lördag 13 maj 2017

Vi cis-personer har ett ansvar att inte håna trans-personer.En ny enkät har gjorts om sex och hälsa bland unga meddelar Dagens nyheter.
.... 50 procent uppgav att de var killar och 49 procent var tjejer. 1 procent uppgav att de inte ville kategorisera sig utifrån kön.Fysiskt våld.... Totalt har 6 procent varit utsatta för fysiskt våld under de senaste tolv månaderna: 5 procent tjejer, 7 procent killar, och 10 procent av dem som inte brukar kategorisera sig med utgångspunkt i kön.... Tio procent svarar att de har känt sig nere i stort sett varje dag under de senaste 6 månaderna. Andelen är högre bland tjejer (13 procent) än för killar (9 procent). Bland dem som inte ville kategorisera sig utifrån kön är andelen så stor som 26 procent. 36 procent har någon gång tänkt på att ta sitt liv. Bland tjejer var andelen 41 procent och bland killar 30 procent. I gruppen av personer som inte vill kategorisera sig efter kön var andelen 65 procent....
Här avslöjas det att den del av transpersoner som varken identifierar sig som man eller kvinna är extra utsatta när det gäller problem. Andra enkäter har visat det gäller för transpersoner generellt. Det här ska givetvis främst åtgärdas politiskt. S-mp-regeringen planerar att lämna ett lagförslag om att transpersoner ska bli inkluderade i lagen om hets emot folkgrupp och att lagen som reglerar juridiska könsbyten ska bli betydligt friare. Det är bra.

Men vi som är cis-personer (icke-transpersoner) har ett personligt ansvar att inte håna transpersoner. Ibland kanske vi skämtar utan att mena något illa. Men för den som är transperson kan det vara sårande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar