onsdag 9 februari 2011

Muslimer och katoliker emot homofientlighet.

Även om alla muslimska samfund och katolska kyrkan är homofientliga betyder det givetvis inte att alla muslimer och katoliker håller med. De senaste dagarna är det två positiva exempel på det.

Natten mellan i torsdags och fredags blev många homosexuella och bisexuella män arresterade i Bahrain avslöjar brittiska HBT-siten Pinknews.
Up to 130 gay men were reportedly arrested last week at a private party in Bahrain.

Reports said that the event, at a sports club in Hidd, was a gay wedding and guests were said to have been spotted in make-up and women’s clothes.

It was raided by police after neighbours complained about noise levels on Thursday night.

The men, mostly from Bahrain and Gulf countries, were arrested on the charge of “conduct against public morals”....

Homosexuality and cross-dressing are illegal in Bahrain. Gay sex carries a punishment of up to ten years in prison, although this is not usually enforced.
Den här typen av förföljelse och trakasserier mot HBT-personer är tyvärr vanligt i de flesta länder i Mellanöstern. Det är bara Israel som har HBT-vänliga lagar.

Dessbättre har sedan en brittisk muslimsk förening kritiserat arresteringarna i Bahrain.
The Association of British Muslims has condemned the arrests of more than 130 gay men in Bahrain.....

The AOBM, a small group founded in 1889, said the arrests were “odd and despicable” and argued that the Koran does not mention homosexuality.

In a statement, the group said: “The Holy Qur’an doesn’t actually mention much at all regarding people’s sexuality.

“The only verses which are interpreted by some in reference to homosexuality, are those referring to Prophet Lut (Lot). Yet, if one reads carefully, these verses are really condemning rape rather than sexuality.”

It added: “The crackdown in Bahrain, is typical of how the Holy Qur’an has been completely misunderstood and warped, yet people still do such things in the name of Allah, Islam, or Islamic morality. When in reality, all they are doing is acting upon their own prejudices.”

The Association of British Muslims, which is not to be confused with the Muslim Association of Britain, lists equality as one of its guiding principles and has spoken out in favour of gay rights before.
USA-gaysiten 365.com berättar att 143 katolska teologer rekommenderat ett byte av policy när det gäller bl.a. samkönade relationer.
University theologians in Germany have called on the Catholic Church to abandon the vow of celibacy for priests, open up the clergy for women and accept gays couples.

The 143 professors said the church must implement bold reforms because of “a crisis without precedent” following the discovery of widespread sexual and physical abuses by clergymen a year ago....

The appeal – signed by a few Austrian, Swiss and by almost a third of Germany’s Catholic university theologians – is a rare challenge to the clergy establishment and the Vatican, because the church has a veto right in appointing theologians at Germany’s state-run universities.
Något förvånande har Tysklands katolska biskopar varit försiktigt positiva till att debattera det här.
But Germany’s Bishops Conference on Friday cautiously welcomed the appeal, saying it could enhance the ongoing reform discussion, while noting several proposals contradicted the church’s principles.

“On some issues, the memorandum is in conflict with theological convictions and church regulations that are highly binding,” Bishops Conference Secretary Hand Langendoerfer said in a statement.
Även om katolska kyrkan och muslimska samfund ännu är homofientliga är det tecken på att en viss debatt startat i några länder om att ompröva attityderna.


Uppdatering 1.

Nu är det tyvärr ännu fler negativa nyheter med koppling till religiösa individer, föreningar och samfund.

RFSL avslöjar på sin hemsida att dess ungdomsförening anmält en muslimsk friskola.
RFSL Ungdom menar att skolchefens uttalande tydliggör för eleverna att om någon är homosexuell hör man inte hemma på skolan, vilket är ett sätt att legitimera homofobi i skolmiljön och osynliggöra muslimska hbt-ungdomar. Uttalandet ses som anmärkningsvärt också mot bakgrund att skolan har en likabehandlingsplan. I denna likabehandlingsplan fastställs det bl.a. som en målsättning att att öka förståelsen för olika sexuella läggningar.
I Indien jobbar kristna och muslimska föreningar för att landet ska återinför totalförbudet för manliga samkönade relationer.
India’s Supreme Court will... hear arguments for and against a 2009 court ruling which decriminalised gay sex....

According to the Hindustan Times, religious organisations like All India Muslim Personal Law Board, Utkal Christian Council and Apostolic Churches Alliance have opposed the high court’s verdict.

A final hearing will be held on April 19th.
Den kristna tidningen Dagen har några artiklar där det är en bekymrad debatt om att kristna ungdomsföreningar generellt fått något lägre bidrag 2011 än 2010.

Visst är det fascinerande att folk, både på Dagen och i de (ofta) konservativa kristna ungdomsföreningarna då och då tycker det är hemskt att kristna företagare måste följa lagar mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning. T.e.x. att inte få vägra samkönade par att bo hos dem om de driver värdshus. "Staten ska inte blanda sig i sådant, respektera äganderätten" är budskapet. Man skulle ibland nästan kunna tro att de är nyliberaler.

Men samma tidningsjournalister och kristna föreningsansvariga tycker att det är givet att svenska folket ska ge massor av sina skattepengar till kristna samfund och föreningar. Även om många skattebetalare inte själva är kristna. Då är det inte något resonemang om skattebetalarnas äganderätt till sina pengar. När staten generöst ger pengar är statlig inblandning tydligen inte något problem. Då saknas de nyliberala analyserna från konservativt kristna.

Jag ska förtydliga att jag som socialliberal är för både lagar mot diskriminering, även för den privata sektorn, och att ungdomsföreningar ska kunna få bidrag. Det jag vänder mig är emot är principlösheten i argumenteringen från de flesta konservativt kristna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar