tisdag 15 mars 2011

Högskoleverket bör granska HBT på universitet och högskolor.

Utbildningsutskottet har de senaste veckorna lämnat betänkanden (rapporter) om Grundskolan, Gymnasieskolan och Högskolan.

I den sistnämnda rapporten föreslår Miljöpartiet och Vänsterpartiet i en gemensam reservation (alternativt förslag) att regeringen bör "ge Högskoleverket i uppdrag att ta fram förslag till nödvändiga ändringar i högskoleförordningens examensordningar i syfte att integrera hbt-frågor i undervisningen.". Här håller jag dock med majoriteten (de andra riksdagspartierna) i utskottet som framför följande.
En av utgångspunkterna för den nya examensordning som infördes 2007 var att den inte skulle uppställa krav på kunskaper om specifika grupper i befolkningen utan i stället innehålla krav med generell giltighet. Ansvaret för att avgöra i vilken omfattning som hbt-kunskap ska ingå i olika utbildningar ligger hos universitet och högskolor.
Det regeringen däremot bör göra är att ge Högskoleverket i uppdrag att genomföra en granskning av hur väl universitet och högskolor får in HBT-perspektivet i sin verksamhet. Det gjordes för några år sedan när det gäller jämställdhet. Universitetens och högskolornas frihet är viktig men de som andra måste acceptera en ordentlig granskning. För det är synnerligt allvarligt att bara några procent av lärarna får utbildning om HBT i sin undervisning. Det här gäller för övrigt många andra yrkesgrupper bl.a. vårdpersonal och socialsekreterare. Här krävs det också opinionsbildande verksamhet, debattartiklar och insändare i lokala tidningar etc.

Riksdagen debatterar och röstar om Grundskolan och Gymnasieskolan 30 mars och Högskolan 31 mars.

Remissvaren betydligt mer positiva till sparande av könsceller jämfört med 2007.

Igår kommenterade jag här på bloggen remissvaren till Socialstyrelsens förslag till en ny frihetlig "könsbyteslag". Det som är intressant är jämföra remissvaren till Socialstyrelsens utredningsförslag från 2010 med motsvarande kommentarer till Könstillhörighetsutredningen från 2007. Vill förtydliga att de som svarat inte är exakt desamma. Men mitt tips är att ungefär 80 % av dem har besvarat båda. Det är möjligt att granska tendenserna.

När det gäller att avskaffa kraven att vara ogift och svensk medborgare är stödet nästan kompakt till båda utredningarna. Könstillhörighetsutredningen föreslog 2007 att tillåta sparande av könsceller och att avskaffa sterilitetkravet men istället ersätta det med ett kastrationskrav. Egentligen utan någon saklig motivering annat än att det är "rimligt". Socialstyrelsen vill däremot avskaffa sterilitetskravet utan att ersätta det med något absurt och kränkande kastrationskrav och är även positiva till tillåtande av sparande av könsceller.

2007 var remissinstanserna tydligt oeniga om de här sakerna. Av de som kommenterade den delen av utredningen var bara ungefär hälften positiva till att avskaffa sterilitetskravet utan att ersätta det med något kastrationskrav. Andra var för det nya förslaget till kastration för transsexuella som vill byta kön juridiskt kön medan vissa tyckte det var bättre behålla sterilitet som krav. Även när det gäller att tillåta sparande av könsceller var bara ca hälften positiva av de som kommenterat det.

Kastrationskrav och sparande av könsceller ger dubbla budskap.

Varför har attityderna förändrats så mycket på bara tre år? Dels tror jag det handlar om att kunskapen i samhället ökat i samhället. Det har äntligen blivit offentlig debatt om transsexuella och andra transpersoner i samband med Stockholm Pride och flera tidningar har även i övrigt haft nyanserade artiklar om transpersoners situation.

Men mitt tips är också att en utredning genom sin argumentation kan påverka remissinstanserna. Notera att båda utredningsförslagen vill tillåta sparande av könsceller för att transsexuella ska kunna bli biologiska föräldrar. Men när den första utredningen samtidigt vill kastrera transsexuella ger det dubbla budskap. Inte konstigt då att många remissinstanser blir tveksamma till sparande av könsceller för gruppen. Socialstyrelsen argumenterar däremot konsekvent för en mer frihetlig lag.

En del som ännu är tydligt kontroversiell i debatten om könstillhörighetslagen är om man ska behålla ålderskravet, 18 år, eller avskaffa det. RFSL och andra föreningar som jobbar för transpersoners rättigheter vill avskaffa kravet helt medan Socialstyrelsen vill utreda en förändring av nuvarande ålderskrav. Könstillhörighetsutredningen från 2007 ville behålla kravet i lagen.

2007 var det bland remissvaren en tydlig majoritet för att behålla nuvarande ålderskrav. 2010 var resultatet något annorlunda. Det är närmast total oenighet. En del vill behålla åldersgränsen, andra vill avskaffa den medan vissa är för en utredning. Attityderna har förändrats men inte lika radikalt som när det gäller sterilitetskrav och sparande av könsceller.

Jag är själv precis som Socialstyrelsen för att utreda ett avskaffande av åldersgränsen och först därefter avgöra om man ska behålla 18 år som krav för att få byta juridiskt kön eller inte. Dock menar jag att en sådan utredning bör ske helt förutsättningslöst, om det är lämpligt att avskaffa åldersgränsen. Socialstyrelsen vill bara utreda om folk från 16 år ska få byta kön juridiskt.

Feministiskt initiativ föreslås få tre språkrör varav två är lesbiska kvinnor.

Popsångaren och låtskrivaren Alexander Bard, själv öppet bisexuell, och två andra från gruppen Liberaldemokraterna hade igår en debattartikel i Expressen. De är även med i Piratpartiet och vill att de två föreningarna ska slås ihop för att skaffa ett heltäckande program vilket Piratpartiet saknar idag.

Från debattartikeln.
Tvångssterilisering av transsexuella och förbud mot vissa frivilliga yttringar av sexualitet är minst lika stora ingrepp i den personliga integriteten som FRA eller datalagringsdirektivet.
Ett annat parti utanför riksdagen är Feministiskt initiativ som håller kongress i Malmö 26-27 mars avslöjar Qx.
De tre som från nu föreslås leda partiet är Carl Emanuelsson, Sissela Nordling Blanco och Stina Svensson. Nordling Blanco och Svensson är bägge öppet lesbiska....

Sissela Nordling Blanco är 23 år och bosatt i Stockholm medan Stina Svensson är 41 år från Göteborg. Den tredje talespersoner, Carl Emanuelsson, är 29 år och högstadielärare på Värmdö utanför Stockholm.

Med två öppet lesbiska i partiledningen fortsätter partiet vara ett av två i Sverige som har öppet homosexuella partiledare. Förutom Fi så leds Piratpartiet av Anna Troberg.

Uppdatering 1.

Dagens Nyheter har en intressant artikel om mansidealet inom fotbollen.
Manlighetsnormen är stark i fotbollsvärlden. När spelaren Anton Hysén i förra veckan gick ut och berättade att han är homosexuell blev uppmärksamheten stor.

– Det är jätteviktigt för fotbollen att han har kommit ut. Det är ingen slump att huliganismen fungerar så väl ihop med fotboll, säger skådespelaren Ulf Stenberg, aktuell med föreställningen ”Topboy” som handlar om huliganvåld.

– Inom fotbollen har den stereotypa mansrollen fått överleva och gro, med en jargong som är ohälsosam i mina ögon. Efter Antons modiga beslut tror jag att den jargongen kan börja ifrågasättas mer, säger Ulf Stenberg....

– Det här är i princip uteslutande ett killproblem, säger Ulf. Jag tror att det beror på att fotbollen som sådan är extremt mansdominerad, både inom förbundet, inom klubbarna och på läktarna. Tidigt, redan på pojknivå, odlas en väldigt osund manlighetsnorm, och den tar många med sig högre upp i divisionerna.
En annan artikel berättar om Ulric Janssons arbete med våldsamma ungdomar bl.a. på Fryshuset. Alltså det ställe Sofia församling i Svenska kyrkan ska anställa en imam för att jobba mot "fördomar mot muslimer". Ingen imam i Sverige har lämnat någon homovänlig kommentar, alla muslimska samfund i Sverige och andra länder är homofientliga. Däremot är en del muslimska individer homovänliga.

På Fryshuset bland ungdomar med ofta homofoba attityder vill en församling i Svenska kyrkan anställa en imam som nog själv är emot samkönade relationer.

Absurt. Men så blir det när kulturrelativister utgör en betydande del av den "liberala" delen av Svenska kyrkan. De attackerar, med rätta, kristna präster som är emot homorelationer. Ja, ironiserar även emot de som är för välsignelser av samkönade relationer men emot homovigslar i det egna samfundet. När det gäller muslimska imamer accepterar de utan problem folk som är emot homorelationer. Som om muslimer egentligen vore några som man inte kan ställa samma krav på som kristna. Snacka om främlingsfientlig attityd.


Uppdatering 2.

Dagens Nyheter berättar att EU-kommissionen idag lämnar ett förslag till att göra det enklare att skiljas inom EU. Idag är reglerna ofta helt olika mellan länderna när det gäller skilsmässor. För första gången ska man även försöka samordna reglerna för par som vill avsluta ett ingått partnerskap.
För första gången lägger EU-kommissionen fram en lagtext för registrerade partnerskap. Det finns i dag i 14 EU-länder, och i fem länder kan homosexuella par ingå äktenskap.

Enligt lagförslaget ska den här typen av tvister i första hand avgöras av en domstol där partnerskapets registrerats, eftersom partnerskap inte är godkänt i lagstiftningen i flera EU-länder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar