torsdag 18 februari 2010

Inget om HBT i Bildts utrikesdeklaration.

När Carl Bildt (m) igår presenterade Utrikesdeklarationen 2010 så var det inte med något om HBT-rättigheter. Däremot så skrev den röd-gröna oppositionen om det i sin rapport Sveriges relationer med världens länder som även den publicerade igår. Dokumenten är dock inte helt jämförbara.

Alla utrikesdeklarationer från 1997 till 2008 och 2009 är publicerade på regeringens hemsida. Jag har granskat dem. Sverige hade socialdemokratisk regering när utrikesdeklarationerna från 1997 till 2006 publicerades. Homosexuellas rättigheter var med i 2 av 10 deklarationer, 20 % av dem. När det sedan varit en borgerlig regering har HBT varit med i 25 %. Den nuvarande regeringen har inte varit sämre än tidigare regeringar, tvärtom något bättre statistiskt.

Men politiken generellt har också blivit HBT-vänligare. Så sent som på 1990-talet så var det många som argumenterade för att det viktigaste i fattiga länder är att folk får mat och social trygghet, att homorättigheter är "en lyx" för dem. Som om rätten att älska någon och bli respekterad för det vore något oviktigt. Även homosexuella och bisexuella i fattiga länder drabbas av sociala problem. Ska de sedan även få det extra svårt genom att rika länder struntar i att de blir förföljda för att de har sex och älskar människor av samma kön? Det resonemanget är absurt.

Idag är det dessbättre enighet bland riksdagens partier om att HBT-rättigheter är viktiga inom utrikespolitiken. Även Kristdemokraterna håller med om det även om deras engagemang oftast är sämre än övriga partier. Det avslöjades om inte annat inför EU-valet. Kd hade då inte med något om HBT i sitt valmanifest vilket övriga riksdagspartier hade. Men få argumenterar idag för att HBT-rättigheter är någon "lyx".

EU är idag mycket tydligt i förhandlingarna med kandidatländer att de måste respektera rättigheter för HBT-personer. När Norge häromåret lämnade en deklaration om HBT-rättigheter till FN fick den stöd av 66 länder. Men det internationella intresset är ganska nytt.

Fram till 1970-talet var det i princip inte någon regering som internationellt argumenterade för homosexuellas rättigheter. När Iran i början av 1980-talet avrättade tusentals människor för att de var homosexuella så var det i princip bara regeringen i Nederländerna som tydligt protesterade emot förföljelsen av homosexuella. Övriga länder i Västeuropa protesterade mot användningen av dödsstraffet men inte emot det homofientliga systemet.

Senare på 1980-talet började även Sverige, Norge och Danmark försiktigt argumentera för homosexuellas rättigheter. Men när Storbritannien 1987 införde lagar mot positiv information i skolor om homosexualitet, alltså ungefär som Litauen senare, så argumenterade dåvarande utrikesministern Sten Andersson (s) att han visserligen inte höll med om det men det var inget han fördömde eftersom det var en "intern politisk sak".

Den första utrikesdeklarationen som omnämnde homorättigheter var 2000. Anna Lind (s) var utrikesminister.

Från deklarationen.

Sverige arbetar i FN, EU, OSSE och Europarådet för att ställa individen i centrum och främja de mänskliga rättigheterna. Vi gör detta genom vårt engagemang mot rasism, främlingsfientlighet och intolerans – vare sig det gäller homosexuella i Zimbabwe, romer i Slovakien eller judar i Ryssland.

Den andra utrikesdeklarationen med homorättigheter var 2004. Laila Freivalds (s) var utrikesminister. Paradoxalt nog var Freivalds själv inte homovänlig men var tvungen följa sitt partis politik.

Från deklarationen.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter – eftersom många unga kvinnor smittas och dör, och därför att vi upplever ett bakslag i det internationella arbetet med dessa frågor. Homosexuella förtrycks i många länder. Frågor kring sexualitet och samlevnad, sexuellt likaberättigande, mödrahälsovård, tillgång till preventivmedel, säkra och lagliga aborter och kvinnors ställning får inte tystas ner. Sverige och EU måste fortsätta att driva på för ett mer progressivt och effektivt internationellt arbete.

Den tredje deklarationen med homorättigheter var 2008, då använde man ordet HBT vilket betydde att man även argumenterade för bisexuellas och transpersoners rättigheter. Carl Bildt (m) var utrikesminister.

Från deklarationen.

Regeringen har under det gångna året regelbundet markerat sitt stöd i samband med manifestationer för HBT-personers rättigheter. Vi kommer även i fortsättningen att med engagemang verka för att främja respekten för dessa rättigheter.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet publicerade alltså en gemensam rapport igår, Sveriges relationer med världens länder. Det är flera delar som har med HBT.

Från delen "Mellanöstern och Arabiska halvön"

I flera länder är det förenat med stora risker att bli förälskad eller attraherad av personer av samma kön. HBT-personer (homosexuella, bisexuella och transpersoner) riskerar förföljelser och i vissa fall också dödsstraff.

De lovar i rapporten att om det blir en röd-grön regering efter riksdagsvalet i september ska den ägna sig åt bl.a. följande.

I dialog med regionens länder stödja och uppmärksamma kvinnors och HBT-personers mänskliga rättigheter.

Från delen Afrika

Även om vissa länder, som Sydafrika, utmärker sig när det gäller progressiv lagstiftning för HBT-personer utmärker sig allt för många länder i motsats riktning. I flera länder hotas dessa personer av fängelsestraff, trakasserier, våld och mord. En rödgrön regering kommer stödja personer och organisationer som kämpar för HBT-personers rättigheter i Afrika.

När det gäller delen Latinamerika lovar s, v och mp följande om det blir en röd-grön regering.

Öka det politiska och ekonomiska stödet, genom utvecklingssamarbetet, till
HBT-rörelsens arbete.

Som jag skrev tidigare är det inte möjligt att helt jämföra utrikesdeklarationen från den borgerliga regeringen med rapporten från den röd-gröna oppositionen. Den senare rapporten handlar bara om delar av utrikespolitiken. De röd-gröna planerar göra fler rapporter. Det betyder även att de är mer detaljerade medan utrikesdeklarationer måste prioritera tydligare.

Positivt för den borgerliga regeringen del är att man var först i världen att ha med HBT-rättigheter i en regeringsförklaring. Det var 2006 och handlade om HBT i utrikespolitiken. Ingen tidigare s-regering hade prioriterat att ha med HBT.

Men den politiska konkurrensen när det gäller att vara HBT-vänlig är betydligt tuffare idag. Den röd-gröna oppositionens rapport indikerar att regeringen tydligt måste planera inför valmanifest etc. att argumentera för HBT-rättigheter.Artiklar om Utrikesdeklarationen från regeringen och de röd-grönas rapport om utrikespolitiken.

SvD1 SvD2 SvD3 DN1 DN2 Sds1 Sds2Uppdatering 1

Ett parti som inte bryr sig om utrikespolitiken är Sverigedemokraterna. Det erkänner partiets ordförande Jimmie Åkesson i en intervju i Sydsvenska Dagbladet.

Sverigedemokraterna kommer inte att presentera någon egen utrikespolitik till valet. "Våra väljare tycker inte att de frågorna är viktiga", säger partiledaren Jimmie Åkesson. Det finns även en SD-oro att utrikespolitik ska splittra partiet.

Det är något förvånande i sig att ett parti som har opinionsiffror på 4-5 % låtsas att de inte behöver skaffa sig någon som helst policy om utrikespolitiken. Annars har ju sd redan avslöjat att de inte prioriterar HBT-rättigheter i andra länder.

Inför EU-valet 2009 gjorde jag en rapport om partiernas HBT-politik. Jag mailade en del frågor till dem. Från mailet.

De senaste åren har EU-parlamentet och Europadomstolen för mänskliga rättigheter krävt att alla länder respekterar vissa centrala mänskliga rättigheter för HBT-personer t.ex. rätten att anordna gayparader, rätten för transsexuella som biologiskt bytt kön att även få juridiskt byta kön, att åldersgränsen för homorelationer och heterorelationer ska vara lika etc. Menar ditt parti att det är viktigt att EU parlamentet offentligt och tydligt kritiserar de medlemsländer som inte respekterar sådana rättigheter och att EU-parlamentet jobbar för att alla medlemsländer som har den typen av diskriminerande lagar ändrar dem?

Alla riksdagspartier svarade ja. Ensamt om att svara nej var sd. De hänvisade till att "de vill att länder själva ska avgöra sådant". Det avslöjar att sd struntar i att vissa länder förbjuder demonstrationer för mänskliga rättigheter för HBT-personer och förbjuder folk att juridiskt byta kön.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar