fredag 22 april 2016

Sd tar ställning emot att transpersoner ska få skydd av hetslagen.


Senaste veckorna har riksdagen behandlat om transpersoner ska få skydd av lagen om hets emot folkgrupp. Mest intressant är konstitutionsutskottet betänkande Tryck- och yttrandefrihetsfrågor som publicerades förra veckan.
.... I och med att beredning av utredningen om ett utvidgat skydd för transpersoner pågår finns det goda möjligheter för regeringen att hantera resultatet av beredningen så att det första av de två besluten kan fattas i god tid före valet 2018. Med detta sagt anser utskottet att resultatet av det pågående berednings­arbetet bör avvaktas och avstyrker motionsyrkandena....
Att majoriteten i utskottet (alla partier förutom sd) hänvisar till "goda möjligheter" är en mycket tydlig (och ovanlig markering från regeringspartier) för ett ärende som "bereds" inom regeringskansliet. Men det skickar en viktig signal till regeringen att de bör hantera ärendet så att transpersoner omfattas av lagen om hets emot folkgrupp från 1 januari 2019 (det krävs två beslut i riksdagen med val emellan för att grundlagsändringar ska träda i kraft).

Sd är emot att förbjuda hets emot transpersoner.

Sverigedemokraterna har hittills haft attityden "möjligen" till om även transpersoner ska få skydd av lagen om hets emot folkgrupp. Deras strategi har tidigare varit att inkludera "svenskar" i hetslagen. Själva lagen är dock neutral när det gäller majoritets- och minoritetsgrupper. Att den vanligen inte skyddar etniska svenskar och heterosexuella handlar om domstolars tolkning av lagen. När sd inte fått igenom sin tidigare strategi har de nu beslutat att vilja avskaffa hetslagen helt. Från sd:s reservation i konstitutionsutskottet.
.... Men vi anser att den svenska lagstiftningen redan i dag är tämligen vidlyftig i sitt uppräknande av olika grupper som omfattas av grundlagarnas och brotts­balkens bestämmelser om hets mot folkgrupp. Vi anser för det första att bestämmelserna om hets mot folkgrupp bör avskaffas. Om någon skulle känna sig kränkt eller träffad av ett visst yttrande bör detta i stället som huvudregel behandlas enligt brottsbalkens regler om förtal eller liknande. Även diskrimineringslagen erbjuder ett visst skydd. Diskrimineringslagen bör dock enligt vår mening vara mer allmänt formulerad så att all diskriminering är förbjuden, oavsett diskrimineringsgrund. Att betunga en redan otymplig bestämmelse med ytterligare en grund för diskriminering anser vi därför olyckligt....
Sd har ingen trovärdighet i debatten.

Betänkandet debatterades (§ 22 i protokollet) i riksdagen i onsdags. Fredrik Johansson (sd) framförde bl.a. följande som argument emot att transpersoner ska inkluderas i hetslagen. 
.... För även om en transperson väljer att gå runt i stass och fjäderboa eller om jag enträget försöker mig på en karriär som jag saknar fallenhet för förtjänar vi båda att bemötas med samma medmänskliga respekt som alla andra. Man kan kalla det normalt hyfs och folkvett.....
Att vilja avskaffa hetslagen av yttrandefrihetsskäl är givetvis en legitim åsikt i sig. Nyliberaler som är för jämställdhet och emot rasism och homofobi har drivit det. Själv är jag för att avskaffa förbudet att "missakta" vissa minoritetsgrupper men vill behålla förbudet emot att "hota" grupperna. Men sd är som bekant inte nyliberaler. De tillhör ett parti som har ett halv-nazistiskt ursprung och där de senaste decennierna jobbat emot reformer för att förbättra mänskliga rättigheter för HBTQ-personer. Fram till slutet av 1990-talet ville de från Sverige deportera alla utom-europeiska invandrare som kommit efter 1970. Det är förvånande och något absurt att sd tror att just de hävdar allas lika rättigheter. De tycks inte fatta att deras trovärdighet är närmast noll i den debatten.

Obegriplig jämförelse med yrkesval.

Och deras beskrivning av transpersoner är närmast stötande. Inte för att det är fel att gå runt i stass och fjäderboa utan därför att de försöker exotisera transpersoner genom att låtsas att trans-rättigheter handlar om rätten att gå runt i en fjäderboa. När det i verkligheten främst handlar om människors vardag - att bli respekterad som den man är på sin arbetsplats, som student, när man hämtar ungarna på dagis etc. Och deras jämförelse med yrkesval är obegriplig. Sedan när har någon hetsat emot folk för att de inte fått jobb inom ett yrke de saknar fallenhet för?

14 april debatterade  (§ 3 i protokollet) riksdagen justitieutskottets betänkandet Straffrättsliga frågor (som jag tidigare kommenterat här).

Maria Abrahamsson (m), Johan Hedin (c) och Roger Haddad (l) argumenterade i någon av de två riksdagsdebatterna i mitten av april för att transpersoner ska bli inkluderade i lagen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar