torsdag 24 februari 2011

Öppna moderater och HBT-liberalerna sviker transpersoner.

Det har startats en vild debatt på HBT-siten Qx om regeringens och Alliansens ansvar för transpersoners situation. Bl.a. har RFSL och RFSL-Ungdom, med rätta, kritiserat bl.a. Folkpartiets agerande.

Redan för några veckor sedan kommenterade jag här på bloggen den riksdagsdebatt (2 februari) som startat kontroversen. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslog då att transpersoner ska få skydd av lagen om hets mot folkgrupp och att könsidentitet blir explicit omnämnt i straffskärpningslagen vid hatbrott. Trots att Folkpartiet och Centerpartiet är för båda reformerna argumenterade fp:s representant i debatten emot reformerna och fick medhåll av c-representanten.

Sedan har Börje Vestlund (s), öppet homosexuell riksdagsledamot, i en debattartikel kritiserat Alliansen med liknande argument som jag framfört. Några dagar senare lämnar Catrin Norrgård, ordförande för HBT-liberalerna och Gunvor Åkerblom, styrelseledamot i Öppna moderater, ett svar. Deras resonemang är så okunnigt att det nästan är svårt att ta det på allvar.

Låt oss granska några delar av deras debattartikel.
Om våra allianspartier under Pride uttryckt en vilja om diskrimineringsskydd för transpersoner så är väl det en tanke god som någon. När det sedan kommer till politiskt förverkligande kan nog situationen bli helt annan.
Vad de egentligen skriver här är tydligen att man kan lämna fina löften på en HBT-festival men att det inte är så viktigt sedan att genomföra dem. Eller har de båda allvarliga problem att argumentera.
Begreppet transperson är dels alltför brett och vittomfattande för att inrymmas i en särlagstiftning, dels liksom begreppen rödnästa, storfotade eller pokerspelare alltför befängt för att ges ett eget lagstiftningsrum. Vi tror inte att transpersonerna själva är särskilt ledsna för att våra riksdagsmän i detta avseende tycks negligera dem. Denna grupp har sina rättigheter skyddade, inte för att de är transpersoner, utan snarare för att de är män, kvinnor, kristna, kineser, araber, bögar och/eller flator etc.. Skyddet för en dragqueen, en transvestit eller en crossdresser kan nog anses vara väl tillgodosett genom våra allmänna hatbrottslagar och för transsexuella kan lagen mot diskriminering p.g.a. kön åberopas.
Det är absurt att människor som har centrala poster i två HBT-föreningar inte tycks veta att den lag som de tydligen tycker är omöjlig eller svår att införa redan är på plats i lagboken. Genomförd efter en proposition (regeringsförslag) från Alliansens partier, alltså deras egna partikolleger.

När det gäller hetslagen är det dessutom inte sant att transpersoner redan har skydd. Det är inte förbjudet att hetsa mot transpersoner, däremot emot homosexuella, bisexuella, svarta, judar, muslimer, invandrare etc. Var är logiken i det? Givetvis kan en del principiellt vara emot lagen om hets mot folkgrupp men när lagen är kvar bör även transpersoner få skydd av den.

Sedan tycks de inte heller veta att förslaget från s, v och mp inte är att ordet transperson ska med i hetslagen. Förslaget handlar om att förbjuda hets p.g.a. könsidentitet och könsuttryck. Bl.a i motionen Transpolitik från Helena Leander m.f. ledamöter från mp,
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att könsidentitet och könsuttryck ska omfattas av brottsbalkens bestämmelse om hets mot folkgrupp.
Kul också att de låtsas veta att de flesta transpersoner inte vill få bättre juridiskt skydd mot hatbrott. Har det gjorts någon opinionsmätning om det? Det vi vet är att de flesta föreningar som organiserar transpersoner bl.a. RFSL är positiva till den typen av förslag.
Viktigare, och det är nog där insatserna krävs, är förhållandena för transsexuella, intersexuella och individer med oidentifierbar könsidentitet att få adekvat sjukvård och hjälp så att dessa ges ett människovärdigt liv. Nu är tyvärr så att få av dessa individer själva inte ens vill kalla sig eller definiera sig som transperson. Så mycket av debatten bottnar nog mer i begreppsförvirring än i nonchalans eller hyckleri.
Som om förbättrad vård skulle vara i motsatsställning till bättre lagar. Norrgård och Åkerblom tiger också om att den borgerliga regeringen i flera år fördröjt arbetet med en ny könstillhörighetslag. P.g.a. det har vi ännu kvar tvångssteriliseringar och tvångsskilsmässor för transsexuella som vill byta kön juridiskt. Hur kan bättre vård kompensera dem för det?

Dessbättre har fyra människor, bl.a. Ulrika Westerlund (ordförande i RFSL) och Christian Möllerop (vice ordförande i RFSL), lämnat ett svar till representanterna från Öppna moderater och HBT-liberaler. Från deras debattartikel.
Ja, ett alliansparti uttryckte mycket tydligt under Stockholm Pride en vilja att förbättra situationen för transpersoner, nämligen Folkpartiet, Norrgårds eget parti. I ett dokument med titeln ”Liberal agenda för hbt-rättigheter” skrev partiet bland annat, angående straffskärpningsparagrafen: ”Folkpartiet liberalerna anser att ordalydelsen bör förtydligas så att det framgår bättre att hatbrott mot såväl homo- och bisexuella som transpersoner ingår.” Partiet sade sig alltså vilja explicit inkludera också transpersoner i hatbrottslagstiftningen....

Därför var vi flera som... reagerade starkt negativt när motioner om att just inkludera transpersoner i hetslagstiftningen och hatbrottslagstiftningen röstades ner den 2 februari, inte med hänvisning till något eget arbete i frågan – utan istället med argumentet att detta behov redan är tillgodosett.

Eftersom Folkpartiet under Stockholm Pride så tydligt uttryck att man inte ansåg att behovet var tillgodosett skrev vi inom RFSL och RFSL Ungdom den 9 februari ett brev till de folkpartister som presenterade dokumentet, Birgitta Ohlsson och Nyamko Sabuni, med frågan hur de nu avser att arbeta för att förslagen kring stärkta rättigheter för transpersoner ska bli verklighet under mandatperioden. Vi ser fram emot svaret.
Även Börje Vestlund (s) har sedan svarat Norrgård och Åkerblom.

Den här bloggen är inte partipolitisk. Jag har liberala värderingar och kritiserar även Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ibland. Och det är inte någon höger-vänster-debatt. Folkpartiet och Centerpartiet är alltså egentligen för de båda reformerna som syftar till att förbättra transpersoners skydd mot hatbrott.

Alla de fyra borgerliga ungdomsförbunden likaså. Visserligen vill muf, luf, cuf och kdu helt avskaffa lagen om hets mot folkgrupp av yttrandefrihetsskäl. Men när lagen är kvar menar de att den även bör skydda transpersoner. Inte heller Moderaterna och Kristdemokraterna är kategoriskt emot reformen utan är för att senare utreda om det bör bli förbjudet att hetsa mot transpersoner. Kristdemokraterna är tydligt för att könsidentitet ska bli explicit omnämnt i straffskärpningsparagrafen medan m tvekar även om den reformen.

Trots det här argumenterar alltså Öppna Moderater och HBT-liberaler emot att förbättra det juridiska skydd för transpersoner.

Absurt.


Uppdatering 1.

En folkpartist som däremot har gjort mycket för HBT-personer är Cecilia Malmström. Både internt i partiet och senare som EU-minister. Nu är hon som bekant EU-kommissionär och det är i den egenskapen hon idag på DN Debatt argumenterar för en gemensam flyktingpolitik inom unionen.

Debatten har koppling både till mänskliga rättigheter generellt och till HBT-rättigheter. Eftersom länder i EU tillämpar asylrätten olika (Sverige är trots kritik bland de som har de mest generösa reglerna) och det ofta blir närmast ett lotteri om en människa får asyl beroende på vilket land som avgör bör det bli en samordning. Det är inte rimligt att Sverige ska ta emot en betydande del av flyktingar från Irak medan många andra EU-länder inte ger någon av dem asyl. Men det är inte heller rimligt att avvisa alla tillbaka till Irak.

Men ska vi få en fungerande gemensam asylpolitik måste vi givetvis för det första stanna kvar i EU. Något som Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet som bekant inte vill. Paradoxen är att sd ofta klagar på att Sverige tar emot en oproportionerlig andel av asylsökande men samtidigt är emot EU som är den organisation som skulle göra något åt saken.

Alla riksdagspartier, faktiskt även Sverigedemokraterna sedan 2010, är för att folk som flyr därför att de är förföljda p.g.a. sin sexuella läggning ska kunna få asyl som konventionsflyktingar. Något som anges i både EU-rätten och Sveriges nationella lagar sedan några år. Men sd vill minska andelen som får stanna till en tiondel jämfört med idag. Det skulle givetvis även drabba HBT-flyktingar. Med en gemensam EU-politik skulle kanske fler istället få asyl i andra länder i unionen. Oavsett EU-land är det ett alternativ långt bättre än att bli avvisade till Irak eller Iran. Eller för den delen till Libyen.

2 kommentarer:

 1. hallå! fel text till detta ämne på SvD ! Välkommen till verkligheten.

  SvaraRadera
 2. Anonym

  Nejdå, på min blogg blandar jag friskt nyheter. Skadade nog inte dig att du fick läsa något om HBT-rättigheter.

  Välkommen till HBT-verkligheten. :-)

  Bengt

  SvaraRadera