fredag 2 december 2011

Vinst.


bland så lämnar jag dagspolitiken och nyheterna och fokuserar på.... känslor.... relationer....filosofi....det där vi människor har att hantera. Varenda en av oss.


På 1980-talet var jag engagerad för att tillåta privata alternativ inom vård, skola och omsorg. 25 år senare möts vi av nyheter om att internationella bolag, som Carema, gör betydande vinster, och undanhåller skatt (om än lagligt) medan det är allvarliga brister inom några av deras äldreboenden. Var det här vad vi liberaler på 1980-talet kämpade för?

Ärligt talat tror jag att många liberaler ställt sig den frågan precis som jag i höst. Vi var nog också många som redan för flera år sedan konstaterade att tillåtande av privata TV- och radiokanaler ofta lett till ett utbud som kanske inte främst präglas av mångfald utan att man för fram samma koncept (och påverkar även SVT och SR vilket är tydligt). Var det här det vi ville ha, vi som på 1980-talet jobbade för att bryta monopolet inom TV och radio?

Samma reaktion fick många liberaler och socialister som jobbade på 1960-talet för att släppa porren fri. Det blev verklighet 1971. Några år senare var det tydligt att barnporr var ett problem. Debatten ledde till ett förbud mot barnporr 1980. På 1960-talet hade det inte varit någon debatt om pornografi med barn inblandade. Det var ingen som kunde föreställa sig att företag skulle syssla med sådant.

Bilder av nakna människor i tidningar hade varit förbjudna.

Man kan givetvis kalla debatten om att införa frihetsreformer för naiv. Eller idealistisk. Men vad är alternativet? Jo, att bilder av helnakna människor vore förbjudna att visa i tidningar, att det bara funnits två TV-kanaler och att inte ens kooperativ inom dagis och äldreomsorg hade varit tillåtna. Hur många vill idag leva i ett sådant samhälle?

Vad det här egentligen handlar om är att konstatera kapitalismens krafter. Vi kan få för oss att det är en naturlag att Västeuropa och USA ska dominera världen politiskt och ekonomiskt. På 1920-talet var rasbiologi accepterat i Sverige (från höger till vänster). Idag tar de flesta av oss, med rätta, avstånd från den forskningen. Typ att mäta skallar på folk. Men trots det har det gjorts en del forskning av intelligensen bland olika folkgrupper. Det är ett trubbigt instrument ska jag förtydliga. Hur jämför man intelligensen när utbildningsnivån är olika i diverse länder?

"Gula" människor intelligentast.

Men de resultat som gjorts visar att "vita" människor inte hamnar högst utan i medel. Den "ras" som hamnade först var "gula" medan den som hamnade sist var "svarta". Jag vill förtydliga att det är problematiskt att använda "ras" som kriterium men läkare konstaterar att folk från olika "raser" reagerar olika på diverse mediciner. Och forskningen visade att det inte var några dramatiska skillnader. De individuella variationerna var större än om man tillhörde en viss "ras" eller inte. Men jag tycker det är viktigt att framföra det här till politiskt ängsliga människor som fått för sig att vi inte ska ska syssla med "rasbiologi" för att vi vita inte ska "skryta". Det är inte säkert att vi som är vita skulle hamna högst om man började göra sådan forskning i Sverige.

Kina var ett kulturland i tusentals år före att Europa blev ett område som blev känt för sin kultur, antikens Grekland och Romarriket. Kanske det är logiskt att Kina återigen blir centrum, när kapitalismen släpps fri där. Cirkeln sluts. Tyvärr hamnar mycket fokus på ett land som är en diktatur.

Demonstration av högerextremister.

10 december ska högerextremister demonstrera i Stockholm. Även om de inte framför det explicit är deras budskap att "vita" är överlägsna andra. Men om det är skillnad mellan "raser", är det sant? Det är inte vitas överlägsna intelligens som gjort att Europa i århundraden dominerat världen. Utan istället två viktiga faktorer.

På 1500-talet startade i delar av Europa en utveckling att tillåta forskning som var fristående från religion och kungar. Senare accepterades kapitalismen-marknadsekonomin. Kanske inte med någon entusiasm från början men när man släppte marknadsmekanismerna fria blev inget sig likt. Varken i Storbritannien, som var först, eller andra länder. När man släpper kapitalismen fri förändras saker. Ofta på gott, ibland på ont. Det är en lärdom även 2011.

För kapitalismen är i sig varken ond eller god. I dessa dagar av Carema-skandaler kan det tyckas vara en paradox - men kapitalismen är mänsklig. D.v.s. den är inte bättre eller sämre än vi människor är. Och det är värt att notera att den första rörelsen av betydelse - näst efter ansvariga för franska revolutionen - som var för allmän och lika rösträtt för män i Europa var manchesterliberalerna (nyliberaler hade vi kallat dem idag eftersom de var för en nattväktarstat) på 1830-talet. De hade en tydligt optimistisk människosyn. Om man bara släppte kapitalismen fri skulle alla bli del av ett välstånd. Det var också orsaken att de inte var rädda att ge vanliga arbetare rösträtt (vilket andra "liberaler" då var tveksamma till). För Manchesterliberalerna trodde att arbetare med kapitalismen snabbt själva skulle bli rika och därmed inte vara ett hot mot de som redan tjänat pengar.

Kapitalismen orsakade misär - för vissa.

Några decennier senare blev det tydligt att en kapitalism utan regler orsakade fruktansvärd misär bland delar av befolkningen. Folk såg det då i Europa, och idag i bl.a. Kina. Det var så socialliberalismen fick ett genombrott bl.a. med John Stuart Mill. Och där är vi ännu idag.

För att återgå till hur jag började så ångrar jag inte att jag jobbade för fri TV och radio och privata alternativ inom vård, skola och omsorg. För återigen, vad vore alternativet, monopol? Men något som blir tydligt, igen, är att det krävs tydliga regler. Och här har tydligen vissa politiker slarvat. Trots att Sverige inte är något "experiment" utan att politiker lätt hade kunnat konstatera hur det blivit i andra länder som privatiserat.

Kapitalism vs socialism.

Per T Ohlsson, tidigare främste politisk redaktör på liberala Sydsvenska dagbladet kommenterade kapitalism och socialism för några år sedan. Och Per T Ohlsson är inte någon människa långt till höger. Både 1994 och 2002 argumenterade han för att folk borde rösta på Socialdemokraterna. Jag själv konstaterar att en av de politiker jag främst hyllar i kampen för frihet är Helmut Schmidt, f.d. tysk socialdemokratisk förbundskansler och antikommunist. Att värna (en reglerad) kapitalism som system är överordnat vardagsdebatterna höger-vänster.

Per T Ohlsson framförde, vilket jag instämmer i, följande.

Kapitalismen är som livet - föränderligt.
Socialismen är som döden - stabil.

Jag önskar mina bloggbesökare en trevlig helg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar