onsdag 23 mars 2011

Tyskland och Tjeckien blockerar antidiskrimineringsdirektiv i EU.

16 mars lämnade Sveriges borgerliga regering Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010. Några delar av den nämner explicit HBT-rättigheter.

Från sid 45.
EU är en global aktör för de mänskliga rättigheterna (MR).... Flera tiotal individuella fall av MR-försvarare vars mänskliga rättigheter kränkts har särskilt tagits upp genom uppvaktningar och uttalanden under året. I flera fall har det rört sig om representanter för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.
Från sid 138.
EU:s byrå för grundläggande rättigheter blev operativ 2007.... Byråns mål är att ge unionens och medlemsstaternas berörda institutioner och organ stöd och sakkunskap i frågor om grundläggande rättigheter i samband med genomförandet av unionslagstiftningen.

Byrån ska arbeta inom de temaområden som anges i ramprogrammet för år 2007–2012....

Regeringen ser positivt på ramprogrammet och anser att områdena diskriminering, rasism och främlingsfientlighet är särskilt viktiga. Inom dessa är det angeläget att byrån kan arbeta med frågor om homofobi....

I april 2007 fattade rådet beslut om att inrätta programmet Grundläggande rättigheter och medborgarskap för perioden 2007–2013.... Under perioden 2009/2010 inkom 215 ansökningar, varav 48 beviljades finansiering. Ansökningar för projekt om rasism (21 stycken) och barns rättigheter (12 stycken) dominerade i antal och därefter kom ansökningar om arbete mot homofobi (6 stycken), skydd av personuppgifter och personlig integritet (4 stycken). Ingen svensk ansökning fanns bland de inkommande.
2 av 27 EU-länder blockerar direktivet.

I regeringens skrivelse hänvisar man bl.a. till ett möte med Riksdagens EU-nämnd när det gäller det s.k. Antidiskrimineringsdirektivet. Regeringen är skyldig att samråda med EU-nämnden före man åker till förhandlingar i unionens Ministerråd.

Integrationsminister Erik Ullenhag (fp) framförde bl.a. följande.
Som regelverket i dag ser ut på EU-nivå har man ett starkare skydd för diskriminering på grund av kön eller etnisk tillhörighet. Syftet med direktivet är att på samtliga diskrimineringsgrunder – religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder, sexuell läggning – ska man ha samma skydd. Det är grundtanken.

Den svenska inställningen har varit och är fortfarande att vi välkomnar ett brett direktiv mot diskriminering. Vi välkomnar också att det finns en gemensam miniminivå.

Det har nåtts vissa framsteg under det belgiska ordförandeskapet. De har brutit ut delar och kommit lite framåt.

Grundproblemet är tydligt: Tyskland är emot. Det står till och med i den tyska regeringsförklaringen att man är mot ett bredare antidiskrimineringsdirektiv. Vi har även numera efter en regeringsombildning Tjeckien emot förslaget. Vi vet inte om det finns andra medlemsstater som också är skeptiska men tar rygg på Tyskland.

Det krävs enhällighet i rådet. Det har varit uppe en vända i parlamentet, och parlamentet är positivt. Men det måste hända något med ett par medlemsstaters inställning för att vi ska kunna komma framåt i arbetet, för att uttrycka det i klartext.

Det kan vara intressant att ha med sig, för skulle det öppna sig är frågan vad det spelar för roll för svenska förhållanden. Ibland tror jag att EU-regelverket inte spelar så stor roll. Men det finns ett par punkter där det skulle kunna påverka svensk diskrimineringslagstiftning. Det ena är diskriminering på grund av funktionshinder, och det andra är ett bredare skydd för diskriminering på grund av ålder. I båda de fallen finns det två utredningar som nu är remitterade, och en har varit ute på remiss. Vi skulle väl vara hyggligt förberedda om det öppnade sig.
Högergrupper ännu negativa till direktiv om könsidentitet.

Att Tysklands borgerliga regering är emot EU-kommissionens förslag till direktiv mot diskriminering är välkänt. Men sedan regeringsombildningen i Tjeckien efter valet där förra året är tydligen det landet också negativt. Tidigare bildade det ledande högerpartiet ODS (som är med i den antifederalistiska högergruppen i EU-parlamentet) regering med ett kristdemokratiskt och ett grönt parti. Men i valet klarade de två senare inte 5-%-spärren och nu styr ODS landet tillsammans med två andra högerpartier som kom in i parlamentet 2010.

Det är tragiskt att två länder (av 27) kan blockera en viktig reform i EU för bl.a. homosexuella och bisexuella.

EU-kommissionens förslag (godkänt av EU-parlamentet med betydande majoritet) är en kompromiss mellan de största partigrupperna inom unionen. Flera grupper, socialdemokrater, liberaler, gröna och vänstersocialister ville att direktivet även skulle inkludera könsidentitet (transpersoner) men högergrupperna vände sig emot det. Moderaterna och Kristdemokraterna är dock principiellt för att könsidentitet ska bli inkluderat trots att de båda partierna tillhör en av högergrupperna i EU-parlamentet. Det är också den svenska borgerliga regeringens åsikt.


Uppdatering 1.

Gardell riktar försiktig kritik mot Hysén.

Jonas Gardell (själv öppet homosexuell) har en mycket bra artikel på kultursidorna i Expressen. Ämnet är fotbollsspelaren Anton Hysén (som kommit ut offentligt som bög) och maskulinitet i omklädningsrummen inom sporten. Gardell riktar också försiktig kritik mot Hysén själv för hans iver att distansera sig från "fjollorna" inom HBT-rörelsen.
Anton Hysén är också noga med att - trots sin nu (enligt TV4:s nyheter) "erkända" homosexualitet - ändå markera sin lojalitet med omklädningsrummets syn på maskulinitet, och tar avstånd från "fjollan".

I en intervju på sajten Mondoblog säger han att han inte skulle vilja ha någon fjollig kille och att Pride inte är något för honom, även om det är kul, för att det är "för hysteriskt och för fjolligt".
När det gäller Anton Hyséns kommentar om att han inte vill ha någon fjollig kille tycker jag Gardell är fel ute som försöker koppla ihop det med stämningen i omklädningsrum. Jag själv och och de flesta av mina bögvänner vill inte heller ha någon pojkvän eller sexpartner som är fjollig. Det är inte för att vi föraktar fjollor utan för att vi är maskulina män som gillar andra maskulina män, vi är bögar. Däremot har jag "fjolliga" killar i min bekantskapskrets som vänner.

Det är inte så att kärleken är "demokratisk". För då skulle alla vara bisexuella och intresserade sexuellt av varenda vuxen människa oavsett ålder, kön, etnicitet etc. Några tycks bli provocerade av att en del vita (oavsett sexuell läggning) bara är sexuellt intresserade av andra vita. Eller kanske bara av svarta. Och samma sak för svarta som bara är intresserade av andra svarta eller bara av vita. Kanske några människor bara av rödhåriga. Eller av 20-30-åringar. Eller av 70-80-åringar. Men det är alright, ingen har rätt att kritisera om folk bara blir förälskade eller sexuellt intresserade av en viss grupp. Så länge man respekterar alla oavsett kön och etnicitet som vänner.

Men i övrigt retoriskt skicklig argumentation från Gardell.


Uppdatering 2.

Sd har ännu inte bekänt färg om antidiskrimineringsdirektivet.

Sverigedemokraterna har ännu inte avslöjat vad de tycker om att Sveriges borgerliga regering jobbar för att antidiskrimineringsdirektivet ska bli genomfört i EU (däremot har regeringen stöd av s, mp och v). När integrationsminister Erik Ullenhag tog upp ärendet vid mötet med EU-nämnden kommenterade inte sd-ledamoten antidiskrimineringsdirektivet. Men det måste inte betyda att partiet är för det eftersom det var ett ärende för information, inte beslut.

Senare i vår ska dock Utrikesutskottet i Riksdagen behandla Sveriges politik i EU. Då blir det svårare för sd att undvika att bekänna färg.

Det är nog två orsaker till att sd inte är för antidiskrimineringsdirektivet i EU. Dels är de emot unionen som sådan och negativa till federalism. Sedan är inte arbete mot diskriminering deras främsta prioritet inom politiken för att uttrycka det milt.

Sverigedemokraterna är dock för den lag mot diskriminering (bl.a. p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet) i Sverige som infördes 2009.. Mitt tips är att partiet bedömer lagen som ganska okontroversiell bland svenska folket och att de inte vill verka för extrema genom att vara emot allt som har med arbete mot diskriminering att göra.

Uppgörelse mellan Reinfeldt och Åkesson vore bingo - för sd.

I Dagens Nyheters artikelserie om sd är det också resonemang vad som gynnar sd. En del menar att övriga riksdagspartier borde anpassa flykting- och invandringspolitiken åt sd:s håll för att desarmera partiet. Men all erfarenhet från andra länder visar att den taktiken nästan aldrig fungerar utan tvärtom gynnar främlingsfientliga partier som kallar sig "originalet" och de andra för "kopior". Det betyder inte att övriga riksdagspartier ska strunta i de allvarliga integrationsproblemen eller sprida förakt mot sd-sympatisörer, den taktiken har också fått dåliga resultat i Europa. Vad det handlar om är att tala om integrationsproblemen men göra det nyanserat. Och ännu viktigare - bedriva en politik som radikalt minskar problemen.

Och viktigast - inte träffa politiska uppgörelser med sd. Skulle statsminister Fredrik Reinfeldt ställa sig tillsammans med Jimmie Åkesson på samma presskonferens (kvittar egentligen hur bagatellartad deras politiska uppgörelse är politiskt) är mitt tips att sd skulle öka med 2-3 procentenheter. Kanske inte direkt men inom halvåret därefter. Det skulle ge sd legitimitet. Inte konstigt att Åkesson och hans kompisar desperat vill få förhandlingar med Alliansen trots att de kortsiktigt kanske tjänar på att vara "stigmatiserade" av övriga partier.


Uppdatering 3.

Ska förtydliga att jag menar det är en legitim debatt att vara för en mer restriktiv (eller mer generös) flykting- och invandringspolitik än idag. Det är en tendens i svensk politik att döma ut alla som är för en mer restriktiv flyktingpolitik som främlingsfientliga. En del av dem är det, men inte andra.

Min poäng är dock att om man ska radikalt skärpa flyktingpolitiken (vilket jag inte är för) så bör syftet med det inte vara att desarmera sd för min bedömning är att det riskerar få motsatt effekt. Dansk folkeparti fick i senaste valet i Danmark sitt bästa resultat hittills- efter många år av skärpningar för vissa grupper av flyktingar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar