måndag 28 november 2011

Sd byter åsikt om homoäktenskap. Men ännu ett HBT-negativt parti.


Sverigedemokraterna lämnar sitt principiella motstånd emot homoäktenskap. Det är tydligt efter helgens landsdagar (kongress) som partiet haft i Göteborg. Från ett pressmeddelande i lördags från sd.
Med röstsiffrorna 125 mot 28 antog Sverigedemokraterna på partiets Landsdagar i Göteborg idag ett nytt principprogram.
Sd varken för eller emot homoäktenskap.

Jag har tidigare på bloggen här och här kommenterat handlingarna inför deras kongress. I den första av bloggposterna konstaterade jag att sd nu verkar ha lämnat sin negativa attityd till Sveriges nuvarande könsneutrala äktenskapslag. Kontaktade sd om det där redan före deras kongress och skickade ett påminnelsemail tidigare ikväll med bl.a. följande innehåll.
Preliminärt placerar jag Sverigedemokraterna på "Möjligen" till en könsneutral äktenskapslag (och att man inte vill avskaffa lagen) efter helgens landsdagar. Tycker det är ganska tydligt av principprogramförslaget att döma att ni inte längre i sak är emot reformen, alltså främst syftar jag då på rätten för homopar att ingå borgerliga äktenskap (samfunden gör givetvis som de själva vill).

Om ni istället menar att sd med det nya principprogrammet säger "Ja" till en könsneutral äktenskapslag (rätt till borgerliga äktenskap för samkönade par), vänligen meddela det senast 10 december. Därefter kommer jag i mitt HBT-nyhetsbrev för december.... att berätta om sd:s nya åsikt om den könsneutrala äktenskapslagen och har ni inte hört av er före 10 december tolkar jag det som att ni instämmer i att sd nu varken är tydligt för eller emot en könsneutral äktenskapslag.
Mattias Karlsson, partistyrelseledamot och främste ansvarig för framtagandet av ett utkast till nytt principprogram har senare ikväll mailat.
Vi har inget konkret beslut som säger att vi är för borgerlig vigsel för samkönade par, men vi har heller inte kvar några skrivningar eller förslag som säger att vi är emot. Detta tolkar jag som att vi numera accepterar borgerlig vigsel för samkönade par.
Varvid jag mailade följande.
Alright då verkar vi ense om att sd idag är närmast "möjligen" alltså varken tydligt för eller emot en könsneutral äktenskapslag rätt att ingå borgerliga äktenskap (eller vigslar i svk för den delen för samkönade par men att partiet accepterar båda sakerna och inte vill avskaffa dem.
Partiet oense inom HBT-politiken.

Det här betyder inte att Sverigedemokraterna blivit homovänliga. Snarare att partiet är oenigt inom HBT-politiken. Som jag konstaterade i en tidigare bloggpost.
Vad som är tydligt är dock att sd nu försöker balansera mellan att locka homofoba konservativa människor och de som är HBT-vänliga men vill ha en betydligt mer restriktiv invandringspolitik.
För övrigt konstaterar jag, återigen, att Sverigedemokraterna är riksdagens mest toppstyrda parti. Inget annat av partierna skulle som sd till sina ombud framföra (visserligen nog godkänt som arbetsordning av någon tidigare kongress) att de antingen måste anta ett förslag till principprogram i sin helhet eller avslå det. Det omöjliggör för ombuden att justera de delar där en majoritet vill ändra. I praktiken är det partistyrelsen som avgör politiken i detalj, alla vet att det ska mycket till för att en kongress ska helt avslå ett förslag till program.

Jimmie Åkesson (bilden), som blev omvald som ordförande, hade inte med något om HBT, varken positivt eller negativt, i sitt tal vid kongressen.

Trots att sd byter från "nej" till "möjligen" när det gäller en könsneutral äktenskapslag har de den mest HBT-negativa politiken bland riksdagspartierna. Bland 25 viktiga HBT-reformer är sd för 8, emot 4 och tvekar om 13. Motsvarande för Kristdemokraterna är att de är för 17, emot 6 och tvekar om 2.

Sd är ännu emot 4 HBT-reformer.

1. Avskaffa kravet att en person måste vara steriliserad för att få juridiskt byta kön.
2. Tillåta transsexuella att spara könsceller så att de efter "operationen" kan bli biologiska föräldrar.
3. Internationella homoadoptioner. (redan genomförd reform)
4. Inseminationer för lesbiska kvinnor vid kliniker. (redan genomförd reform)

Sd tvekar ännu om 13 HBT-reformer.

1. Avskaffa kravet att en person måste vara ogift för att få juridiskt byta kön.
2. Avskaffa kravet att en person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön.
3. Likställa de juridiska föräldraskapsreglerna för lesbiska par och olikkönade par vid inseminationer.
4. Inför ett förbud i grundlagen (regeringsformen) mot diskriminering av transpersoner.
5. Arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att aktivt förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder i lagen (sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet, funktionshinder, religion och ålder).
6. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.
7. Straffskärpningslagen ska explicit även skydda transpersoner.
8. Sverige ska jobba i EU för att alla medlemsländer ska bli skyldiga att förbjuda diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom i princip alla samhällsområden.
9. Sverige ska jobba i EU för att alla medlemsländer ska bli skyldiga att förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet inom i princip alla samhällsområden.
10. Sverige ska jobba i EU för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att erkänna samkönade äktenskap eller partnerskap om ett gift homopar från något annat EU-land flyttar dit.
11. Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.
12. En könsneutral äktenskapslag alltså en gemensam äktenskapslag för samkönade par och olikkönade par. (redan genomförd reform)
13. En könsneutral namnlag för vuxna. (redan genomförd reform, genom domstolsbeslut som tolkat lagen)

Sd vill även avskaffa alla statliga bidrag emot diskriminering, HBT-fientlighet och främlingsfientlighet medan övriga riksdagspartier vill behålla de bidragen.


Uppdatering 1.

EDL avslöjar sina värderingar när de samarbetar med ultrakonservativt parti.

European Defence League har jag tidigare kommenterat här på bloggen. Bl.a. att de har "en gaygrupp" och "en judisk grupp" inom partiet. De har försökt framställa sig närmast som liberala trots att deras islamofobi blir tydlig när man granskar deras budskap noggrannare. Nu har EDL inlett ett samarbete med ett högerpopulistiskt parti, British Freedom Party, som är en utbrytargrupp från rasistiska British National Party (BNP). Från Independant.
The English Defence League plans to field candidates for the first time in local elections after an alliance is finalised between the far-right group and the British Freedom Party, which was set up by disgruntled members of the British National Party.
Förutom att vara för ett återinförande av dödsstraff är partiet för bl.a. följande enligt sin hemsida.
Tighten regulations on the sexual/violent content of TV, films and games....

Promote morality, marriage, the family, the community and the Nation State.
Redan idag riskerar något så oskyldigt som två män som ligger i en dubbelsäng med lakan över sina kroppar att stoppas att sändas före 21.00. Och vilken definition partiet har när det gäller "familj" och "moral" är enkelt att gissa när man granskar deras i övrigt ultrakonservativa politik. Hade vissa bögar och lesbiska tidigare något som helst förtroende för EDL som homovänlig förening hoppas jag det försvunnit nu.

Tidningen Dagen berättar om HBT-negativa Kristdemokraternas process om vem som ska nomineras av valberedningen som ordförande vid deras riksting i januari.


Uppdatering 2.

Flera tidningar berättar om att Sverigedemokraterna stämt (sic!) riksdagen för att de inte får partistöd för William Petzäll som lämnat partiet och blivit "politisk vilde". Hade det varit så att riksdagen särbehandlat sd vore det här givetvis en skandal men inget tyder på att de behandlat sd annorlunda än när andra ledamöter hoppat av sitt parti medan de varit riksdagsledamöter. Sd har gott om pengar. Kanske de tror de vinner på det här, men min bedömning är att de förlorar. Hade ett annat parti betett sig så här hade nog sd-bloggare tagit det som bevis för snikenhet, nu drabbar samma kritik dem själva.

1 kommentar:

  1. Jamen sedärja. Den där frågan har hamnat helt i skuggan av de övergripande diskussionerna kring principprogrammet. T.o.m. jag hade missat det skiftet. Ytterst intressant.

    Du gör ett starkt jobb med att bevaka politiken inom ditt område. Jag är tacksam för detta.

    SvaraRadera