fredag 26 februari 2010

Absurd debatt i USA om homomilitärer.

Dagens Nyheter berättar idag att chefen för marinkåren i USA, David Conway, argumenterar emot att tillåta öppet homosexuella och bisexuella att jobba i försvaret.

Från artikeln.
President Barack Obamas försök att undanröja en lag som hindrar öppet homosexuella från att tjänstgöra inom det amerikanska försvaret har stött på patrull bland höga militärer.

Chefen för marinkåren, general James Conway, är den förste inom försvarsledningen som öppet motsätter sig lagändringen. I en utfrågning i senatens försvarsutskott, som ser över lagstiftningen, sade Conway på torsdagen att hans råd till presidenten är att låta lagen vara oförändrad.

Conway sade att den nuvarande policyn fungerar bra. Om man vill ändra den måste man ställa frågan om det verkligen främjar marinkårens militära kapacitet att tillåta öppet homosexuella soldater, anser han. Conways öppet ifrågasättande av överbefälhavaren Barack Obamas inställning kommer med all säkerhet att blåsa liv i debatten i kongressen.

Hans motstånd speglar inställningen hos flera andra höga militärer. Cheferna för armén respektive flygvapnet uttryckte också tvivel om att häva förbudet när de framträdde inför utskottet tidigare i veckan. De var tveksamma till att utsätta militären för fler påfrestningar mitt under två pågående krig.

Conway gick längre, och gjorde klart att han är emot att häva det förbud som tvingar homosexuella soldater att tiga om sin sexuella läggning om de inte vill få sparken. Hans åsikt går stick i stäv med försvarschefen, amiral Mike Mullen, som kraftfullt uttalat sig för att ändra lagen.
Debatten är egentligen absurd. Republikanska politiker och en del militärer snackar om "fler påfrestningar" för försvaret om man avskaffar den nuvarande policyn. Trots att rapporter från diverse länder avslöjat ett det inte blivit några problem.

Senast i tisdags publicerade The Palm Center i USA en rapport som igen förtydligar det.

Från den brittiska HBT-siten Pinknews.
A new study of militaries around the world has found that changing policy to allow gay soldiers to serve does not cause disruption.

The US is currently moving toward lifting the ban on gays and lesbians serving openly in the military but opponents contend it will cause too much disruption at time of two wars.

The Palm Center report is due to be released tomorrow and according to the New York Times, it will conclude that in other militaries around the world, allowing gay personnel to serve openly did not undermine morale or cause mass resignations.

It will say there were “no instances of increased harassment” as a result of lifting bans in any of the countries studied, which included the UK, Canada and Australia,

The report found that all countries studied had lifted their bans quickly, rather than gradually, and none had felt the need for “separate but equal” measures such as separate washing facilities, which opponents of lifting the US ban claim will be necessary.
Opinionsmätningar bland anställda i försvaret i USA avslöjar att stödet för nuvarande policyn "don´t ask, don´t tell" minskat från ca 75 % 1993 till ca 40 % 2009. Även om vissa ännu är negativa så blir det fler som argumenterar för att byta policy.

Från USA-gaysiten 365gay.
The top commanding general in Iraq says he thinks everyone – gay and straight – should be allowed to serve in the military “as long as we are still able to fight our wars.”

The comment by Gen. Raymond Odierno is among the first to come from a senior military leader currently leading troops in battle since the Pentagon announced earlier this month that it will study the issue.

Notera att alla länder i Nord- och Sydamerika tillåter öppet homosexuella i försvaret. Förutom USA. Och givetvis de länder i Västindien som ännu har totalförbud mot homorelationer.

Alla länder i NATO tillåter öppet homosexuella förutom USA och Turkiet.

Alla länder i EU tillåter öppet homosexuella i försvaret.

Och i USA kallar man det ännu ett "socialt experiment". De bör ringa militärerna i det land som militärt och politiskt är närmast USA, Storbritannien. De avskaffade sitt förbud för drygt 10 år sedan. Idag fungerar det så bra att det brittiska försvaret t.o.m. gör rekryteringskampanjer vid Pridefestivaler för att få fler bögar och lesbiska att börja jobba inom försvaret.

Även Sveriges försvar hade fram till mitten av 1970-talet en policy att neka öppet homosexuella att jobba i försvaret eller göra värnplikten. Sedan var det några år otydligt vilken som var policyn men 1981 förtydligade dåvarande Överbefälhavaren (ÖB) att homosexuella har samma rätt att göra värnplikten och jobba som officerare som heterosexuella.

1 kommentar:

  1. Det finns några tänkvärda kommentarer samlade här. Det råder en ovanlig konsensus bland skämttecknarna i frågan. Alla av dessa tecknare är inte i regel liberala.

    http://www.cagle.com/news/GaysMilitary10/main.asp

    SvaraRadera