onsdag 3 februari 2010

Kd-politikern Roland Utbult resonerar som Sverigedemokraterna.

Roland Utbult har i flera år varit engagerad inom Folkpartiet men förra året bytte han till Kristdemokraterna. Egentligen var det logiskt eftersom Utbult aldrig varit liberal och tolerant. Istället har han argumenterat för "kristna värderingar". Faktum är att en av de viktigaste orsakerna till att liberala partier startades i Europa var att staten ska vara så religiöst neutral som möjligt. Men det tycks inte Utbult konstaterat.

Han har argumenterat emot liberala reformer som en könsneutral äktenskapslag och att samkönade par ska ha möjlighet att adoptera. Trots att många kristna är för de båda reformerna. Men Utbult är konservativt kristen.

Därför blir det något hycklande när han i en debattartikel i tidningen Dagen attackerar Sverigedemokraterna. Från artikeln.


För mig som kristen är Sverigedemokraterna inte ens ett alternativ. Deras ideologi utgår inte från kristna grundvärden utan har sina rötter i en invandrarfientlig strömning som värnar om nationalstaten. Sverigedemokraterna vill enligt sitt program "upphöja det svenska" och varnar för "inskränkningar av den nationalistiska principen".

Det finns mycket i invandringspolitiken som har misslyckats och behöver förändras. Men det är en sak att hämta sin näring i missnöjet hos många svenskar. En helt annan och svårare uppgift är att finna en lösning. Då handlar det om att utgå från en människosyn som inte kränker personer eller grupper.

För mig är det viktigt att se människan i första hand, därför vill jag föra en annan politik än den som Sverigedemokraterna står för. Jag tror att det bästa sättet att möta dem är att bemöta deras partis och kandidaters argument sakligt och korrekt. Då tror jag att deras ideologi, eller brist på ideologi, kommer att träda fram och de blir inte längre ett intressant alternativ inför höstens val.

I sak delar jag i princip hans kritik mot sd. Partiet är etniskt-svensk-normativt. Givetvis är det viktigt att vi har vissa värderingar i samhället som är gemensamma. Jag är själv kritisk mot de "halal-hippies" som låtsas som att ett mångkulturellt samhälle är oproblemaiskt och inte har några nackdelar. För givetvis har mångkultur, som annat, både positiva och negativa sidor. Men jag menar fördelarna är större än nackdelarna. Dock måste det vara vissa värderingar i samhället som inte kompromissas bort i mångkulturens namn. Bland dem bl.a. HBT-personers rättigheter, jämställdhet och rätten att kritisera religioner. Här är det viktigt att vara tydlig.

Men det sd ofta ägnar sig åt är något annat. Att generalisera om invandrare i allmänhet och muslimer i synnerhet som någon problematisk grupp. Att låtsas som att det inte är möjligt att respektera att folk är annorlunda än den etniskt svenska normen. För det är enligt sd ett hot mot den svenska kulturen. Vilket givetvis inte är sant.

Utbult är alltså emot att sd varnar för "inskränkningar av den nationalistiska principen". Men ologiskt nog så är hans argumentring om heteronormen ungefär som Sverigedemokraterna resonerar om den etniskt svenska normen. Så här skrev Utbult i en debattartikel i Svenska Dagbladet 2007 om att andelen kristna av folkpartiets sympatisörer minskat de senaste decennierna.

Kan en förklaring vara de provokativa signaler vi skickar ut från folkpartiet och hur de uppfattas av väljarna?....Eller ett citat från ungdomsförbundets hemsida: ”Vi är inte klara förrän heteronormen blivit onormal”!Utbult har givetvis fel i sak. De flesta kristna i Sverige är toleranta. Att kristna ofta skulle lämnat Folkpartiet för att någon kritiserat heteronormen på Luf:s hemsida är absurt. Faktum är också att inte bara Folkpartiet är emot heteronormen utan även Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Moderaterna har visserligen ingen officiell åsikt om det men är tydligt homovänligt.

Kvar bland riksdagspartierna är Kristdemokraterna som inte heller har någon officiell policy om heteronormen men som är emot en könsneutral äktenskapslag, homoadoptioner etc. Men det partier har i opinionsmätningarna ca 4 % och har förlorat sympatisörer till andra partier de senaste åren.

Men debattartiklen avslöjar också Utbults hyckleri. Han kritiserar, med rätta, Sverigedemokraternas vurmande för den entiskt svenska normen. Men själv gillar han heteronormen. Trots att båda normerna orsakar problem för folk som är är annorlunda än dem.

Ironiskt nog så är det bara ett parti av betydelse i Sverige som är tydligt för heteronormen, Sverigedemokraterna. Och då även kd-politikern Roland Utbult.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar