onsdag 27 april 2016

S-mp-regeringen vill ge skadestånd åt tvångssteriliserade transsexuella.


Regeringen och socialdemokratiska socialministern Gabriel Wikström (bilden) har nu enats om att tvångssteriliserade transsexuella bör kunna få skadestånd av staten. Det efter påtryckningar från RFSL, RFSL Ungdom, transföreningarna FPES och KIM och Diskrimineringsbyrån i Uppsala. Jag bedömer dock att också juristen Kerstin Burmans enträgna arbete varit viktigt. Från en artikel i Dagens nyheter.
Sedan 2013 får tvångssteriliseringar inte längre ske i Sverige. Detta då både praxis och lagstiftning ändrades. Då hade tvångssteriliseringarna av personer som ville byta juridiskt kön pågått sedan 1972 och runt 800 personer beräknas ha genomgått könskorrigering under den tiden.... I samband med att tvångssteriliseringen avskaffades 2013 inledde Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL) en skadeståndsprocess efter att 160 personer lämnat in ett ersättningsanspråk till Justitiekanslern. JK avslog dock ansökan 2014 och menade att det inte alls handlade om tvångssterilisering..... För att ersättningen ska kunna betalas ut på ett rättssäkert sätt måste riksdagen först stifta en ny lag, vilket gör att processen drar ut på tiden. Folkhälsoministern Gabriel Wikström (S) säger till SvD att han tror att det finns en majoritet för förslaget och hoppas att arbetet ska vara klart den 1 juli 2018. Han menar även att beslutet ligger helt rätt i tiden. –Det tillhör ett modernt samhälle att kunna ge den här typen av ersättning och att kunna slå fast att det är ett synsätt som vi anser är helt förkastligt, säger han....
Ytterst få blev tvångssteriliserade i Sverige med våld fram till 1975.

Det är synnerligen välkommet att regeringen tar ställning för skadestånd till transsexuella. Tidigare har bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet ställt sig bakom kravet bland riksdagspartierna. Ibland har det i debatten hänförts till att de som blev tvångssteriliserade (ofta romska kvinnor men även många andra grupper) fram till 1975 blev utsatta för våld medan sterilitetskravet för att få byta juridiskt kön har varit "frivilligt även om det var fel att ställa kravet". Men det är en historielös beskrivning. Ytterst få som tvångssteriliserades fram till 1975 för att de var "asociala" blev utsatta för fysiskt våld. Istället ställdes ultimatum till dem. "Vi har spärrat in dig på en mentalklinik för ditt asociala beteende, acceptera sterilisering eller stanna här på kliniken, valet är ditt". Eller "om du vill vi ska ge socialhjälp till dig och ditt barn i din svåra situation vill vi försäkra oss om att du inte medverkar till att fler barn hamnar där". Det är faktiskt jämförbart med "vill du byta juridiskt kön blir det här konsekvensen".

Som jag framfört tidigare tar jag inte ställning till vilken nivå skadeståndet bör hamna på. I riksdagsdebatten om Hälso- och sjukvårdsfrågor idag så var det en person som kommenterade något med koppling till HBTQ-rättigheter eller för delar av gruppen. Karin Rågsjö (v) argumenterade för att regeringen bör ge en offentlig ursäkt till de tvångssteriliserade transsexuella. Och jag tror att för många av de berörda är det väl så viktigt för känslan att få fått upprättelse. Det är också värt att notera att JK bara tog ställning för att regeringen inte är skyldig till att ge skadestånd. JK lämnade ingen som helst rekommendation om det är etiskt lämpligt eller inte att regeringen ska göra så.

Alliansen bör ge regeringen sitt stöd om det här.

Precis som Socialdemokraterna har de fyra borgerliga partierna tvekat om skadestånd till transsexuella. Jag förutsätter att Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna närmaste åren i alla fall inte tar politisk konflikt om det här. Snarare borde de ge regeringen sitt stöd om skadeståndet. Eller om inte annat acceptera beslutet. Att Sverigedemokraterna lär motsätta sig beslutet om skadestånd kan övriga partier lämna därhän.

RFSL, transföreningen FPES och HBTQ-siten Qx kommenterar nyheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar