lördag 19 november 2011

Sex frågor till Mats Odell (kd) .


Vanligen brukar jag inte blogga på lördagar. Det är en dag som jag ägnar åt annat. Men det här är inte vilken lördag som helst. Mats Odell, som kandiderar som ordförande för kd, har en debattartikel i Svenska Dagbladet. Och kommenterar där bl.a. HBT-personers situation. Om jag ska vara ärlig är jag mycket skeptisk emot Odell. Min bedömning är att han skulle föra kd till en mer konservativ och HBT-negativ politik. Men givetvis ska man ge vederbörande en chans.
Kristdemokratin respekterar de många människornas behov av en livsåskådning och tar avstånd från intolerans, antingen den riktar sig mot invandrare, religionsutövare, HBT-personer eller andra. Vi håller isär religion och politik, men vi försvarar religionsfriheten.
Att religiösa samfund ska få ha vilken teologi de vill är vi helt ense om Mats Odell. Staten ska inte tvinga samfund att viga samkönade, svarta, funktionshindrade, grönhåriga etc. par. Men religionsfrihetsargument får aldrig användas för att staten ska diskriminera en grupp av människor. Därför vill jag fråga Mats Odell (eller någon av de som kampanjar för honom som ordförande för kd) vad Odell tycker om följande.

1. Tycker du Mats Odell att samkönade par ska ha samma möjlighet att bli prövade som adoptivföräldrar som olikkönade par? Alltså den lag som gäller i Sverige sedan 2003.

2. Tycker du Mats Odell att lesbiska par ska ha samma möjlighet att få bli inseminerade vid kliniker som olikkönade par? Alltså den lag som gäller i Sverige sedan 2005.

Amerikanska psykologförbundet publicerade redan 2004 en sammanställning av forskningen.
The picture that emerges from research is one of general engagement in social life with peers, parents, family members, and friends. Fears about children of lesbian or gay parents being sexually abused by adults, ostracized by peers, or isolated in single-sex lesbian or gay communities have received no scientific support. Overall, results of research suggest that the development, adjustment, and well-being of children with lesbian and gay parents do not differ markedly from that of children with heterosexual parents.
Hänvisning till forskningsrapporter.
These include concerns that lesbians and gay men are mentally ill, that lesbians are less maternal than heterosexual women, and that lesbians' and gay men's relationships with their sexual partners leave little time for their relationships with their children. In general, research has failed to provide a basis for any of these concerns (Patterson, 2000, 2004a; Perrin, 2002; Tasker, 1999; Tasker & Golombok, 1997). First, homosexuality is not a psychological disorder (Conger, 1975). Although exposure to prejudice and discrimination based on sexual orientation may cause acute distress (Mays & Cochran, 2001; Meyer, 2003), there is no reliable evidence that homosexual orientation per se impairs psychological functioning. Second, beliefs that lesbian and gay adults are not fit parents have no empirical foundation (Patterson, 2000, 2004a; Perrin, 2002). Lesbian and heterosexual women have not been found to differ markedly in their approaches to child rearing (Patterson, 2000; Tasker, 1999). Members of gay and lesbian couples with children have been found to divide the work involved in childcare evenly, and to be satisfied with their relationships with their partners (Patterson, 2000, 2004a). The results of some studies suggest that lesbian mothers' and gay fathers' parenting skills may be superior to those of matched heterosexual parents. There is no scientific basis for concluding that lesbian mothers or gay fathers are unfit parents on the basis of their sexual orientation (Armesto, 2002; Patterson, 2000; Tasker & Golombok, 1997). On the contrary, results of research suggest that lesbian and gay parents are as likely as heterosexual parents to provide supportive and healthy environments for their children.
Tysk utredning lämnades 2009 - av en kristdemokratisk-socialdemokratisk regering.

En tysk utredning föreslog 23 juli 2009 att samkönade par bör få samma möjligheter till adoptioner som olikkönade par. Ansvariga för utredningen som startade 2006 är "Instituts für Familienforschung an der Universität Bamberg" alltså institutet för familjeforskning vid Bamberguniversitetet. Det är nog en av de mest omfattande granskningarna i Europa om hur barn i homofamiljer har det.

Det tyska justitiedepartementet lämnade då information om utredningen. Man har intervjuat ca 700 barn via enkäter och personligen träffat ca 100 barn. Resultaten är entydiga. Barn i samkönade familjer mår lika bra och har samma emotionella och sociala utveckling som andra barn. "Die Lebenssituation von Kindern in gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften" (levnadssítutionen för barn i samkönade partnerskap). Från den rapporten (sid 306)
Insgesamt unterscheiden sich Kinder und Jugendliche aus gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaftenin ihrer Entwicklung nur wenig – und wenn, dann eher in positiver Weise– von Kindern und Jugendlichen, die in anderen Familienformen aufwachsen.
På svenska blir det ungefär att barn och ungdomar i samkönade familjer inte i någon negativ aspekt avviker från andra barn i sin utveckling, tvärtom när det är någon avvikelse så är den positiv. Det intressanta för Kristdemokraternas del är att Tyskland hade en kristdemokratisk-socialdemokratisk regering som var ansvarig för publiceringen av rapporten.

3. Är du Mats Odell för att avskaffa kravet att någon som är transsexuell och vill byta juridiskt kön måste vara steriliserad. Alltså i praktiken tvångssterilisering.

4. Är du Mats Odell för att tillåta transsexuella individer att före "operationen" spara könsceller (sperma respektive äggceller) för att efteråt kunna bli biologiska föräldrar.

Kanske du Mats invänder att transsexuella generellt fungerar sämre som föräldrar (när det gäller manlig respektive kvinnlig förebild). Vilka forskningsrapporter hänvisar du då till?

Man kan givetvis ha olika åsikter om reglerna för adoptioner och insemination. Men trots att det nu är tillåtet för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker är lagarna olika när det gäller föräldraskapspresumtion. Om kvinnan är gift med en man så blir han automatiskt juridisk förälder vid en insemination. Det är den s.k. faderskapspresumtionen. Om kvinnan däremot är gift med en annan kvinna blir hon inte automatiskt juridisk förälder. Då blir det i en del situationer istället en domstol som avgör det juridiska föräldraskapet.

Problemet med det här blev aktuellt för några år sedan när en domstol nekade ett lesbiskt par i Norrköping att de båda skulle få bli juridiska föräldrar till barnet som en av kvinnorna fått efter att ha blivit inseminerad i Danmark. Domstolen resonerade som att kvinnorna kringgått den svenska möjligheten till insemination vid en klinik i Sverige. Ett något absurt resonemang eftersom det faktiskt är tillåtet att åka till Danmark och bli inseminerad och om ett heteropar gjort det och varit gifta hade det inte varit några problem.

Det är alltså viktiga principiella motiv till att likställa reglerna så att det blir en föräldraskapspresumtion även för lesbiska par. Att om en kvinna blir inseminerad och hon har ingått äktenskap så ska hennes kvinnliga partner automatiskt bli juridisk förälder. Det förbättrar tryggheten för barnet som då snabbt får två juridiska föräldrar.

5. Är du Mats Odell för att likställa reglerna för lesbiska och olikkönade par när det gäller föräldraskapspresumtion?

Sedan 2009 har Sverige en könsneutral äktenskapslag. Beslutet togs med bred majoritet i riksdagen. Bland riksdagspartierna var alla för förutom kd. Sedan flera år är det en debatt om äktenskapslagen ska vara civilrättslig. Det är givetvis en legitim debatt. Men samtidigt vill jag framför följande fråga till dig Mats Odell.

6. Är du för att nuvarande äktenskapslag är könsneutral d.v.s. att ordet äktenskap ska vara kvar i lagen och inte tas bort därför att du och andra kd-politiker inte tycker att homopar är värda att ingå borgerliga äktenskap?

Jag försvarar givetvis åsiktsfriheten Mats Odell. Är du för en HBT-fientlig politik har du rätt till det precis som Sverigedemokraterna har rätt att vara ett främlingsfientligt parti. Men ni får också räkna med att bli kritiserade. Mitt tips är att du inte vände dig till HBT-personer när du nämnde HBT-personers rättigheter i din debattartikel. Utan att det var ett spel från din sida för att inte framstå som en "högerkristen extremist". Men kanske jag har fel. Nu har jag skickat bollen till dig. Du kan avslöja vad du tycker om de här sex reformerna och dina motiv. Om du inte svarar (eller om du är emot de sex reformerna för lika rättigheter) avslöjar det att det bara vara ett spel från din sida Mats Odell. Men så ynklig är du nog inte. Eller?


Uppdatering 1.

Kd är ännu emot följande HBT-reformer.

1. En könsneutral äktenskapslag, alltså en gemensam äktenskapslag för samkönade par och olikkönade par.

2. Internationella homoadoptioner.

3. Inseminationer för lesbiska kvinnor vid kliniker.

4. Föräldrapresumtionslagen, eller lagen om faderskap för gifta män idag, ska gälla lika för olikkönade och samkönade par.

5. Avskaffa kravet att en person måste vara steriliserad för att få juridiskt byta kön.

6. Transsexuella ska få spara könsceller för att efter "operationen" kunna bli biologiskt föräldrar.

Kd tvekar ännu om följande HBT-reformer.

1. Förbud i regeringsformen mot diskriminering av transpersoner.

2. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.

Moderaterna tvekar om fyra HBT-reformer och Socialdemokraterna tvekar om en HBT-reform. Men det är bara Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna bland riksdagspartierna som är tydligt emot en del HBT-reformer (nya och gamla).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar