sverige är det förbjudet med hets mot folkgrupp när det gäller etnicitet och religion sedan 1948 och sexuell läggning sedan 2003. Men könsidentitet är ännu inte inkluderat i hetslagen vilket betyder att Sverige inte följer HBT-rekommendationen från Europarådet när det gäller den delen.

Sveriges sterilitetskrav inte förenligt med rekommendationen.

När det gäller juridiska könsbyten är bl.a. följande med i Europarådets HBT-rekommendation.
Prior requirements, including changes of a physical nature, for legal recognition of a gender reassignment, should be regularly reviewed in order to remove abusive requirements.... member states should also ensure, where appropriate, the corresponding recognition and changes by non-state actors with respect to key documents, such as educational or work certificates.
Sverige har inget krav på att en människa måste operera sina könsorgan för att få byta kön juridiskt. Men även kravet att vara steril (vilket betyder, förutom för de få som redan är sterila, krav att bli opererade) som finns i nuvarande lag i Sverige bör vara oförenligt med HBT-rekommendation. Inte heller är möjligheten att få ut gamla dokument (som betyg) där identiteten är ändrad till personens nya könstillhörighet lagreglerat i Sverige.

Att HBT-flyktingar ibland avvisas till Iran och Irak bör problematiseras.

Sedan är ju situationen för HBT-flyktingar aktuell även om det inte är fel på lagarna för Sveriges del utan snarare tillämpningen av dem ibland.
In cases where member states have international obligations in this respect, they should recognise that a well-founded fear of persecution based on sexual orientation or gender identity may be a valid ground for the granting of refugee status and asylum under national law.

Member states should ensure particularly that asylum seekers are not sent to a country where their life or freedom would be threatened or they face the risk of torture, inhuman or degrading treatment or punishment, on grounds of sexual orientation or gender identity.
Att Sverige ibland skickar tillbaka människor som sökt asyl p.g.a. sin sexuella läggning eller könsidentitet till bl.a. Iran eller Irak borde problematiseras utifrån den delen av HBT-rekommendationen. RFSL har för övrigt startat ett nytt nätverk för "flyktingar och migranter".

Hetslag som skyddar transpersoner tidigast 2019.

Men den del där det är tydligast att Sverige inte följer Europarådets rekommendation, som den borgerliga regeringen alltså själva jobbat för, är kravet på sterilitet för könsbyten (något som det lär bli förhandlingar om i regeringen senare i höst) och att transpersoner ska få skydd av lagen mot hets mot folkgrupp. Jag har tidigare här på bloggen kommenterat hur bråttom det är om lagen om hets mot folkgrupp ska inkludera könsidentitet 2015.
Därför måste ett utredningsförslag lämnas senast i början av 2013 eftersom det sedan ska skickas ut på remiss, remissvaren ska sammanställas och regeringen ska påbörja själva förberedandet av ett lagförslag.

Den här typen av utredningar brukar ta minst ett år vilket betyder att en utredning om lagen om hets mot folkgrupp ska skydda transpersoner måste börja sitt arbete senast början av 2012.
RFSL skickade 9 september ett remissyttrande till Yttrandefrihetskommittén om att transpersoner bör få skydd av hetslagen. Min bedömning är dock att regeringens utvärdering av Europarådets HBT-rekommendation och den politiska behandlingen därefter kommer att dröja så att det inte blir möjligt att ändra lagen om hets mot folkgrupp 2015 även om regeringen senare skulle bli positiv till att ge transpersoner skydd av lagen. Då blir nästa möjlighet 2019 eftersom det krävs två riksdagsbeslut med val emellan för att ändra grundlagarna, där lagen om hets mot folkgrupp är en del av Tryckfrihetsförordningen kap. 7 § 11.


Uppdatering 1.

Annie Lööf ny ordförande i Centerpartiet.

Annie Lööf har idag blivit vald till ny ordförande för Centerpartiet. Hon är tydligt HBT-vänlig precis som partiet. Centerns stämma fortsätter till söndag med bl.a. behandling av motioner. Det är dock inte några förslag om att partiet ska bli för nya HBT-reformer.

Kvotering principiellt fel.

Sofia Arkelsten, partisekreterare i Moderaterna, har i en intervju i Dagens Industri förklarat att om könsfördelningen inte blir mer jämn i privata bolagsstyrelser kanske partiet senare kommer att bli positiva till kvotering. Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) är dessbättre kategoriskt emot förslaget. Men tyvärr har Sabuni själv i somras argumenterat för könskvotering i offentliga bolag.

Förslag om kvotering är inte fel främst för att de kommit från vänsterpolitiker. Resonemanget blir inte ett dugg bättre för att det framförs från borgerligt håll. När det gäller privata bolag handlar det om respekt för äganderätten. Men inte heller i offentliga bolag är kvotering något positivt. Därför att metoden reducerar människor till att bara ha en egenskap när vi alla egentligen är komplexa. Och varför bara kvotera efter kön, varför inte etnicitet, folk som är HBT etc? Risken är också att de ger inkvoterade människor dåligt rykte, att de är där inte p.g.a. kompetens utan för att tillhöra en viss grupp. Däremot är jämställdhet i samhället givetvis viktigt och fler företag borde själva konstatera att de förlorar kompetens om de främst söker efter etniskt svenska heterosexuella män som styrelseledamöter.

Absurd kritik från v mot mp om flyktingpolitiken.

Jag är för en rättssäker och hyfsat generös flyktingpolitik. Är positiv till den uppgörelse som Alliansen och Miljöpartiet träffade om migrationspolitiken i våras. Samtidigt har vi allvarliga problem med utanförskap, bl.a. i min egen hemstad Malmö. Jag tycker Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Luf etc. har en naiv flyktingpolitik. Humanitära aspekter är viktiga men måste vägas mot ekonomiska och integrationsmässiga perspektiv. Trots det respekterar jag givetvis att det finns en del människor som tycker att, även med den nya uppgörelsen, flyktingpolitiken är för restriktiv. Men när Vänsterpartiet och dess ordförande Lars Ohly i en ny debattartikel i Svenska Dagbladet riktar följande anklagelse blir det ganska absurt.
Den som röstade för en human och rättssäker politik kan knappast vara nöjd med att MP understödde högervridningen i flyktingpolitiken och legitimerade en främlingsfientlig dagordning.
Det blir faktiskt groteskt att kalla en uppgörelse som leder till att betydligt fler människor från Somalia får stanna och att papperslösa flyktingbarn ska få gå i skola som en metod att "legitimera en främlingsfientlig dagordning".

Lars Ohly och v måste på allvar vara desperata för sina dåliga opinionssiffror.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar