söndag 20 november 2011

Gamla eller nya moderater? Känslor eller lagförslag?


Svenska Dagbladet avslöjar att Alliansen är oense om Sverige i lag ska förbjuda bristande otillgänglighet för funktionshindrade och betrakta det som diskriminering. Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna är för (och även oppositionspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är positiva) medan Moderaterna tvekar. Det sistnämnda partiet hänvisar till kostnaden för förslaget.
–Att öka tillgängligheten för en stor grupp av funktionshindrade är lätt att känslomässigt hålla med om men det är förknippat med stora resursbehov. Problemet är att man alltid måste ha kontroll över vad man egentligen lovar. Om man säger sig vilja göra en samhällsförändring ska det definieras vad vi behöver för resurser att åstadkomma det, säger Fredrik Reinfeldt.
Den borgerliga regeringen har haft flera år på sig att beräkna kostnaderna för reformen.

Reinfeldts (bilden) argumentation är besynnerlig. För det första har EU-kommissionen för flera år sedan presenterat ett förslag till direktiv mot diskriminering, där bristande tillgänglighet för funktionshindrade ska bli förbjudet i alla medlemsländer. Den svenska borgerliga regeringen har gett sitt stöd till förslaget medan främst den tyska borgerliga regeringen stoppat att det blivit verklighet. För det andra har regeringen haft flera år på sig att beräkna kostnaderna för reformen. Har den inte gjort det har statsminister Reinfeldt ett betydande ansvar för den försummelsen. För det tredje handlar politik om prioriteringar. En del länder bl.a. Norge har genomfört reformen. DHR-bloggen (DHR är en förening för funktionshindrade)har helt rätt i sin kommentar.
Kom inte och prata om känslor!

Vi vill inte ha din medömkan bäste Reinfeldt, vi vill ha våra rättigheter, vi vill slippa diskrimineras!
M och sd tvekar även om förslag när det gäller aktiva åtgärder.

I oktober mailade jag Moderaterna om de äntligen är beredda att bli för att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder i lagen. Idag är det en sådant skyldighet för arbetsgivare när det gäller kön, etnicitet och religion. För utbildningsansvariga även sexuell läggning och funktionshinder. Men det är inget krav i någon del av lagen att förebygga diskriminering p.g.a könsidentitet och ålder. Karin Juhlin, handläggare för Moderaterna, mailade 28 oktober. Dock utan att avslöja om m är för att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga alla typer diskriminering i lagen. Det är oacceptabelt.

Och återigen kan vi konstatera att det är ett brett stöd för reformen i riksdagen. Tre borgerliga partier, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna är för precis som oppositionspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Moderaterna och Sverigedemokraterna tvekar. Partierna har alltså samma attityd till båda reformerna, aktiva åtgärder och bristande tillgänglighet, som syftar till att skärpa lagarna mot diskriminering.

Fredrik Reinfeldt och Moderaterna bör konstatera att det inte räcker med att "ha känslor" för folk som är diskriminerande. Det kanske dög för "gamla" Moderaterna. Men ska partiet på allvar blir trovärdigt som Nya Moderaterna som seriöst jobbar emot diskriminering måste de sluta tveka och precis som sina regeringskolleger blir för skärpta lagar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar