fredag 8 april 2016

Liberalerna ensamma i riksdagsdebatt att kommentera HBTQ-asylsökande situation


I rapporten Migration och asylpolitik från riksdagens socialförsäkringsutskott lämnade Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna varsin reservation (alternativt förslag) om att regeringen bör tillsätta en utredning om situationen för HBTQ-asylsökande. I onsdags debatterade riksdagen rapporten. Emma Carlsson Löfdahl (l) var ensam om att kommentera den HBTQ-relaterade delen. Från hennes anförande.
.... Vi liberaler anser också att hbt-personer, alltså homo-, bi- och transsexuella, som söker asyl i Sverige inte ska nekas det för att de har varit tvungna att på grund av fruktan dölja sin sexualitet i hemlandet. Därför säger vi att vi behöver ett tydligare hbt-perspektiv inom flyktingpolitiken. Detta gäller också den europeiska asylpolitiken som måste ha ett tydligt hbt-perspektiv så att alla EU-länder har möjlighet att ge en fristad åt den som förföljs eller känner denna välgrundade fruktan för förföljelse på grund av sexuell läggning, kön eller könsuttryck....
Det är positivt att Liberalerna engagerar sig.  Emma Carlsson Löfdahl gör dock här samma fel som i en tidigare debatt, hon tolkar t i HBT som transsexuella istället för transpersoner. Vid omröstningen om Liberalernas förslag att utvärdera situationen för HBTQ-asylsökande röstade övriga partier nej förutom Vänsterpartiet och Kristdemokraterna som avstod.

Även Miljöpartiet är i sak för att utvärdera situationen för HBTQ-asylsökande.

Ovanligt att alla fyra borgerliga partierna lämnar reservation om HBTQ-reformer.

Justitieutskottet har lämnat ifrån sig rapporten Straffrättsliga frågor. Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lämnar bl.a. följande kommentarer om att stärka det juridiska skyddet för transpersoner emot hatbrott.
.... Utskottet konstaterar att den särskilde utredare som hade i uppdrag att överväga om det straffrättsliga skyddet för transpersoner ska stärkas redovisade sitt uppdrag i december 2015. Utredaren har lämnat ett flertal förslag till lagändringar som bereds inom Regeringskansliet. Utskottet anser att beredningen inte bör föregripas.... 
Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna förklarar i reservation 47 att de är för att "könsuttryck och könsidentitet ska omfattas av lagstiftningen om hets mot folkgrupp" samt att det även explicit ska omnämnas i brottsbalken som en försvårande omständighet. Det är mycket ovanligt att samtliga fyra borgerliga partier lämnar en gemensam reservation i riksdagen om att förbättra lagarna när det gäller HBTQ-personer eller delar av gruppen (här transpersoner). I sak är dock även s, mp och v sedan många år för de två reformerna. Sverigedemokraterna tvekar ännu om båda.

14 april debatterar och röstar riksdagen om rapporten Straffrättsliga frågor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar