måndag 28 mars 2011

Avskaffa statsbidrag till katolska och muslimska samfund?

Liberala Expressen skriver idag på ledarplats om att de statliga bidragen till religiösa samfund bör avskaffas.
Civilminister Stefan Attefall träffade i förra veckan skaran av trossamfund som anses fina nog att sitta med i ett statligt råd och få skattepengar. Varje år delar "Nämnden för statligt stöd till trossamfund" ut omkring 50 miljoner kronor till olika religiösa föreningar.

För att få ta del av pengarna måste samfunden enligt lagen dela "samhällets grundvärderingar". Vilka är då dessa värderingar?

Kring den frågan ska viss oro ha uppstått under Attefalls religiösa samkväm.
Kanske undrade de katolska företrädarna om deras kyrka måste prästviga kvinnor för att anses leva upp till värderingarna. Från Islamiska förbundet frågade kanske någon om man måste acceptera homosexualitet för att få skattepengar.
De behöver inte oroa sig.

Stefan Attefall har inga planer på att fylla lagens floskel om "grundvärderingar" med något relevant innehåll. Även fortsättningsvis kommer skattepengar att tillfalla samfund som tycker att bögar och flator lever i synd och att kvinnan ska tiga i församlingen. Homofoba och misogyna trossamfund är trots allt en del av "civilsamhället" och det måste stöttas, anser politikerna.

Intervjuad i tidningen Dagen (25/3) försökte Stefan Attefall förklara sin hållning.
"Socialdemokraterna behöver inte anställa en moderat som partisekreterare och ett samfund behöver inte anställa en kvinna som präst, om man har den ämbetssynen", sa ministern.

Liknelsen är fullständigt absurd. Kvinnor är inte definitionsmässigt motståndare till den katolska kyrkan. De kan vara hur goda katoliker som helst, de får ändå inte bli präster - enbart för att de är kvinnor.

Kristna och muslimska samfund får naturligtvis vara hur inskränkta de vill - men inte med ekonomiskt understöd av staten. Problemet med det statliga stödet till trossamfund är att det fungerar som ett slags kvalitetsmärkning. Det är svårt att tolka listan över offentligt subventionerade trossamfund på annat sätt än att staten går i god för dem. Särskilt som lagen föreskriver att de delar "samhällets" värderingar. Men de åsikter som bokstavstroende kristna och muslimska samfund står för är ofta extrema i en samhällelig kontext.
Som HBT-bloggare vore det enklaste att bara hålla med Expressen utan några invändningar. Alla muslimska, de flesta kristna och en del judiska samfund är homofientliga.

Men det är många andra föreningar som får bidrag, idrottsföreningar, HBT-föreningar, föreningar för funktionshindrade etc. Det är inte självklart att statens bidrag till samfunden ska avskaffas - men givetvis inte heller att de ska vara kvar som idag. För Expressen framför skickligt hur riksdagen accepterar intoleranta attityder som de aldrig hade gjort om det handlat om bl.a. idrottsföreningar. En fotbollsförening som bara är öppen för vita ungdomar skulle garanterat bli utan bidrag. Inte heller någon ishockeyklubb som nekar muslimer att spela skulle få några statliga pengar.

Stefan Attefall (kd) representerar ett parti som tillsammans med Sverigedemokraterna är HBT-negativast och könsrollskonservativast i riksdagen. Attefall är nog inte personligen så bekymrad om HBT-personer och kvinnor blir utestängda från delar av religiös verksamhet. När partiet startades på 1960-talet hade nog partiet kallat de som gör det för att vara de "verkligt kristna" som förtjänar beröm. Sedan dess har dock både samhället och partiet förändrats. Om än att kd ännu är efter de flesta andra i utvecklingen.

Men egentligen har alla riksdagspartier ett ansvar för den här absurda situationen. Varken s-regeringar (ibland med mp och v som stödpartier) eller borgerliga regeringar har de senaste decennierna startat någon utredning för att ompröva bidragsreglerna för samfunden. Och sd har nog inte heller några allvarliga problem med bidragsreglerna - om de reaktionära samfunden är kristna.


Uppdatering 1.

Ibland är man för snabb och generaliserande när man skriver en rubrik till en bloggpost. Några minuter efteråt när man står och diskar konstaterar man att det där kanske borde kompletteras för att inte vilseleda folk.

Sant är att alla muslimska samfund är homofientliga men detsamma gäller inte för katolska. Den romersk-katolska kyrkan och Vatikanen argumenterar emot samkönade relationer och i FN har de t.o.m. försvarat att länder har totalförbud för homorelationer. Men det finns också några mindre katolska samfund i Sverige.

Både Gammalkatolska kyrkan och Liberala katolska kyrkan i Sverige är homovänliga och förrättar samkönade vigslar. Därmed är det förtydligat. :-)


Uppdatering 2.

Hans Ekström, öppet homosexuell, valdes på Socialdemokraternas extrakongress till ledamot i partistyrelsen genom ett fyllnadsval. Han blir den förste som är öppet HBT. Ekström är riksdagsledamot från Södermanlands län.

Flera riksdagspartier, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet har eller har haft partistyrelseledamöter som är öppet HBT. Bäst har det gått för Andreas Carlgren som i flera år var andre vice ordförande för Centerpartiet. 1998, några år efter att han kommit ut som bög, avancerade han till förste vice ordförande och behöll det uppdraget fram till 2000 då partiet avskaffade systemet med viceordförandeposter.

De "viktigaste" personerna inom en partistyrelse brukar vara med i verkställande utskottet. Idag är det i riksdagspartierna två öppet HBT-människor som är med i den typen av partiets "innersta krets", Andreas Carlgren (c) och Hans Linde (v).

1 kommentar:

  1. Sen är det väl iof tveksamt om Liberala Katolska Kyrkan är att anse som en kristen kyrka, bl.a. så tror de på reinkarnation.

    SvaraRadera