torsdag 17 november 2011

Är Västernorrlands och Västerbottens landsting HBT-fientliga?


Blodcentralen i Sundsvall planerar att vägra varje man som haft sex med någon annan man att bli blodgivare. Även efter 1 januari 2012 då Socialstyrelsen kräver att alla landsting och regioner följer den nya policyn. Det avslöjar idag Dagens Nyheter. Tyvärr är det också två sakfel i artikeln.
Blodcentralen i Sundsvall kommer att trotsa Socialstyrelsens beslut i måndags som ökar möjligheten för homosexuella män att få lämna blod.

– Läkemedelsverket accepterar inte att blod från homosexuella män används vid läkemedelstillverkning, och eftersom vi inte kan garantera att det inte blir felsorterat ser jag inte hur vi ska klara det, säger Ulf Jansson, chef för sjukvårdens länslaboratorium i Västernorrland, till Dagbladet i Sundsvall.

Reglerna ändrades 2010 så att även män som har sex med män (MSM) kan ge blod om de levt i ett parförhållande i minst ett år eller om det gått ett år sedan de har haft den senaste sexuella kontakten.
Socialstyrelsens förslag en försiktig kompromiss.

Dagens Nyheter har slarvat med faktakollen. Enligt den nya blodgivningspolicyn får män som inte haft sex med någon annan man senaste året lämna blod. Däremot har inga bögar rätt att ge blod därför att man mer än ett år varit ihop med någon annan man. Tvärtom så kommer i praktiken alla i den gruppen att bli utestängda (man får väl gissa att de flesta i en relation har haft sex med varann någon gång senaste året) från att bli blodgivare även med den nya policyn. Man kan tycka vad man vill om det men Socialstyrelsens förslag är en försiktig kompromiss. Men trots det obstruerar alltså både Läkemedelsverket och en del sjukvårdsansvariga vilket är absurt.
Läkemedelsverket accepterar inte att blod från MSM används som råvara vid läkemedelstillverkning, och blodcentralerna har hittills fått dispens från den nya regeländringen fram till årsskiftet. Nu menar Socialstyrelsens avdelningschef att blodcentralerna haft god tid på sig att ta fram en handlingsplan för hur blodet ska skiljas.

– I stället har de riktat kritik mot den nya bestämmelsen, säger Anders Printz.

Men på länssjukhuset i Sundsvall kommer man inte att godkänna homosexuella män som blodgivare.

– Vi har inte möjlighet att ­säkert kunna särbehandla blodkomponenter från MSM från andra givare, säger Ulf Jansson, och pekar på att det är fler grupper i samhället som inte får ge blod.

– Några exempel är personer som är födda i Sydamerika, Afrika eller Asien, samt personer som inte förstår eller talar svenska, säger han.
Flera EU-länder tillåter redan män som har sex med män att ge blod.

Argumentet från Läkemedelsverket att EU inte tillåter män som har sex med män (MSM) som blodgivare är förmodligen inte sant. Om inte annat så kan man tolka EU-policyn olika. Fakta är att Spanien och Italien sedan flera år tillåter män som har sex med män att bli blodgivare och sedan 7 november i år även Storbritannien (som infört samma policy som Sverige när det gäller MSM). I Spanien och Italien är det läkare som avgör utifrån den generella policyn om någon som tillhör gruppen MSM får lämna blod eller inte.

Sanslöst nog framför Ulf Jansson, chef för sjukvårdens länslaboratorium i Västernorrland, en direkt lögn i intervjun med Dagens Nyheter. Om inte tidningen helt felciterat honom efter att han (medvetet eller omedvetet) varit otydlig. Han får det till att invandrare från Sydamerika, Afrika och Asien precis som MSM är avstängda resten av livet. Fakta är följande när man besöker Västernorrlands landstings hemsida Geblod.nu
Har du varit ute och rest eller bott utomlands?

Besökt tropiska områden fria från malaria
Vänta 4 veckor.

Besökt malariaområde
Vänta 6 månader.

Besökt malariaområde och även varit bosatt dina första 5 år i malariaområde
Vänta 3 år efter utresa innan du blir blodgivare.

Varit bosatt mer än 5 år i följd där Chagas sjukdom finns (i Syd- och Mellanamerika, inklusive Mexiko)
Får inte ge blod.
Det är alltså invandrare som är födda i Latinamerika och lämnat området efter 5 års ålder som också är avstängda på livstid med nuvarande policy. Men inte de som är från Afrika och Asien och bor i Sverige.

Västernorrlands och Västerbottens landsting har absurda avgiftsregler för inseminationer.

Nu är det inte bara när det blodgivning som Västernorrland verkar ha problem att respektera homosexuella och bisexuella. I somras lämnade RFSL en rapport som avslöjade att tre landsting ännu diskriminerar lesbiska par när det gäller inseminationer vid kliniker. Östergötlands läns landsting ägnar sig åt "mindre" diskriminering medan Västernorrlands och Västerbottens landsting har en absurd policy där olikkönade par bara betalar vanlig patientavgift vid inseminationer vid kliniker medan lesbiska par måste betala ca 12 000 :- (sic!) för samma vårdtjänst. Det är givetvis absurt.

Inte nog med det här. När remissinstanser skulle förklara vad de tyckte om Socialstyrelsens förslag (juni 2010) till ny frihetlig lag för juridiska könsbyten var nästan alla positiva. Av 70 remissinstanser var det dock 1 som var negativ, Västerbottens landsting, till att avskaffa medborgarskapskravet för att få "byta kön". Trots att den delen av nuvarande lag egentligen är oförenlig med EU:s regler för sjukvård. Västerbottens landsting var också ensamma att argumentera för att sterilitetskravet ska vara kvar, alltså tvångssteriliseringar av transsexuella.

Landstingspolitikerna har attitydproblem.

Inget tyder på att människor i Västernorrland och Västerbotten skulle vara mer negativa till HBT-personer än befolkningen generellt i Sverige. Men tydligt är att landstingspolitikerna där har attitydproblem. Det betyder givetvis inte att de flesta av dem är homofoba eller transfoba (även om det är politisk enighet i de båda landstingen om de diskriminerande reglerna) men däremot saknar de en känsla för att ingen ska diskrimineras p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet.

Nu måste de båda landstingen skärpa sig. När HBT-engagerade kontaktar dem igen om att avskaffa sina absurda attityder och regler när det gäller blodgivning, inseminationer och transsexuella måste deras kommentar bli "Jomenvisst".


Uppdatering 1.

Dagen berättar om en ny avhandling av prästen Eva Lejdhamre. Hon konstaterar att Svenska kyrkans psalmbok är diskriminerande mot kvinnor,
Några av punkterna som Lejdhamre tar upp är att män oftare nämns i texterna, att kvinnors sexualitet framställs som föredömlig i den mån den inte levs ut och klandervärd i den mån den levs ut samt att när psalmtexterna talar om "syndare" avses alla människor medan de gånger texterna talar om "synderskor" avses kvinnor med underförstådd lösaktig sexualmoral.

- Eftersom samhällets, inklusive Svenska kyrkans, precisering av jämställdhet kan sammanfattas med att samma villkor ska råda för kvinna och man kan jag konstatera att psalmtexternas könsförståelse rimmar illa med vad man menar med jämställdhet i såväl sekulärt som i kyrkligt sammanhang, säger Agneta Lejdhamre i en kommentar.
Att de tre abrahamitiska religionerna (kristendom, judendom och islam) är tydligt patriarkala är ingen nyhet. Och få blir väl förvånade att även Svenska kyrkans psalmbok är det även om materialet är betydligt nyare än Bibeln. Givetvis har inte heller religiösa samfund någon skyldighet att följa generella värderingar i samhället, vill de vara inskränkta och-eller tokiga i övrigt får de vara det om än att de får acceptera kritik. Men avhandlingen kan trots det vara viktig eftersom Svenska kyrkan har en tydlig jämställdhetspolicy. Det betyder inte att jag rekommenderar SvK att byta ut en massa psalmer men att resonera om budskapet i dem.

2 kommentarer:

 1. Detta är ju märkligt. Du menar alltså att det är viktigare att homosexuella får ge blod än att risken för smitta minskar?

  De homosexuella verkar vara de enda som inte behöver ta ansvar. Alla vi andra accepterar den bedömning som sjukvårdsmyndigheterna gör. Varför?

  SvaraRadera
 2. Lelle

  Även om din kommentar är något förvirrad och även osakligt tar du upp en viktig aspekt.

  Är det en mänsklig rättighet att få ge blod. Nej, det är det givetvis inte. Visserligen testas allt blod som ges - men vissa sjukdomar bl.a. hiv avslöjas först några månader efter att en människa blivit smittad. Det finns alltså orsak att neka vissa människor, och grupper att ge blod. Idealet vore att man kunde göra en individuell provning men då skulle man få ha typ en halvtimmes intervju med varje blodgivare inför varje blodgivning och det vore inte möjligt, och inte heller ekonomiskt motiverat.

  Därför måste man schablonisera att vissa grupper inte får ge blod. Det är ofrånkomligt att schabloniseringen ibland blir fyrkantig. Och drabbar en del individer som egentligen borde få ge blod. Men det är ett pris vi får betala för att säkerställa att blodgivningsproceduren hanterar både patientsäkerheten och ekonomin vettigt. Återigen - det är ingen mänsklig rättighet att få ge blod.

  Därför har inte heller jag, RFSL, DO eller en del andra som är engagerade för HBT-rättigheter protesterat emot Socialstyrelsens förslag att bara män som inte haft sex med någon annan man det senaste året ska få ge blod. Trots att folk i olikkönade relationer får ge blod om de inte haft någon ny sexpartner senaste 3 månaderna. Hade det handlat om någon annan situation hade det varit oacceptabelt diskriminerande. Men här handlar det om säkerheten för de som får blod. Då krävs det regler - som ibland blir fyrkantiga.

  Men här handlar det om att Socialstyrelsen - med sin medicinska kompetens - gjort bedömningen att det från patienternas synpunkt vore det bästa att avskaffa totalförbudet för män som har sex med män att ge blod. Dels för att det blir fler blodgivare - i en situation där vi i Sverige ofta har blodbrist. Dels därför att Socialstyrelsen bedömer att efterlevnaden av reglerna kommer att öka med förändringarna.

  Det är alltså inte "homosexuella" som obstruerar mot den medicinska vetenskapen och Socialstyrelsens nya regler utan Västernorrlands läns landsting. Men för homofober som Lelle (ja, jag kallar vederbörande för homofob efter att kollat hans andra kommentarer i den här typen av debatter) blir det bögar och bisexuella män som vill ge blod (och inte har hiv) och som inte haft sex med någon man senaste året som är "skurkarna" i dramat trots att de har stöd av Socialstyrelsen. Någon kritik mot landsting som vägrar följa de policys som de ska följa riktas inte. Det är avslöjande.

  Bengt

  SvaraRadera