fredag 12 maj 2017

Kulturrelativister har sänt kongressmotion som är pinsam för Gustav Fridolin.


Det här är fjärde och sista delen i min granskning av motioner till mp-kongressen 26-28 maj. När det gäller motion 6.7. om mångkultur i mp trodde jag först att det var satir. Att några sd-sympatisörer gått med i partiet för att ge det dåligt rykte. Men det här är tydligen en seriöst menad motion. Det är förvisso ärligt - men också förfärligt - att vissa mp-politiker ännu ägnar sig åt sådan här kulturrelativism. Motionen är från Ylva Wahlström som är suppleant för mp i socialnämnden i  Stockholm. Hon har fått stöd för den av bl.a Christopher Ödmann som tidigare varit riksdagsledamot samt Isak Betsimon som var med på Miljöpartiets lista inför EU-valet 2014.
..... Hur ska vi lära oss att leva i ett mångkulturellt samhälle när våra rikspolitiker delvis motarbetar detta idag? Många kulturkrockar borde kunna vara ömsinta kulturmöten istället. Vi som parti behöver öka vår kulturkompetens. Det är sorgligt att vi inte kommit längre med att kulturer kan mötas och berika varandra. Vi gröna behöver träna att leva som vi lär och kanske inte alltid tacka alla. Studenter och förtroendevalda med huvudduk ska kunna känna sig stolta. Ja även om de vill att lilla syster också ska klä sig så. Samtidigt som våra ungdomar kan få bära stringtrosor, även om de inte syns så ofta. Varför är det ena bättre än de andra? Men nikab som personal på förskolan, är nog olämpligt i mötet med barnen. Fast där de händer har man nog lyckats lösa de med. Självklart ska vi bekämpa hotfullt beteende, t ex könsstympning av flickor och allmänt hedersförtryck. Men hur ser man på pappor som inte vill att deras döttrar ska bära huvudduk, är det förtryck eller något gott? Unga flyktingar som kommer hit som gifta, fast hon är under 18 år. Bör inte de få hålla ihop om de så önskar? All kärlek är bra kärlek. Även alla socialsekreterare behöver kunna möta dessa ungdomars kärlek, som svenska ungdomar får bejaka sin kärlek från tidiga tonåren. Vi behöver också kunna vara öppna inför att andra länder har andra lagstiftningar. Samtidigt ska barnkonventionen ska vara ett redskap i lagstiftningen och även den är ju globalt anpassad. Kulturkrockar är spännande, kulturmöten är givande. Vi behöver bli tydliga så vi vet vad som är vad. Att låta fler komma till badhusen, delvis på sina egna tider, är ett givande kulturmöte. Då vågar fler kvinnor ta med sina barn till badhusen och inga främlingsrädda behöver oro - as kring utländska mäns möjliga uppskattande blickar på henne. Just det vore nog nyttigt, men tafsande och mer därtill är oroväckande. Vi behöver också på förekommen anledning se över vad som krävs av de förtroendevalda på olika poster, utifrån våra kulturella och religiösa hemvister. Vi behöver se över detta så vi kan fortsätta att vara ett mångfaldsparti, där religionsfriheten är en självklarhet. Jag hoppas att framöver kan en riksdagsman eller kvinna hälsa och tacka på lite olika sätt. Ja alla har inte en högerhand att hälsa med... Och att även ministrar som är starka i sina gröna övertygelser får ha kontakt med sina gamla kulturer på olika sätt. Så det kanske mer kommer handla om att vara beredda att försvara varandra, än att peta någon. Och att lära sig leva med de olika kulturella uttrycken så vi möter de på ett värdigt sätt....
Mp vill totalförbjuda erkännande av barnäktenskap.

Partistyrelsen yrkar avslag på motionen.
.... I enlighet med vedertagen föreningspraxis behandlar kongressen en motions förslagspunkter/attsatser och inte dess brödtext. Partistyrelsen vill ändå tydliggöra att det som framkommer i motionens brödtext ligger långt ifrån partiets samlade arbete för lika rätt. Motionen innehåller därtill flera otydliga resonemang som partistyrelsen tar avstånd ifrån. Arbetet för lika rätt ska drivas på en trygg principiell värdegrund där allas mänskliga rättigheter försvaras, och där samhället motverkar alla former av diskriminering och förtryck. För MP är det självklart att ingen har rätt att tvinga någon annan att t.ex. bära slöja, likaväl som att alla har rätt att utöva sin religion utan att utsättas för tvång, hot eller hat. När det gäller hedersförtryck är det något partiet arbetar hårt och strukturerat mot - se t.ex. partistyrelsens svar på motion 12.16. Även i den delen har partistyrelsen svårt att förstå motionens resonemang. Det som sägs i motionen om barnäktenskap är också synnerligen problematiskt. MPs linje är att barnäktenskap är något som ska motverkas. Personer under 18 år ska inte få ingå äktenskap, och därmed ska sådana äktenskap ingångna utomlands inte heller erkännas av det svenska rättssystemet. Partistyrelsen anser att det är av stor vikt att understryka att barn ska skyddas från tvångsgifte och liknande former av utnyttjande, och att ett förbud mot barnäktenskap är en viktig del av detta. Vad gäller motionens konkreta attsatser beslutade kongressen 2015 på förslag från partistyrelsen att en jämställdhets- och mångfaldskommitté skulle inrättas i partiet. Denna kommitté har i skrivande stund funnits i ungefär ett år och börjar mer och mer finna sin roll och sina former. Eftersom kommittén redan har partistyrelsens och kongressens uppdrag att arbeta med mångfaldsfrågor i partiet, och eftersom motionen föreslår ett helt annat upplägg för detta arbete, föreslår partistyrelsen att motionens attsatser avslås....
Motionen är pinsam för Gustav Fridolin och flera andra i partistyrelsen.

Problemet för mp är att fram till våren 2016 var det många ledamöter i dess partistyrelse som resonerade lika galet som i motionen. Språkröret Gustav Fridolin (bilden) hade inga som helst problem med att en reaktionär muslim som hälsade i hand på män men inte kvinnor planerades väljas till partistyrelseledamot. In i det sista försvarade han sin partikamrat Mehmet Kaplan (som tvingades avgå som minister) trots att det avslöjades att han gjort islamistiska hälsningar på foton. Man ska givetvis ge folk möjlighet att ändra sig men då måste det också vara genuint. Fridolin och övriga i partistyrelsen har ännu en hemläxa att göra när det gäller att visa att de på allvar för en kamp emot den totalitära ideologin islamism (politisk islam). Mp-kongressen blir ett gyllene tillfälle för partiledningen att markera där.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar