tisdag 8 november 2011

Två tips vad du kan göra för HBT-flyktingar.


I början av december kan det bli den första partidebatten som har koppling till HBT-i riksdagen. Det här riksdagsåret, 2011/2012, alltså.

Socialförsäkringsutskottet kommer 29 november att justera (slutgiltigt anta) betänkandet (rapporten) Migration. 8 december blir det debatt i hela riksdagen om rapporten. Det har lämnats många motioner på temat. De flesta med förslag till att det ska bli lättare att få asyl. Sverigedemokraterna vill dock som väntat gå åt andra hållet.

Vänsterpartiet är för utvärdering av asylmöjlighet för HBT-flyktingar.

Socialdemokraterna kommenterar i en kommittémotion (betyder att det är partiets officiella åsikter).
Det är av största vikt att Migrationsverket ges resurser för utbildning och kompetensutveckling för att kunna hantera de könsmässiga skillnader som kan förekomma liksom att personalen utbildas och kompetensutvecklas i att hantera barnens och hbt-personers speciella skäl vid asylansökan.
Vänsterpartiet har ett mer utförligt resonemang om HBT i sin kommittémotion om migrationspolitiken. Bl.a. följande.
Det är av största vikt att regeringen, när det bildats en rättspraxis på grundval av den nya bestämmelsen, låter utvärdera tillämpningen av lagen för att konstatera om de avsedda förändringarna blivit verklighet och vilka problem som visat sig i tillämpningen. Därför bör regeringen genomföra en snar utvärdering av tillämpningen av den nya lagbestämmelseLänkn om flyktingstatus på grund av förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning....

Trots ändringen av utlänningslagen har migrationsmyndigheterna fortsatt att utvisa homosexuella personer till länder som t.ex. Iran. Eftersom det är klarlagt att människor avrättas på grund av sin sexuella läggning i Iran bör asylsökande homosexuella iraniers fruktan anses välgrundad så länge paragrafen om dödsstraff och kroppsbestraffning finns kvar i den iranska strafflagen. Detsamma gäller alla andra länder som avrättar och bestraffar homosexuella och bisexuella på grund av deras sexuella läggning samt transpersoner på grund av deras könsidentitet.

Alliansen och Miljöpartiet har träffat uppgörelse om migrationspolitiken.

Sverigedemokraterna kommenterar inte HBT-flyktingar explicit i sin partimotion utan hänvisar generellt till att de vill ha en betydligt mer restriktiv flyktingpolitik. Men givetvis skulle det göra det betydligt svårare även för HBT-flyktingar att få asyl. Miljöpartiet träffade i våras en uppgörelse med den borgerliga regeringen om migrationspolitiken. Det är orsaken till att mp i höst inte lämnat någon parti- eller kommittémotion inom området.

Det har också lämnat flera "enskilda motioner" (de kan ha stöd av riksdagsmotionär-ens/ernas parti men måste inte ha det). Arhe Hamednaca och Börje Vestlund (båda s), Emma Henriksson (kd) och Caroline Szyber (kd).

EU-parlamentet röstade för HBT-vänligt flyktingdirektiv.

För några veckor sedan antog EU-parlamentet i bred enighet (främst den "nationalistiska" gruppen var negativ men det blev aldrig någon rösträkning) ett direktiv om flyktingpolitiken. Från ILGA-Europes hemsida.
Today’s vote at the European Parliament is a final step towards the adoption of this directive and a validation of an agreement between the Council of the European Union and the European Parliament in their co-decision process on this directive.

The directive defines who can claim asylum in the EU and on the basis of which grounds. Persecutions because of sexual orientation were already recognised among the reasons on the basis of which is it possible to claim asylum in the EU. Now, persecutions on the ground of gender identity are equally recognised.

The adoption of the directive was part of a revision of existing EU asylum directives and for the first time since the Lisbon Treaty came into force, the European Parliament had a co-decision role along the Council of the European Union....

The adoption of this directive is a major development in EU asylum law as persecution on the grounds of gender identity is recognised as a legitimate reason for claiming asylum in the EU and it is the fist EU law using correct terminology in relation to gender identity. The directive is binding to 24 EU Member States (Denmark, Ireland and the UK have opted out from the implementation of this directive).
Ny rapport om HBT-flyktingars situation.

Även RFSL är positiv till resolutionen men konstaterar följande Länk
Det återstår en hel del att göra med EU:s asyllagstiftning också efter gårdagens beslut. Bland annat är definitionen av ”familjemedlemmar” fortfarande oklar från ett hbt-perspektiv.

Beslutet sammanfaller med releasen av rapporten Fleeing homophobia - Seeking safety in Europe. Sabine Jansen från den holländska hbt-organisationen COC och Thomas Spijkerboer från Vrije Universiteit Amsterdam har genomfört en jämförande studie om hur asylansökningar till EU:s olika medlemsländer har hanterats. I rapporten berättar de vad de har kommit fram till och ger också rekommendationer till medlemsstaterna.
Rapporten Fleeing Homophobia - På flykt från homofobi (bilden är av dess omslag) hittar du här.

Kontakta politiker i Socialförsäkringsutskottet.

Vad kan du som bloggbesökare göra om du vill att det ska bli enklare för HBT-flyktingar att få asyl? Du kan kontakta ledamöterna i Socialförsäkringsutskottet. De justerar rapporten Migration 29 november men det är främst en formalitet. Politiskt brukar både regerings - och oppositionspartierna avgöra hur de ska kommentera motioner senast mötet före justeringsmötet. Det kan vara redan på torsdag, 10 november, när det gäller migrationspolitiken.

Från regeringspartierna är nog Gunnar Axén (m), ordförande i utskottet, och Emma Henriksson (kd), som själv motionerat om HBT-flyktingar, lämpligast att kontakta. De senaste drygt 10 åren har regeringspartier alltid röstat nej till motioner även om de håller med i sak. Vill du kontakta och påverka handlar det främst om att få med positiva skrivningar i rapporten från Alliansen och mp (som tillsammans utgör majoriteten i riksdagen när det gäller migrationspolitiken) i Socialförsäkringutskottet och att de (både från regerings- och oppositionspartierna) som debatterar i riksdagen 9 december ska ta med även HBT-flyktingars situation.

Ett annat alternativ är att skänka ett bidrag till HBT-flyktingars stödförening.


Uppdatering 1.

Justitedepartementet och Migrationsverket.

Ett tredje alternativ att göra något är givetvis att kontakta Justitiedepartementet, som i Regeringskansliet är ansvarigt för flyktingpolitiken. Migrationsminister är som bekant öppet bisexuelle Tobias Billström (m). Även de politiskt sakkunniga medarbetarna till Billström, Andreas Ollinen och Johanna Sjö, är moderater. Du kan kontakta dem här.

Ett fjärde alternativ är att kontakta Migrationsverket. Det kan du göra här.

Högerextremt parti kan hamna i ny regering i Grekland.

HBT-fientlige, främlingsfientlig och sexistiske statsministern i Italien, Silvio Berlusconi, har lovat avgå. Om det blir nyval och regeringsskifte vore det positivt för HBT-rättigheterna i landet.Visserligen är mitten-vänsteroppositionen oense, även bland dem är en del HBT-negativa men förmodligen skulle ett regeringsskifte betyda ett införande av en sambolag för både samkönade och olikkönade par. Även att sexuell läggning blir omnämnt i landets lag mot hatbrott.

Ett annat land i allvarlig ekonomisk kris är som bekant Grekland och även där är det förhandlingar om en ny regering. En site i Österrike, Heute, avslöjar att den socialdemokratiska regeringen inte bara förhandlar med det största oppositionspartiet, ND, som är ett högerparti utan även med högerextrema LAOS. Partiets ordförande Giorgios Karatzaferis har spridit hatiska kommentarer tidigare. Bl.a. "vi är de äkta grekerna, inte några av de där judarna, homosexuella och kommunisterna". Han har även lämnat bagatelliserande kommentarer om Auschwitz och andra koncentrationsläger. Förhoppningsvis blir han inte minister. Hans parti fick 5,6 % i parlamentsvalet 2009.


Uppdatering 2.

Fler artiklar om Berlusconi och regeringsförhandlingarna i Grekland.

Äntligen har även Moderaterna fattat att "Stasiarkiven" måste öppnas, i alla fall delvis. Människor som samarbetade och sålde ut sig (ekonomiskt eller politiskt) till den vidriga kommunistdiktaturen Östtyskland har betett sig skamligt. Att som några gör, kalla dem "idealister", blir lika absurt som att kalla svenskar som på 1930-talet spionerade för nazi-Tyskland för "idealister". Sedan betyder det inte att alla som är omnämnda i "Stasiarkiven" måste vara skyldiga. Men bedömningen hur man ska publicera materialet blir ett ansvar för den nya utredningen.

Att Moderaterna och Folkpartiet, två av riksdagens liberala partier, var sist att bli för öppnande av "Stasiarkiven", efter t.o.m. Vänsterpartiet (sic!) är verkligen inte hedrande för m och fp.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar