måndag 14 februari 2011

Oenighet inom kd om homoadoptioner.

Kristdemokraterna har i helgen haft regionala konferenser där man debatterat valanalysgruppens, eller som man kallar den "framtidsgruppens", rapport "Kristdemokraterna kan bättre". Jag har tidigare kommenterat innehållet bl.a. att gruppen vill att partiet skaffar sig en HBT-vänligare politik.

Något som är intressant är att Sverige Radio ringt runt och frågat 12 distriktsordförande i partiet om vad de tycker om bl.a. samkönade pars möjlighet att adoptera.

Från SR:s hemsida.
Kristdemokraterna backade ju i höstens val och är nu riksdagens minsta parti. Och partiets egen valanlys konstaterade att HBT-frågorna var en del av förklaringen till att partiet tappat röster.

Många, framför allt unga, uttryckte uppfattningen att Kristdemokraterna motarbetar homosexuella och är bakåtsträvande.

Och nu vill alltså framtidsguppen att, som man uttrycker det, " trösklarna sänks" så att fler kan tänkas rösta på partiet.

Dessutom borde man sätta ner foten i en rad HBT-frågor, bland annat om KD ska fortsätta säga nej till att homosexuella får adoptera barn, trots att man redan förlorat frågan i riksdagen.

Av 12 disitriktsordförande i partiet som Ekot talat med vill hälften att partiet fortssatt ska vara kritiskt till homoadoptioer och uttrycker sig ungefär som Per-Olof Hermansson från Västra Götaland.

– Det är bättre att vi står för det vi tycker och får då kanske mindre antal väljare, men ändå de som vill ha denna tydlighet. De kommer att rösta på oss, säger han.

Andra distriktsordförande håller inte med. De resonerar som Anders Sellström, distriktsordförande från Västerbotten.

– Det kan ju vara dom som står för den synen, att man måste hålla kvar vid principerna, men när principerna, så att säga, kör i väggen till slut och när verkligheten har kommit i kapp en, så tror jag att det är viktigt som politiker och även för Kristemokraterna att formulera sig tydligt för vad som gäller framöver utifrån de lagar som också ligger, säger han.

Partiet ska nu träffas i olika rådslaggrupper under våren, där bland annat HBT-frågorna nu kommer att komma upp. Och det finns andra frågor där splittringen är ännu tydligare, till exempel om ensamstående kvinnor ska få genomgå insemination för att bli gravida, något som inte är tillåtet i dag i Sverige.

– Jag har väldigt svårt att se att staten medvetet skulle medverka till att barn bara har en förälder, säger Annika Eclund, distriktsordförande i Skaraborg.

Anders Sellström, Västerbotten ställer sig i sammanhanget frågan varför ensamstående ska få adoptera barn, eftersom det är tillåtet i Sverige.

– Jag ser egentligen principiell skillnad i de frågorna, säger han.
12 distriktsordförande är givetvis ett litet urval och inget säger att de måste vara representativa för partiet i sin helhet. Men det är även andra tecken som tyder på att det håller på att ske en svängning. Att det bara är hälften av de som svarat som vill behålla nuvarande kd-politik, att avskaffa möjligheten till homoadoptioner förutom närståendeadoptioner, visar att debatten startat på allvar i partiet.

I slutet av februari ska den andra och sista omgången av regionala konferenser hållas inom Kristdemokraterna. Därefter har partistyrelsen ansvaret att förbereda eventuella förslag till förändringar av partiets HBT-politik inför partiet riksting (kongress) i sommar.

Den HBT-fientliga högerkristna tidningen Världen idag kommenterar också debatten i kd. Siewert Öholm skriver bl.a. följande.
I helgen har partiet haft rådslag kring den så kallade framtidsgruppens analys av valresultatet. I ett genomarbetat inslag i Sveriges Radios ekosändningar framgick att en starkt engagerande fråga i partiet och under de här dagarna är HBTQ-frågor. Igen! Finns det ingen som kan förklara för ledningen i KD att de troligen inte mist en enda väljare för att de vill försvara att äktenskap är en förening mellan en man och en kvinna , eller att staten inte vare sig behöver tillåta eller betala insemination för ensamstående kvinnor. Men ett antal distriktsordföranden tycks hänga med i opportunismen, till exempel Anders Sällström i Umeå. Verkligheten har hunnit i kapp honom, sa han i ekot. Som om ”verklighetens folk” skulle se lesbisk insemination som verklighetens viktigaste fråga. I varje fall inte när ungdomsarbetslösheten slår rekord, antalet uteliggare växer och skolans normbildning har tagits över av RFSU.
För det första gör Öholm nog en felaktig analys. Nej, bland hans bekanta inom Livets ord och på tidningsredaktionen för Världen idag har nog ingen lämnat kd för att partiet är emot en könsneutral äktenskapslag. Men bland en del andra människor som är engagerade för mänskliga rättigheter för HBT-personer. Det konstaterar ju Framtidsgruppen.

Men det mest fascinerande är Öholms argument "kd måste prioritera annat". Ja, det är sant. Sverige har redan idag lagar som tillåter samkönade par att adoptera och lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Det som den HBT-vänliga falangen inom kd vill är att partiet ska acceptera det och inte ägna tid och kraft åt att försöka avskaffa reformerna utan fokusera på annat som bl.a. ungdomsarbetslösheten. (Vi kan här strunta i Öholms besynnerliga kommentar om skolor och RFSU).

Men förresten Öholm. Du glömde nog en sak. De fattiga barnen i Afrika. När HBT-fientligas argument börjar tryta brukar ju de användas i debatter. "Ska vi verkligen jobba för HBT-reformerna A och B när det är viktigare saker vi kan ägna oss åt som att bekämpa svält bland fattiga barn i Afrika".

Men Öholm kanske bara ville variera sina argument något. :-)


Uppdatering 1.

En annan debatt med koppling till kön och könsroller är vilka metoder som bör användas för att nå ett mer jämställt samhälle. Vi har ännu patriarkala strukturer i samhället som ofta gynnar män. Inte varje man i relation till varje kvinna men generellt. En del vill åtgärda det här med kvotering. Något som en debattartikel i SvD artikel handlar om.
Det första är att Försvarsmaktens rekryteringsprocess har förvandlats till ett olyckligt genusexperiment där man i sin ambition att locka fler kvinnor till försvaret öppnat för diskriminering. Helsingborgs dagblad skriver den 19 januari 2011 att Försvarsmakten har som ambition att det ska vara lättare för kvinnor än för män att komma in till den militära grundutbildningen (GMU).
Här håller jag faktiskt med artikelsskribenterna Ebba Busch och Christian Carlsson från Kdu. Det är givetvis helt absurt att ha olika formella krav för män respektive kvinnor. Sexistiska attityder bland en del manliga kolleger blir nog dessutom ännu värre med den här typen av kvotering. Det ger en signal om att de kvinnor som blivit antagna är sämre än männen

Ironiskt blir det dock när de unga kristdemokraterna engagerat talar om hur fel det är med diskriminering. Fakta är att Kdu ännu 2011 är för att samkönade par ska ha sämre juridiska rättigheter än olikkönade par när det gäller äktenskap, adoptioner och inseminationer. Trots att all forskning visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn, något som jag skrivit om bl.a. här.

Kristna tidningen Dagen avslöjar att Katolska kyrkan på Irland gjort en rapport som visar på att samfundet är "på gränsen till kollaps". Orsaken är bl.a. de omfattande pedofilskandalerna. En viktig åtgärd Katolska kyrkan kan göra är att börja acceptera samkönade relationer. De flesta på Irland är idag homovänliga och gillar inte stigmatisering av homosexuella och bisexuella.


Uppdatering 2.

United Minds har gjort en opinionsmätning som flera tidningar skriver om. De två HBT-negativa partierna Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna får tillsammans 13,1 % jämfört med 11,3 % i senaste riksdagsvalet.

11 kommentarer:

 1. Ja, det är bedrövligt det här med att man sänker trösklarna överallt för att kvotera in fruntimmer till höger och vänster. I synnerhet försvaret borde vara en fredad zon när det gäller feministtramset!

  SvaraRadera
 2. Anonym.

  Vill förtydliga att jag är emot alla kvotering. Även om någon skulle vilja kvotera in män som förskollärare hade jag varit emot det.

  Bengt

  SvaraRadera
 3. Egentligen är det väl 1,5 av 8 riksdagspartier som är HBT-negativa.

  Inom Sverigedemokraterna är det nästan enighet om vara emot likställda lagar för samkönade par när det gäller adoptioner och inseminationer och få i partiet är HBT-vänliga. Däremot är det viss oenighet om möjligheten för homopar att få ingå borgerliga äktenskap, även om partiet har accepterat lagen som den är så är ännu de flesta principiellt emot den könsneutrala äktenskapslagen medan andra tycker det är alright.

  I Kristdemokraterna närmar sig nu den HBT-vänliga minoriteten (som är för lika lagar för adoptioner och inseminationer) hälften i partiet.

  I både sd och kd är det dock tydligt homofientliga falanger.

  Men generellt är kd idag mindre HBT-negativt än sd.

  Bengt

  SvaraRadera
 4. märkligt att samma sorts människor som är för kvotering för att "få in både manliga och kvinnliga förebilder" - samtidigt STÖDJER att man ska tillåta föräldrapar som består av 100% män tex! Det första team ett barn ska möta är alltså då ENBART MÄN!

  snacka om att könskvotering hade behövts bland homopar som vill adoptera!

  50% kvinnor ska det vara! =)

  / häslningar en invandrare som undrar vad ni svenskar håller på med.

  SvaraRadera
 5. Invandrare

  Tydligen känner du dig inte som svensk eftersom du snackar om "ni svenskar". Det är tråkigt att du inte kunnat bli integrerad i samhället. Ansvaret för det är delvis ditt eget.

  Och det är givetvis valfritt för dig att flytta till Iran, Somalia eller Nordkorea om du inte gillar den homovänliga kulturen i Sverige. Ingen ska tvinga dig bort men ingen ska heller tvinga dig kvar här om du inte tycker om de humanistiska värderingar som är officiella i Sverige där alla har lika rättigheter oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning etc.

  Ditt resonemang om förebilder blir något snett. Som om förebilder bara skulle kunna vara i hemmet. Borde du då inte i konsekvensens namn jobba för att förbjuda heteropar att skilja sig och-eller förbjuda heteropar att flytta ifrån varann?

  Kul du främst tycker bögparet som adopterar är ett problem eftersom du istället borde tycka det vore mer problematiskt med lesbiska par. Kvinnliga förebilder får ju de flesta barn i förskolan men få manliga.

  Men att du främst vänder dig mot bögar som vill adoptera kanske avslöjar vilka du främst känner dig nojig inför. .-)

  För övrigt är jag emot kvotering, läst du inte det?

  Bengt

  SvaraRadera
 6. Vill förtydliga att hälften i min bekantskapskrets har invandrarursprung. Ingen av dem skulle få för sig att snacka om "ni svenskar". De känner sig själva som svenskar.

  Bengt

  SvaraRadera
 7. Hur snurrig var Öholm där? Först snackar han om inseminationer för ensamstående och sen om lesbiska inseminationer. Jag funderar på om han försöker behandla båda grejorna i samma stycke eller om han helt enkelt anser att lesbiska par egentligen är ensamstående eftersom det inte är riktig kärlek... Eller om jag övertolkar karln :p

  SvaraRadera
 8. Moa

  Du har rätt, han blandar ihop saker.

  Öholm försöker nog få ihop allt han ogillar inom samma stycke utan att artikeln blir för lång. :-)

  Bengt

  SvaraRadera
 9. De fattiga barnen i Afrika används nog minst lika ofta av s.k. hbt-vänliga. Precis som du vänder "Hur orkar ni?"-argumentet mot Siewert.

  Visst måste man få diskutera även mindre viktiga frågor - men frågan är om det är en rimlig prioritering av t.ex. Rfsl:s Ulrika Westerlund att sätta den lite tragikomiska frågan om barnaföderskors rätt att kallas män (eller hur man nu ska uttrycka det) högre upp på priolistan än t.o.m. asylfrågan, som utan minsta tvekan gäller liv och död för många hbt-personer. (Tänker på den arma kenyanskan, vars partner efter flera hot innebrändes med avsikt i Kenya men som själv måste gömma sej i Sverige för att inte bli tillbakavisad).

  SvaraRadera
 10. Andreas

  "De fattiga barnen i Afrika används nog minst lika ofta av s.k. hbt-vänliga. Precis som du vänder "Hur orkar ni?"-argumentet mot Siewert."

  Jag använde det emot honom just för att visa hur inkonsekvent hans resonemang är.

  "Rfsl:s Ulrika Westerlund att sätta den lite tragikomiska frågan om barnaföderskors rätt att kallas män (eller hur man nu ska uttrycka det) högre upp på priolistan än t.o.m. asylfrågan, som utan minsta tvekan gäller liv och död för många hbt-personer. "

  När och var har Ulrika Westerlund, RFSL:s ordförande gjort det. Jag är själv kritisk mot RFSL ibland men att antyda att de skulle strunta i HBT-flyktingar blir något absurt.

  Föreningen har tom gjort egna landrapporter om HBT-personers situation i diverse länder eftersom RFSL tycker UD:s motsvarande rapporter är för bristfälliga när det gäller HBT-personers situation.

  Vad du som konservativ tycker är tragikomiskt säger nog mer om dig än om transpersoner. Jag konstaterar att sex riksdagspartier (alla utom kd och sd) är för att transsexuella ska kunna spara könsceller för att efter operationen kunna bli föräldrar. Transsexuella blir idag tvångssteriliserade och tvångsskilda för att få juridiskt byta kön. Och du raljerar om något ovanligt fall där en människa som blivit man juridiskt fött barn. Snacka om brist på respekt och nyanser.

  Bengt

  SvaraRadera
 11. påväg åt rätt håll i KD iaf

  http://kristdemokraten.com/article.asp?Article_Id=30547

  SvaraRadera