söndag 6 november 2011

Är Moderaterna emot heteronormen?


Efter Moderaternas stämma (kongress) i oktober där partiet antog ett nytt idéprogram har jag mailat dem om m nu officiellt är emot heteronormen.
Jag har följt delar av er stämma på webben. Det är positivt att Moderaterna är tydligt för att införa en frihetlig könstillhörighetslag, bra också att det blev ett enhälligt beslut om det på stämman. Att m som första borgerliga parti blir för att utreda införande av surrogatmödraskap (fp är bara för att utreda juridiska tryggheten för barn som kommit till genom surrogatmödraskap i annat land) avslöjar också att m definitivt lämnat en kärnfamiljsnorm och accepterar mångfald. Även om jag som de flesta på stämman är emot kvotering som metod noterar jag att ert parti idag har ett tydligt engagemang för jämställdhet vilket är positivt.

När man granskar stämmoprotokollet för idéprogrammet kan man konstatera att mycket är bra precis som jag tidigare framfört. Men det är beklagligt att könsidentitet inte blev omnämnt och att en del i utskottet som själva är engagerade för HBT-rättigheter inte brydde sig om att yrka det skulle vara med heller.

Men det positiva överväger.

Jag vill nu ställa den fråga jag lämnade i augusti. Är m som parti emot heteronormen i samhället? Jag tolkar era beslut och innehållet i ert nya idéprogram som att ni är emot heteronormativitet precis som sedan tidigare fp, c, s, mp och v är. Sd är för heteronormen medan kd ännu inte har någon officiell policy om det. Vi kan dock konstatera att Göran Hägglund (kd) för första gången i en riksdagsdebatt kritiserat heteronormativitet. Från en interpellationsdebatt 21 oktober § 10.

"Ändå har vi uppmärksammat att det ibland finns en omedveten diskriminering och okunskap i vården om hur ett gott bemötande ser ut för bland andra hbt-personer. Det heteronormativa bemötandet som förekommer i vården riskerar dessutom att leda till att hbt-personer avstår från att söka vård. Regeringen anser att det är oacceptabelt."

Kd är ju ännu ett HBT-negativt parti men debatt förs även inom dem och partiet har blivit bättre senaste åren.

Det är dags att m som parti även officiellt blir emot heteronormen. Före kd. :-)

Sedan menar jag att m ännu har en hemläxa att göra när det gäller bl.a. att transpersoner ska få samma juridiska skydd mot hets och hatbrott och i regeringsformens diskrimineringsförbud men de debatterna lär vi återkomma till senare.

Mvh

Bengt Held
När Moderaterna svarar publicerar jag givetvis det här på bloggen.

Demokraterna äntligen ense om att vilja avskaffa diskriminerande lag.

I USA har Senatens "justitieutskott" med siffrorna 10-8 röstat ja till att avskaffa den lag som hindrar samkönade par i delstater som tillåter homoäktenskap att få del av federala förmåner. Från Pinknews.
Of the 18 members of the Committee, 10 are Democrats who support the repeal of DOMA, which defines marriage as being between a man and a woman and allows states to choose not to recognise gay marriages entered into in other states.

The support means the Senate bill, sponsored by Democrat Dianne Feinstein, should move out of the committee stage to be read by the Senate as a whole.
Vad jag vet är det första gången Demokraterna i något politiskt forum enigt röstar för att avskaffa den diskriminerande lagen. DOMA infördes på 1990-talet av dåvarande presidenten (från Demokraterna) Bill Clinton. Förslaget fick då stöd av en bred majoritet i kongressen, bara ett fåtal vänsterliberaler bl.a. Edward Kennedy röstade emot. Nuvarande presidenten Barack Obama vill avskaffa lagen. Det lär dock inte bli genomfört de närmaste åren eftersom Republikanerna nu har majoritet i Representanthuset. Att Demokraterna äntligen enats om att vara emot DOMA är dock ett steg framåt.

Flera tidningar har idag artiklar om presidentvalet om exakt ett år i USA. Bland "plusfaktornerna" för Obama är följande med enligt en artikel i Dagens Nyheter.
Homosexuellas rättigheter Förbudet för öppet homosexuella att tjänstgöra i försvarsmakten upphävs.
Bill Clinton har (möjligen något populistiskt, det är enklare vara för "radikala" reformer när man inte är president, men också ett tecken på attitydförändringarna i ISA) gjort en helomvändning och är idag för en könsneutral äktenskapslag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar