lördag 9 april 2016

V argumenterade i riksdagsdebatt för tydligare diskrimineringskydd för transpersoner.I rapporten Fri - och rättigheter från riksdagens konstitutionsutskott behandlas några HBTQ-relaterade reformer. Igår debatterade och röstade riksdagen om den. Vänsterpartiet och Liberalerna har i utskottet lämnat varsin reservation till förmån för sin respektive motion om införande av tredje juridiskt kön. Vänsterpartiet även om att i regeringsformen förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet. Mia Sydow Mölleby (v) framförde bl.a. följande i sitt anförande.
....Vi vill också att transpersoner ska ges skydd i grundlagen. Regeringen bör därför återkomma med ett förslag som innebär att könsidentitet och könsuttryck läggs till i 2 kap. 12 § regeringsformen. Den andra reservationen handlar om att vi vill att det ska tillsättas en utredning för att se över möjligheten att införa ett tredje juridiskt kön som alltså ska vara juridiskt likställt med kvinna och man. För personer som upplever sig som både man och kvinna, varken eller, eller som upplever att könstillhörigheten varierar, är det viktigt att inte behöva definieras på ett sätt som inte stämmer med hur de själva definierar sig....
Det blev omröstning om v:s förslag att i regeringsformen införa förbud emot diskriminering p.g.a. könsidentitet. Övriga partier röstade nej. När det gäller voteringsprotokollen är det viktigt att konstatera att majoriteten i utskottet i princip alltid är huvudalternativet. Det betyder att den riksdagsledamot som vill rösta för förändringar väljer nej och de som är emot förändringen röstar ja.

I sak är också Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna för att i regeringsformen förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet.  Även Miljöpartiet är i sak för att införa ett tredje juridiskt kön och Socialdemokraterna lovade före riksdagsvalet 2014 att starta en utredning om reformen om de skulle bli regeringsparti.

Sverigedemokraterna har föreslagit att grupper som kön, etnicitet och sexuell läggning ska tas bort från regeringsformens förbud emot diskriminering. Om det kommenterar jag i en senare bloggpost.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar