fredag 18 mars 2011

Mail till Socialutskottet om könstillhörighetslagen.

Jag har idag skickat ett mail till representanter för Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet i Socialutskottet i riksdagen. Det handlar om att de tre partierna nu även i riksdagen ska förtydliga att de är för en frihetlig könstillhörighetslag, alltså lagen som reglerar juridiska könsbyten.

Inom de närmaste dagarna ska jag även skicka ett mail till Kristdemokraterna (och uppmana dem att äntligen skaffa sig åsikter om förändringar av könstillhörighetslagen) och till Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet (och rekommendera dem att i riksdagsdebatten 6 april låta könstillhörighetslagen bli en central del av argumenteringen från deras sida)
I det här mailet

Föreslår jag att Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet tydligt berättar i riksdagsdebatten 6 april om betänkandet Hälso- och sjukvårdsfrågor att era partier är för en frihetlig könstillhörighetslag och ett avskaffande av kraven att vara ogift, svensk medborgare och steriliserad är en del av en sådan ny lag. Även att transsexuella ska få spara könsceller för att efter "könsbytesoperationen" kunna bli biologiska föräldrar.


HBT-siten Qx berättade om partiledardebatten vid Stockholm Pride 30 juli 2010.

"Statsministern lät leverera ett tydligt budskap till landets transpersoner. Moderaterna kommer med stöd av centern och folkpartiet att verka för att ta bort förbudet mot att spara könsceller, avskaffa tvångssterilisering, som Reinfeldt kallade en del av ”ett svart kapitel i svensk historia”, liksom att ta bort kravet på att den som könskorrigerar måste vara ogift respektive svensk medborgare. Här ser det alltså ut att finnas en överväldigande reformmajoritet i svensk politik."

Jan Björklund och Maud Olofsson var också närvarande och bekräftade att Reinfeldts analys delades av dem.

Redan I juli 2010 hade
Erik Ullenhag (då partisekreterare, nu HBT-ansvarig minister i den borgerliga regeringen), Barbro Westerholm och Agneta Berliner en debattartikel i Aftonbladet.

"Nu är det dags att ta nästa steg. Alldeles för länge har föråldrad lagstiftning skapat hinder och diskriminering för transsexuella. Ur vårt perspektiv är det självklart att det är den enskilda människan som själv har rätt att definiera sin egen könsidentitet. Folkpartiet kommer därför driva på så att Socialstyrelsens förslag till lagändringar kan genomföras så snart som möjligt."

Igår, 17 mars, lämnade Socialutskottet sitt betänkande (rapport) om Hälso- och sjukvårdsfrågor. En del av rapporten handlade om lagen om juridiska könsbyten.

28 februari beslutade ledningen för Socialstyrelsen att myndighetens olika avdelningar ska granska vad de kan göra för att förbättra situationen för transsexuella när det gäller vårddelen (rekommendationer till landsting och regioner etc.). Därefter ska Socialstyrelsens utredningsförslag om en ny könstillhörighetslag och remissvaren formellt lämnas till den borgerliga regeringen.

Tyvärr räknar ansvariga på Socialstyrelsen med att det blir möjligt först maj-juni. Det är enkelt att konstatera att det alltså blir ännu fler fördröjningar i arbetet för att förändra nuvarande föråldrade lag, alltså de juridiska delarna av förslaget. Det är egentligen oacceptabelt. Men processen går framåt om än långsamt.

Vad tycker då remissinstanserna? Kanske jag är först med att göra en offentlig sammanställning av det. (Socialstyrelsens egna sammanställningar är inte offentliga, däremot själva remissvaren). Myndigheten har fått in svar från 70 myndigheter, föreningar och andra som fått erbjudande att kommentera utredningsförslaget. Ett fåtal av dem är insända av individer som gjort det på eget initiativ.

När man granskar remissvaren i detalj blir det tydligt att det närmast är ett kompakt stöd för Socialstyrelsens förslag. När det är invändningar är det lika ofta sådana som tycker man borde gått längre som att förslaget från Socialstyrelsen är för radikalt.

Jag ska nu kommentera vad remissvaren säger om de fyra förslag som jag har med i den partirapport jag planerar publicera i sommar.

1. Avskaffa kravet att någon måste vara ogift för att få byta kön juridiskt.

Ingen remissinstans av de 70 har några invändningar emot den delen.

2. Avskaffa kravet att någon måste vara svensk medborgare för att få byta kön juridiskt.


Av 70 remissinstanser är 1 negativ och 2 tveksamma.

3. Avskaffa kravet att vara steriliserad för att få byta kön juridiskt.

Av 70 remissinstanser är 1 negativ och 3 tveksamma.

4. Tillåta att transsexuella ska få spara könsceller för att efter operationen kunna bli biologiska föräldrar.

Av 70 remissinstanser är 1 tveksam.

Några av de remissinstanser som ger tydligt stöd åt de fyra reformerna, avskaffa kraven att vara ogift, svensk medborgare och steriliserad och att tillåta sparande av könsceller är Svenska kommuner och landsting, Stockholms läns landsting, Landstinget Östergötland, Landstinget Västmanland, Karolinska universitetssjukhuset, Svensk förening för transsexuell hälsa, RFSL, RFSL-Ungdom, Transföreningen FPE, Ungdomsstyrelsen, RFSU, DO.

Nu är det dags att Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet börjar leverera vad man lovade i valrörelsen 2010. Vallöften är till för att hållas. Det avgörande för transsexuella som vill byta juridiskt kön är inte löften vid Stockholm Pride även om det givetvis är trevligt i sig. Det avgörande är att löftena blir verklig politik. Där har ni som är representanter för m, fp och c i Socialutskottet ett betydande ansvar.

Det vore helt oacceptabelt om representanterna för m, fp och c i debatten 6 april ska argumentera för att "det här är svåra frågor" och låtsas som att ni som partier inte har tydliga åsikter om Socialstyrelsens förslag. Det vore att ge dubbla budskap. Ett för Stockholm Pride före valet. Och ett annat i riksdagen efter valet.

Var tydliga. Det lönar sig oftast - även inom politiken.

Mvh

Bengt Held

Malmö

Uppdatering 1.

Vill även du kontakta folk i Socialutskottet om könstillhörighetslagen är deras mailadresser ocn telefonnummer här. Viktigt att konstatera att den som är homosexuell och bisexuell (men inte är transperson) och kallar sig HBT-aktivist bör känna ansvar även för transpersoners situation. För transsexuella är den här reformen lika viktig som en könsneutral äktenskapslag är för bögar och lesbiska. Att låta transsexuella ensamma föra kampen är lika fel som när en del heterosexuella menar att homorättigheter är homosexuellas ansvar och inte andras.

Partiernas åsikter om könstillhörighetslagen.

Avskaffa kraven att någon måste vara ogift, svensk medborgare och steriliserad för att få byta kön juridiskt.

Ja: s, m, mp, fp, c, v, pp, fi, spi (pensionärspartiet)
Möjligen: sd, kd
Nej:

Tillåt transsexuella att spara könsceller (sperma respektive äggceller) för att efter "könsbytesoperationen" kunna bli föräldrar.

Ja: s, m, mp, fp, c, v, pp, fi, spi (pensionärspartiet)
Möjligen: kd
Nej: sd

Piratpartiet (pp) är för att avskaffa juridiska kön och därmed försvinner behovet av någon könstillhörighetslag,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar