tisdag 23 februari 2010

S säger ja till tydligare krav på arbetsgivare mot HBT-diskriminering.

Socialdemokraterna säger ja till att arbetsgivare ska vara skyldiga att förebygga diskriminering av HBT-personer. Därmed så är det nu enighet om det inom den röd-gröna oppositionen.

Jag har tidigare här på bloggen skrivit om utredningsförslaget från 2 februari i år.

Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering har idag lämnat sin rapport. Den föreslår att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga diskriminering även när det gäller sexuell läggning, könsidentitet, funktionshinder och ålder. Idag är det inom arbetsmarkanden bara ett sådant krav när det gäller kön, etnicitet och religion. Inom utbildning även för sexuell läggning och funktionshinder.....

Redan 1 januari 2009 så slogs de olika lagarna mot diskriminering ihop till en gemensam lag, men när det gäller arbetet med aktiva åtgärder ville regeringen först utreda hur effektivt lagarna hittills fungerat.

Redan när riksdagen 2008 behandlade regeringsförslaget till ny lag mot diskriminering så var Vänsterpartiet och Miljöpartiet för att arbetsgivare, utbildningsansvariga etc. skulle vara skyldiga att ägna sig åt aktiva åtgärder mot alla typer av diskriminering i lagen. Socialdemokraterna tvekade dock och skrev följande i en reservation.

Den fortsatta utvecklingen måste följas noggrant av regeringen. Diskrimineringskommittén föreslog vidgade krav på likabehandlingsplaner för de olika diskrimineringsgrunderna. Vi socialdemokrater anser att det kan finnas anledning att överväga detta om den nya lagstiftningen inte ger önskad effekt.

Men när jag mailat s idag har riksdagsledamoten Luciano Astudillo (s) svarat att även de är för det. Riksdagen planerar att debattera och rösta om förslag mot diskriminering 25 mars i år. Tyvärr har man i riksdagen en policy att regeringspartier av princip röstar nej till nästan alla motionsförslag.

Men trots det är det är möjligt att några av de borgerliga partierna är för utredningsförslaget om att arbetsgivare ska vara skyldiga att förebygga diskriminering även av HBT-personer. Jag ska maila de fyra borgerliga partierna och redovisar senare givetvis deras svar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar