måndag 7 februari 2011

Samkönade par i Chicago kan ingå partnerskap i sommar.

Samkönade par i Illinois får från 1 juni i år ingå partnerskap. De gifter sig vid en ceremoni och får exakt samma juridiska rättigheter som par som ingått äktenskap. Det är avgjort efter att USA-delstatens guvernör Pat Quinn skrev på lagförslaget 31 januari.

Illinois är befolkningsmässigt femma bland delstaterna. Ca 12,8 miljoner bor där varav 2,8 i Chicago som, näst efter New York och Los Angeles, är den stad i USA som har flest invånare. Illinois är för övrigt en av de delstater som har flest människor med svenskt ursprung.

Därmed är det 17 av 50 delstater + Washington DC som har någon typ av juridiskt erkännande av samkönade par. Drygt en tredjedel, 108 av 309 miljoner, i landet bor där. Flest i California med ca 37,2 miljoner invånare.

Fem delstater, Connecticut, Iowa, Massachusetts, New Hampshire och Vermont + Washington DC tillåter samkönade par att ingå äktenskap.

Två delstater, Illinios och New Jersey, har partnerskapslagar, "civil unions", där samkönade par gifter sig vid en ceremoni och har exakt samma juridiska rättigheter som de som ingått äktenskap. Illionis blir den första delstaten i landet med "civil unions" där även olikkönade par kan ingå partnerskap.

Fem delstater, California, Nevada, Oregon, Washington och Wisconsin, har partnerskapslagar, "domestic partnerships", där det inte krävs någon ceremoni men de får nästan alla juridiska rättigheter som de som ingått äktenskap. Samkönade par i California som hann ingå äktenskap innan det återigen blev förbjudet efter en folkomröstning behåller sin status.

Tre delstater, Colorado, Hawaii och Maine, har partnerskapslagar, "domestic partnerships", med begränsade juridiska rättigheter.

Två delstater, Maryland och Rhode Island, har sambolagar där samkönade par inte registrerar sin relation men trots det kan få begränsade rättigheter i några situationer.

Tyvärr kan man konstatera att de flesta, 33 av 50 delstater, ännu inte har något som helst officiellt erkännande av samkönade relationer. Bl.a. saknar alla sydstater den typen av lagar.

Två delstater, New York och Maryland, erkänner (när samkönade par flyttar dit) äktenskap från andra länder och delstater. Däremot tillåter de inte samkönade par att ingå äktenskap i den egna delstaten.

I de "liberala" delarna av landet, nordöstra och västra USA, är det en delstat, Pennsylvania, som varken har något eget juridiskt erkännande av samkönade relationer eller tillåter homoäktenskap från andra delstater.


Uppdatering 1.

Ska förtydliga att jag inte tar med New York bland de 17 delstater som juridiskt erkänner samkönade relationer eftersom de bara tillåter det för de som gift sig i andra delstater.

Maryland förväntas att senare i år införa en könsneutral äktenskapslag och Hawaii "civil unions". Det är även möjligt att New Yorks delstatsparlament senare i år röstar ja till en könsneutral äktenskapslag.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar