torsdag 18 februari 2010

Fegande från kd och förvirring i s.

Idag har då riksdagen till sist röstat om de familjepolitiska förslagen som de debatterade redan förra torsdagen. Jag har tidigare skrivit om att ett av förslagen var från Kristdemokraterna om att avskaffa den könsneutrala äktenskapslagen.

Från den bloggposten.

Kd har nämligen gjort något mycket ovanligt. Trots att de är i majoritet och i regeringen så har de lämnat en reservation med ja till en kd-motion om att införa en civilrättslig samlevnadslag. Alltså det närmast desperata "kompromissförslag" som partiet lämnade hösten 2008 i syfte att försöka hindra införandet av en könsneutral äktenskapslag. Dessbättre förlorade kd.

I riksdagsdebatten förra torsdagen så argumenterade Yvonne Andersson för kd:s förslag om en "könsneutral samlevnadslag". Övriga partier nonchalerade dock henne helt och bemötte inte argumenationen vilket nog var klokt. Kd försöker nu krumbukta sig inför sina egna sympatisörer trots att de vet att inget parti skulle stödja deras förslag.

Yvonne Andersson yrkade i sitt anförande bifall till kd-reservationen om partiets förslag. Vanligen betyder det att någon från partiet sedan kräver rösträkning när det blir omröstning. Men riksdagsprotokollet från idag avslöjar att ingen från kd gjorde det.

Yvonne Andersson hade i sitt anförande sagt att även riksdagsledamöter från m och fp lämnat förslag om en civilrättslig lag. Men det var inte förslag om att avskaffa ordet äktenskap i lagarna.

Eftersom en del moderata ledamöter tidigare varit negativa till en könsneutral äktenskapslag så granskade jag i december förra året hur många av dem som var intresserade av kd:s förslag till en civilrättslig samlevnadslag.

Från bloggposten om den rapporten.

Andelen bland partiets 97 riksdagsledamöter som var för reformen december 2008 var 80 %.... Nu ett år senare är andelen bland de moderata riksdagsledamöterna som är för en könsneutral äktenskapslag ca 90 %....

Alla moderata ministrar i Sveriges regering är för en könsneutral äktenskapslag och nästan alla i partistyrelsen. En ledamot i partistyrelsen, Hans Wallmark, är ännu principiellt emot en könsneutral äktenskapslag men han kommenterar att han accepterar lagen som den är och inte vill avskaffa reformen.

Bland de få övriga m-riksdagsledamöter som ännu är negativa till homoäktenskap så är det en del som resonerar som Wallmark, några svarar möjligen till att rösta för kd-motionen om att avskaffa ordet äktenskap i äktenskapslagen. Men ingen av de m-ledamöter jag haft kontakt med säger tydligt ja till att avskaffa den nya äktenskapslagen.

Kd-ledamöter har nog den senaste veckan resonerat med konservativa moderater om de var intresserade av att stödja kd-förslaget till en civilrättslig samlevnadslag. Men sedan konstaterat att få, kanske ingen, av dem var det. Det är möjligen orsaken till kd:s fegande när det blev omröstning. För om de haft sånt stöd från ledamöter från andra partier hade de nog krävt rösträkning.

Sedan vill jag till sist även framföra kritik emot Socialdemokraterna som varit ordentligt förvirrade i riksdagens justitieutskott om sitt eget partis politik för transpersoner.

I januari behandlade utskottet Straffrättsliga frågor. Som väntat så reserverade sig s, v och mp för att transpersoner ska få skydd av hetslagen. Det är positivt.

Men s reserverade sig inte för att könsidentitet explicit ska vara omnämnt i brottsbalken i den paragraf som reglerar försvårande omständigheter vid hatbrott. V och mp lämnade däremot en gemensam reservation om det.

Så här skrev Elina Linna (v) och Mehmet Kaplan (mp) i sin argumention för förslaget.

Enligt 29 kap. 2 § 7 brottsbalken är det en försvårande omständighet om syftet med ett brott är att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet. Däremot nämns inte transpersoner uttryckligen i denna paragraf, vilket vi anser är olyckligt med tanke på gruppens stora utsatthet för riktad brottslighet. Därför anser vi att begreppet könsidentitet bör ingå i uppräkningen i 29 kap. 2 § 7 brottsbalken.

Förra hösten föreslog partistyrelsen i Socialdemokraterna följande i dokumentet Ett Sverige där fördomar inte hindrar arbete. Det var inför partiets kongress.

Partistyrelsen menar att det är grundläggande i en demokrati att alla människor har lika värde och bemöts med respekt. Med hänsyn till den stora utsatthet förriktad brottslighet som transvestiter och transsexuella riskerar att utsättas för, bördet göras ett förtydligas i brottsbalken om att i det fall könsidentitet utgjort ettmotiv för att kränkning vid brott ska det ses som försvårande omständigheter vid straffmätning.

Kongressen sa sedan ja till det. Trots det reserverade sig alltså inte s i justitieutskottet för förslaget. Jag mailade därför 7 februari partiets ledamöter i justitieutskottet. Det blev inget svar trots att jag mailade igen och igen. Vanligen brukar Moderaterna vara det parti som är långsammast att besvara mail men här bör s kritiseras.

Först idag besvarade Lars Westbratt som är politisk sekreterare åt partiet.

Vi står bakom både införande av transpersoner i hetslagstiftningen såväl som i straffskärpningsgrunden.

Varför är det då ett problem att s inte reserverade sig? Är det inte bara en formalitet? Nej, det har betydelse.

Förra sommaren så bytte kd åsikt och sa ja till kravet att könsidentitet explicit ska vara omnämnt i straffskärpningsparagrafen. Sedan tidigare så är c och fp för det bland de borgerliga partierna. Det har aldrig tidigare varit så nära vid en riksdagsbehandling att det ska bli enighet om reformen. I en sådan situation är det viktigt att öka pressen på m att även de ska säga ja. Då är det fel att s inte reserverar sig för förslaget.

I riksdagsdebatten om Straffrättsliga frågor blev det ingen debatt om de delar som handlade om transpersoner och inte heller någon omröstning.

Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna måste nu försöka få Moderaterna att acceptera att förbättra skyddet för transpersoner mot hatbrott.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar