tisdag 2 februari 2010

Tydligare skydd mot diskriminering i nytt förslag.

Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering har idag lämnat sin rapport. Den föreslår att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga diskriminering även när det gäller sexuell läggning, könsidentitet, funktionshinder och ålder. Idag är det inom arbetsmarkanden bara ett sådant krav när det gäller kön, etnicitet och religion. Inom utbildning även för sexuell läggning och funktionshinder.

Rapporten som är med på regeringens hemsida avslöjar att utredningen dessbättre förslår ett enhetligt krav och att HBT-personer därmed får ett lika bra skydd mot diskriminering som etniska minoriteter. Redan 1 januari 2009 så slogs de olika lagarna mot diskriminering ihop till en gemensam lag, men när det gäller arbetet med aktiva åtgärder ville regeringen först utreda hur effektivt lagarna hittills fungerat.

Utredningen konstaterar att kraven på aktiva åtgärder fungerat dåligt, främst inom arbetsmarknaden. Ofta har det bara blivit en pappersprodukt utan några egentliga resultat. Det är nog en orsak till förslaget att behålla gränsen på 25 anställda för att kräva att arbetsgivare måste arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering.

Fram till håromåret var det en skyldighet för alla med fler än 10 anställda men den borgerliga regeringen höjde det till 25 med argumentet att det var en del av förenklingen av regler för företagen. Regeringen föreslog också att arbetsgivare bara måste göra jämställdhetsplaner vart tredje år istället för varje år. Den röd-gröna oppositionen var emot båda förändringarna.

Men hittills har inga arbetsgivare haft någon skyldighet att jobba med aktiva åtgärder och program när det gäller sexuell läggning, könsidentitet, funktionshinder och ålder. Här betyder utredningsförslaget ett tydligare skydd.

Fackföreningarna TCO. LO och SACO är för att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att jobba med aktiva åtgärder för alla grupperna medan Svenskt näringsliv och statliga Arbetsgivarverket är emot det med argumentet att det blir värre byråkrati. Utredningen avfärdar dock det argumentet och menar att det extra arbetet blir marginellt eftersom arbetsgivare redan idag är skyldiga att göra program när det gäller kön, etnicitet och religion.

Svenska Dagbladet
har en artikel om nyheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar