fredag 1 april 2016

S-mp-regeringen startar kontroversiell utredning om tredje juridiskt kön.Regeringen brukar hålla sammanträden på torsdagar. Och torsdagen 31 mars beslutade s-mp-regeringen att en utredning ska tillsättas om Sverige bör införa möjligheten till ett tredje juridiskt kön.  Det är synnerligen positivt. Flera länder tillåter redan helt eller delvis ett tredje juridiskt kön.

Enligt en artikel i Svenska dagbladet (med anonyma tips från anställda hos regeringskansliet) har s och mp haft hårda förhandlingar senaste månaden. Mp har förklarat att regeringen måste skärpa till sig inom HBTQ-politiken och att den här reformen är viktig som symbol för det. En del s-politiker har hänvisat till att fokus just nu måste vara på åtstramningar inom migrationspolitiken och - absurt nog - antytt att "tredje juridiskt kön" skulle vara en "lyx-reform" i den situationen. Trots att s själva i valrörelsen 2014 lovade att starta en utredning om det. 

V har ställt ultimatum för att ge stöd åt regeringens vårbudget.

Vänsterpartiet samarbetar visserligen bara med regeringen inom den ekonomiska politiken men deras öppet homosexuelle gruppledare Hans Linde har i praktiken ställt två ultimatum för att partiet ska ge stöd åt regeringens vårbudget. Dels höjd skatt för bankerna (en nyhet som presenterades häromdagen i media) samt att regeringen ska införa ett tredje juridiskt kön. Och att det ska prövas om ett tredje juridiskt kön ska vara "default"- alltså det som gäller om en individ inte aktivt valt att meddela att hen betraktar sig som man eller kvinna. I synnerhet s men även mp var mycket negativa till en början men för att inte riskera sitt samarbete med v accepterade de att "tredje juridiskt kön" som default förutsättningslöst ska utredas.
- För oss i v handlar det här om att få lagarna att bli mer könsneutrala. Om vi som är cis-personer måste anmäla till en myndighet att vi tillhör något konventionellt kön är det kanske inte så problematiskt. Men vi har inte slutgiltigt tagit ställning för just det alternativet, kommenterar Hans Linde.
Kritik från Liberalerna.

Det kommer dock bli politiska kontroverser om den delen. För att få igenom ett tredje juridiskt kön den här mandatperioden måste förslaget få stöd av Liberalerna som i sak är för reformen. Men deras partiordförande Jan Björklund är, med viss rätt, skeptisk till att utreda om folk ska bli definierade som tillhörande tredje juridiskt kön om hen inte anmäler något annat. Från ett pressmeddelande på Liberalernas hemsida.
- Vi i Liberalerna välkomnar i sak att den här utredningen tillsätts. Men att det i direktiven till utredningen ska ingå att pröva om folk aktivt måste anmäla om de fortsatt vill vara man eller kvinna juridiskt visar vilken destruktiv påverkan v har på regeringen. Ska jag med mitt skägg behöva anmäla att jag vill vara man juridiskt?
Än mer kritiska är som väntat Sverigedemokraterna. Partiets ordförande Jimmie Åkesson kommenterar till Svenska dagbladet.
- Människor ska behöva anmäla till myndigheter saker som är biologiskt naturliga - det egna könet.  Vi sverigedemokrater anklagas ibland för att vara Putin-vänner vilket vi inte är. Men kanske han har en viss poäng ibland om den västliga dekadensen. Det här är inte annat än kulturmarxism.
Att tillåta tredje juridiskt kön är en viktig reform.

Trots den här kontroversiella delen av förslaget - som jag hoppas inte blir genomförd - så bör Sverige erbjuda människor att få tillhöra ett tredje juridiskt kön. Om hen själv anmäler det.

Regeringen har på sin hemsida inrättat en test-version där varje invånare kan anmäla om hen betraktar sig som man eller kvinna. När du kommit dit skriver du ditt personnummer och något av de två traditionella alternativen, man eller kvinna. Vill du tillhöra ett tredje juridiskt kön behöver du inte göra något. Observera att test-versionen inte är bindande utan just för att kolla om tekniken skulle fungera om det blir del av en lag senare.


Uppdatering 1.

April-skämt.

Den här bloggposten om att regeringen tillsatt en utredning som ska pröva om ett tredje juridiskt kön ska vara "default" (att de som vill definieras som man eller kvinna måste anmäla det) var ett april-skämt vilket nog de flesta av er gissade. ;-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar