måndag 7 november 2011

Idag avskaffas totalförbudet för brittiska bögar att bli blodgivare.


Från och med idag, 7 november, får män som inte haft sex med någon annan man senaste året bli blodgivare i Storbritannien. Från Pinknews.
The Department of Health announced the changes in September, implementing a one-year deferral period instead, so that men who have had gay sex in the last 12 months may still not donate blood.

The change comes into force in England, Wales and Scotland this week.

Northern Ireland has not yet decided whether it will relax the rules, prompting an accusation of homophobia against its health minister.
Sveriges nya blodgivningsregler börja gälla i praktiken 1 januari 2012.

Siten Sentry (som bl.a. har som syfte att informera om säkrare sex) har också en artikel om nyheten.
Storbritannien följer efter Sveriges beslut att ta bort permanent avstängning av män som haft sex med män (MSM) från blodgivning och inför 7 november 12 månaders avstängning efter senaste sexuella kontakten, precis på samma sätt som Socialstyrelsen ändrade på det svenska regelverket för blodgivning i april 2010.

Inom EU har dock de flesta länder kvar permanent avstängning av män som någon gång haft sex med män. Det är bara Sverige, Storbritannien och Ungern som istället för permanent avstängning har 12 månaders tidsbegränsad avstängning efter sexuell kontakt mellan män.

Spanien och Italien har tagit bort MSM som kriterium för avstängning – istället har man permanent avstängning av alla, oavsett kön på partnern, som bedöms ha ett sexuellt högriskbeteende, medan man har tidsbegränsad avstängning av personer som bedöms ha låg risk.

Utanför EU så har även Australien, Japan och Argentina ändrat till 12 månaders avstängning av män som har haft sex med män (redan innan vi ändrade i Sverige) och Nya Zeeland har 5 års avstängning, medan Sydafrika nöjer sig med 6 månaders avstängning,

I Sverige har ju, som Sentry redan skrivit om, införandet av regeländringen dragit ut på tiden eftersom Läkemedelsverket valt att kvarstå på permanent avstängning av MSM i den del av blodplasman som går till läkemedelsindustrins behov. Det innebar att blodverksamheterna fick dispens från de nya reglerna för blodgivning för att utarbeta nya kvalitetssäkrade rutiner för att skilja på blod och plasma till sjukvården och plasma till läkemedelsindustrin. Dessa dispenser löper dock ut den sista december 2011 och några nya dispenser kommer inte Socialstyrelsen att meddela enligt sin hemsida.
Alla riksdagspartier för Socialstyrelsens avskaffande av totalförbudet.

Det är en avgörande skillnad mellan Storbritannien och Sverige hur man hanterar blodgivningsregler. I Storbritannien är det regeringen som avgör förändringar av blodgivningspolicyn (givetvis efter konsultation med experter). I Sverige värjer sig de flesta politiker, oavsett parti, från att kommentera exakt hur policyn ska vara. Man hänvisar till att det är Socialstyrelsen som avgör den typen av ärenden. Det är dock möjligt att konstatera att alla riksdagspartier idag stödjer Socialstyrelsen när den beslutat avskaffa totalförbudet för blodgivning för män som har sex med män.

I Storbritannien är debatten mer partipolitisk. I september avgjorde ena regeringspartiet, Liberal Democrats, att de inte är nöjda med den nya blodgivningspolicyn. I oktober riktade även vänsternationalistiska SNP, regeringsparti i Skottland, kritik mot förslaget till nya blodgivningsregler.

I Sverige är inget riksdagsparti officiellt kritiska emot Socialstyrelsens nya regler. Däremot en del riksdagsledamöter. Bl.a. Olof Lavesson och Margareta Cederfeldt, båda moderater, som i en motion från september bl.a. framför följande.
Det finns inget som hindrar homo- och bisexuella personer från att anmäla sin vilja att donera, men chansen är idag liten att deras anmälan leder till att en behövande person får hjälp. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1994:4) om åtgärder mot överföring av smitta vid transplantation av organ eller vävnad innebär att personer som kan misstänkas ha blivit utsatta för hivsmitta inte kan bli donatorer. Till denna grupp räknas bland andra män som har (eller under de senaste tolv månaderna har haft) sex med en annan man.

Hjärtan klappar lika kraftfullt, njurar renar lika bra och lungor tar upp syre lika effektivt oavsett vilken sexuell läggning givaren har. Ändå är en man som lever i en fast relation med en annan man inte välkommen som organdonator om de haft sexuellt umgänge under det senaste året.
Förbjudet även för människor som inte kan kommunicera på svenska.

Inger Fredriksson (c) lämnade i september en motion om blodgivning men med ett annat perspektiv.
Men det kan knappast vara rimligt att man ska kunna läsa och förstå svenska, för att få lov att bli blodgivare. Det viktigaste borde vara att personen är garanterat frisk, så att blodet håller den kvalitet som det måste göra, samt att blodgivaren inte far illa själv av att lämna blod.

Språkkravet ter sig mycket otidsenligt. Det måste vara möjligt att tillhandahålla den information som krävs för att ge blod på ett flertal språk skriftligt och vid behov kunna ta hjälp av språkkunnig personal för att förtydliga det som kan behöva förtydligas ytterligare.
Jag visste faktiskt inte om att det finns ett "språkkrav" för att bli blodgivare. Själv är jag för att en människa måste kunna kommunicera på svenska för att få bli svensk medborgare. Men att ha det kravet för att bli blodgivare är något besynnerligt. Visst är det viktigt att en blodgivare får info om hur blodgivning påverkar egna hälsan. Men nog borde det ibland gå att lösa via tolk. Det borde få avgöras av vårdpersonalen (att det tydliggörs att blodgivaren är informerad) och inte med något totalförbud för människor som inte kan kommunicera på svenska språket.

Nuvarande regler har kommit till i ett samhälle där relativt få män hade sex med andra män och få inte kunde kommunicera på svenska. Men idag stänger de reglerna ute betydande delar av svenska folket. Fler och fler unga killar testar att ha sex med någon annan kille. Och många i svenska förorter kan inte svenska utan behöver tolk. Att i en tid av blodbrist neka betydande grupper att lämna blod är problematiskt och diskriminerande. Hur exakt de nya reglerna ska vara är en annan sak.


Uppdatering 1.

För drygt en månad sedan kommenterade jag här på bloggen att David Norris 27 oktober kunde bli det första öppet homosexuella statsöverhuvudet (president, kung etc.) i något land. Han var då en av favoriterna. Men sista veckorna före valet minskade hans och flera andra kandidaters popularitet radikalt medan Michael D Higgins från socialdemokratiska Labour party förbättrade sitt stöd betydligt och blev vald till president. David Norris, som kandiderade som oberoende, fick 6,2 % av rösterna och hamnade på en femteplats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar