söndag 20 november 2011

Homofientlig motion till sd:s kongress.


Sverigedemokraterna har presenterat handlingarna inför sina landsdagar (kongress) 25-27 november, alltså nästa helg. I oktober kommenterade jag här på bloggen det första utkastet till nytt principprogram för sd. När partistyrelsen i början av november behandlade förslaget behöll man de delar som handlar om HBT, kön och familj. Partistyrelsen vill dock lägga till en ny mening (som jag kursiverat) när det gäller adoptioner.
I de fall ett barn har förlorat båda sina biologiska föräldrar bör barnet ha rätt till både en man och en kvinna som en ersättning för den far och den mor man har förlorat. Detta är orsaken till att vi motsätter oss statligt sanktionerad adoption för såväl ensamstående, som samkönade par och polyamorösa grupper. Undantaget från ovanstående princip är fall som gäller nära släktingar eller personer som barnet redan odlat en nära relation till.
Homofientlig motion om sd i Svenska kyrkan.

Jag reagerade själv när jag kollade första utkastet. Sd har i flera år varit för närståendeadoptioner för samkönade par och det vill nu partistyrelsen ska vara med i det nya principprogrammet. Ett 60-tal motioner har lämnats från sd-medlemmar till landsdagarna. Av dem är det bara en som har koppling till HBT. Förnyelse av Fädernas kyrka av Roland Gustafson och Arnold Boström.
.... I en situation där Svenska Kyrkan alltmer fjärmar sig från den svensk-kyrkliga lutherska tron och töms på innehåll och substans, där kyrkans ekonomi långsamt undermineras och Bibeln och bekännelseskrifterna inte är rättesnöret längre, utan folkvalda fattar läromässiga beslut i direkt strid mot Bibeln, exemplifierat av det ödesdigra beslutet i äktenskapsfrågan hösten 2009, blir det extra viktig uppgift att Fädernas Kyrka om möjligt bidrar till en omsvängning och ominriktning, i det kritiska bottenläge och i den utförslöpa som Svenska Kyrkan befinner sig i.

Motionären yrkar på att Fädernas Kyrka kraftsamlar och via sina ombud på olika nivåer blir en mycket vassare intressegrupp för att värna inte bara kyrkans kulturer utan ännu viktigare dess Trosinnehåll. Utan den kristna lutherska tron kommer så småningom bara tomma kyrkor finnas kvar, och Islam med sina moskeer, tar över kampen om själarna....
Sd prioriterar att kritisera muslimer.

Sverigedemokraterna har fram till 2010 använt den här typen av homofientlig retorik inom Svenska kyrkan. I somras beslutade dock partiet att acceptera samkönade vigslar inom samfundet även om sd ännu är principiellt emot dem. Det är också tydligt att de idag inte prioriterar att jobba emot homorelationer, däremot har de ännu en islamofob argumentering. Mitt tips är att det här är orsakat av en viss populism, sd bedömer att de tjänar mer på att kritisera muslimer än homopar.

Partistyrelsen kommenterar inte i sitt svar de delar av motionen som är homofientliga.
Fädernas Kyrka (FK) är Sverigedemokraternas kyrkliga förbund. FK är dock en egen organisation med eget organisationsnummer.

Men att FK har en viktig roll att fylla är något partisekretariatet instämmer i.


Med anledning av ovanstående föreslås Landsdagarna besluta

att anse motionen vara besvarad.

Partistyrelsens förslag till Landsdagarna
Partistyrelsen instämmer i partisekretariatets yttrande.

Landsdagarna föreslås besluta

att anse motionen vara besvarad.
Inget om HBT i skolpolitiskt förslag.

Partistyrelsen har lämnat fyra "inriktningsförslag", om kriminal- skol- energi- och arbetsmarknadspolitiken. Det är inte med något om HBT-politik där, varken positivt eller negativt. Sd har i sina budgetförslag i riksdagen argumenterat för att skolan ska fokusera på att lära elever "kärnfamiljens betydelse". I inriktningsförslaget från partistyrelsen om skolpolitiken handlar det dock främst om traditionella höger-vänsterdebatter som att sd vill att det ska bli svårare att starta friskolor.


Uppdatering 1.

Politiker bör erkänna att mångkultur även orsakar en del konflikter.

Annie Lööf
, ordförande i Centerpartiet, och Per Ankarsjö, ordförande i partiets idéprogramgrupp, har idag en debattartikel i Svenska Dagbladet. Mycket av innehållet är liberalt och bra, det är tydligt att den borgerliga regeringen är mindre visionär och mer förvaltande idag än förra mandatperioden.
Varje dag går omkring 600 000 utrikes födda personer till jobbet i Sverige. De jobbar, betalar skatt och berikar oss. Ändå ser vi oftast problem med invandring. Det strukturella utanförskap många invandrare hamnat i måste brytas. Centerpartiet ska visa på möjligheter där andra ser hinder. För Sverige behöver bli ett land dit ännu fler vill flytta för att arbeta och bidra.
Jag och Centerpartiet har delvis samma analys. Men om problemet med Sverigedemokraterna är deras främlingsfientlighet hamnar c (och kd, mp och v) ofta i en situation där de låtsas som att invandring och mångkultur nästan aldrig orsakar några problem eller konflikter. Fakta är att nästan alla andra kulturer är mer heteronormativa och patriarkala än den svenska. Det betyder inte att alla invandrare har de attityderna, som bekant varierar ju dessutom värderingarna mellan olika länder. Men att homofobin, sexismen och antisemitismen är ett värre problem i en del invandrartäta förorter blir bara löjligt av Centerpartiet att försöka förneka. Problemen löser vi inte genom att stänga några gränser, Jag är för den flyktinguppgörelse som träffats mellan Alliansen och Miljöpartiet och positiv till arbetskraftsinvandring.

Däremot genom att erkänna problemen och vara tydlig mot kulturrelativism. Ibland framför politiker från c och andra partier "det räcker att invandrare följer lagarna, de får ha vilka värderingar de vill". Men varför kritiserar då c främlingsfientlighet och rasism? De flesta rasister följer svenska lagar. Kanske därför att värderingar har betydelse. Homofientlighet är oacceptabelt oavsett om du har blont eller svart hår. Punkt. Slut.

Johanna Koljonen resonerar klokt i Dagens Nyheter om sexuella relationer och både män och kvinnor kan vara förövare och offer. Koljonen startade Twitterdebatten "Prata om det", om sexuella övergrepp.

Uppdatering 2.

Flera tidningar berättar idag om en ny opinionsmätning från Skop. Hade resultatet blivit verklighet skulle Alliansen få egen majoritet i riksdagen, trots att Kristdemokraterna skulle hamna utanför. De två HBT-negativa partierna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, får tillsammans 8,6 % jämfört med 11,3 i riksdagsvalet 2010.

5 kommentarer:

 1. Ja ni HBTQ-personer har lyckats bra med er lobbying. Men nu behandlar ni andra sexualiteter på precis samma sätt som ni själva har blivit behandlade. Homosexualitet var inte rumsrent tidigare, precis som polygami och incest inte är rumsrent idag. Men ni vägrar ge oss polygama rättigheter, ni är inte så toleranta som ni vill framställa er själva som! När får vi se HBTQPI?

  SvaraRadera
 2. Anonym

  Vilka är "ni"? Tror du alla HBT-personer tycker och beter sig likadant? Och vilka "polygama rättigheter" är det du syftar på? Vilka har varit uppe till debatt som HBT-aktivister dissat?

  Det närmaste man kan komma "polygama rättigheter" i svensk politisk debatt är väl att barn ska kunna få flera än två vårdnadshavare. Det kan handlar om bl.a. polygama familjer. Och det är främst HBT-vänliga politiker, RFSL och andra i HBT-rörelsen som driver det.

  Känns som att din kommentar främst var orsakad av att du inte gillar HBT-rättigheter men inte kunde komma på några sakargument.

  Bengt

  SvaraRadera
 3. http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=3071

  Mats Odell säger att han inte vill riva upp adoptionsrätten eller äktenskapsrätten för homosexuella

  SvaraRadera
 4. Anonym

  Tack för infon. Intressant.

  Bengt

  SvaraRadera
 5. Absolut, ca.14 min in

  SvaraRadera