lördag 20 maj 2017

Mp har både rätt och fel om vapenexport.Det här är den sista bloggposten inför Miljöpartiets kongress som börjar fredagen 26 maj. Om inget sensationellt inträffar, typ att Jimmie Åkesson (sd) mot förmodan kallar till presskonferens om att ett av mp:s språkrör har bytt parti till Sverigedemokraterna.  Som vanligt gäller att om kongressombuden följer partistyrelsen i de delar jag rapporterat om så kommenterar jag sällan det. 

Två riksdagspartier, Miljöpartiet och Vänsterpartiet (och Feministiskt initiativ utanför riksdagen) har som mål att helt avveckla svensk vapenexport. Jag delar inte den analysen. Demokratin Sydkorea bör kunna få vapenstöd från andra demokratier gentemot Nordkorea precis som Sverige ska kunna få emot Ryssland. I en värld med diktaturer och auktoritärt styrda länder måste demokratier kunna skydda sig.

Internationella samarbeten komplicerar.

Sverige är idag en av världens ledande vapenexportörer i relation till antalet invånare. Visst är det kul att Sverige toppar listor men det måste kanske inte vara just att kränga vapen till andra länder. Och i synnerhet inte till diktaturer. Det finns vad jag vet en bred majoritet av riksdagsledamöterna som vill sätta stopp för det. Många motioner till mp-kongressen handlar just om att partiet bör vara tydligt där.

I många år har vi aktivister för mänskliga rättigheter lobbat för det här. Nu är vi i ett skarpt läge. S-mp-regeringen planerar lämna en proposition om att Sverige som första land i världen i princip inte ska exportera vapen till odemokratiska länder. Vi bör fatta hur revolutionerande det är. Att göra det ställningstagandet ska vi vara stolta över. Men det blir också komplicerat i en värld med internationella militära samarbeten. 

Sverige bör aldrig ensamt exportera vapen till diktaturer.

Att avbryta militära avtal med USA och andra västländer för att någon diktatur kanske får del av vapen är inte enkelt. Jag framför inte det här för att försvara att vissa västländer vill exportera vapen till diktaturer (de borde sluta med det) utan för att det här inte är så enkelt som en del av oss aktivister vill det ska vara. Men Sverige bör aldrig ensamt exportera vapen (eller för den delen övervakningsutrustning) till odemokratiskt styrda länder.

Därför bör Miljöpartiet medverka till att den kommande propositionen blir så restriktiv som möjligt när det gäller svensk vapenexport till diktaturer och auktoritära regimer utifrån de internationella avtal vi har.

Affärshuset Hansacompagniet i Malmö har en kaxig slogan.
Någon måste vara först.
Låt Sverige bli först med att ta principiell ställning emot export av vapen till diktaturer.


Uppdatering 1.

Sverige ska inte beväpna diktaturer.

Sverige jobbar - med rätta - för att EU ska skaffa sig en gemensam solidarisk flyktingpolitik. Enligt EU-kommissionen är ca 60 % av de asylsökande i unionen folk som främst är här av ekonomiska orsaker. Men hade EU skaffat en gemensam flyktingpolitik hade man lätt kunnat hantera övriga 40 % och fördelat dem i unionen.

Paradoxen är att Sverige idag exporterar vapen till diktaturer och auktoritära regimer. Vi är ett av de länder i världen som säljer mest vapen i relation till befolkningen. Ibland beväpnar vi de regimer som driver människor på flykt. När det gäller diktaturer handlar det oftast om övervakningsutrustning men även det är mycket problematiskt eftersom den ofta används emot egna befolkningen. Till auktoritära länder - som Thailand - är det ofta vapen.

Mp bör inte vika ner sig för s.

Det är givetvis absurt. Folk flyr inte ifrån stabila demokratier som Sydkorea. Däremot från diktaturer och auktoritära regimer.

Ska Sverige skaffa trovärdighet i EU:s flyktingdebatt måste vi sluta tjäna pengar och behålla en del svenska jobb genom att beväpna diktaturer.

Socialdemokraterna har tyvärr gett otydliga signaler i debatten trots att de har kongressbeslut om att Sverige inte ska exportera vapen till diktaturer. Desto viktigare att Miljöpartiet inte viker ner sig i regeringen. Jag utgår ifrån att mp vägrar släppa igenom en proposition som inte är skarp emot svensk vapenexport till icke-demokratiska länder.


Uppdatering 2.

Jag är för NATO-medlemskap och upprustning av det militära försvaret.

Ni som följer min blogg vet att jag verkligen inte är någon politiskt korrekt debattör som är pacifist. Tvärtom vill jag att Sverige kraftigt rustar upp sitt försvar närmaste 10 åren och även blir medlem i NATO. Att jag blandar mig i den här debatten är bl.a. för att visa att vapenexport till diktaturer inte handlar om någon traditionell höger-vänster-debatt. Vi är många från höger till vänster, från anhängare av ett starkt försvar till pacifister som här enas i en sakdebatt. Att Sverige inte bör exportera vapen och övervakningsutrustning till diktaturer. Sedan är vi oense om mycket annat, de debatterna kan vi ta senare, men just här är vi ense.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar