onsdag 10 maj 2017

Mp:s partistyrelse duckar tyvärr inför "kompis-inseminationer"


Miljöpartiet har kongress i Linköping 26-28 maj. Det här är första delen av min granskning av HBTQ-relaterade motioner till den. I partiets stadgar finns med att "motionsrätt till kongressen har varje medlem, avdelning och nätverk. För att en motion ska behandlas av kongressen krävs dock att den får stöd från en avdelning, ett nätverk, Grön Ungdom eller Gröna Studenter, eller att motionen är undertecknad av minst fem medlemmar". 

I motion 1.10 argumenterar Sofia Hallström från Lidingö och med stöd från bl.a. Mp-Botkyrka för att barn ska kunna få fler än två vårdnadshavare samt att även några vänner ska kunna få barn genom insemination vid en klinik. Idag är det bara tillåtet för sambopar som förväntas ha en sexuell relation och för ensamstående kvinnor.
.... Familjerätten och fertilitetslagstiftningen har byggts på synen att ett barn ska ha två föräldrar och att dessa ska vara ett kärlekspar. Lagstiftningen har i stora delar anpassats till endast dessa familjekonstellationer och det krävs ett omfattande arbete för att vi ska lämna en förlegad syn på att det är konstellationen som bestämmer om familjeförhållandena är tillräckligt goda för att människor ska få vårdens hjälp att bilda familj. Det finns inget stöd i forskning om att det skulle vara mängden föräldrar och deras inbördes relation till varandra som bestämmer om en miljö är god för ett barn att växa upp i....
Miljöpartiet är för att barn ska kunna få fler än två vårdnadshavare.

Motionen har tre att-satser.
.... 1. att MP officiellt ställer sig bakom att barn ska ha rätt till fler än två juridiska vårdnadshavare, 2. att MP verkar för att människor ska kunna bli föräldrar på rättvisa grunder och att lagstiftningen öppnar upp för fler typer av familjekonstellationer, 3. att MP verkar för att fertilitetsbehandlingar ska erbjudas även andra typer av familjekonstellationer än nuvarande lagstiftning tillåter....
Partistyrelsen kommenterar följande.
.... Det är redan idag MPs politik att barn ska ha rätt till fler än två juridiska vårdnadshavare. Detta fanns bland annat med i valmanifestet 2014. MP förespråkar en familjesyn där varje människa ska ha rätten och möjligheten att definiera sin familj. Dagens familjer är mångfacetterade och som tur är har vi kommit ifrån synen att endast traditionella kärnfamiljer ses som riktiga familjer. Partistyrelsen är något osäker på vad motionären avser med begreppet rättvisa grunder, men bedömer att det ryms inom partiets befintliga politik på området. Partistyrelsen föreslår mot denna bakgrund att attsats 1-2 ska anses besvarade. MP har varit med om att öppna upp för ensamstående kvinnor att få tillgång till fertilitetsbehandlingar. När det väl blir juridiskt möjligt med fler än två vårdnadshavare är det också naturligt att öppna upp för möjligheten att erbjuda fertilitetsbehandlingar till familjer där avsikten redan från början är att fler än två personer ska bli vårdnadshavare. Partistyrelsen föreslår därför bifall till attsats 3....
Inte självklart två kompisar ska nekas få bli föräldrar genom insemination vid klinik.

Först bör det förtydligas att s-mp-regeringen ännu inte tillsatt en utredning om barn ska kunna få fler än två vårdnadshavare. Trots att båda partierna före riksdagsvalet 2014 lovade att engagera sig för en sådan utredning om de blev regeringspartier. Den principiellt intressantaste delen av motionen är annars om två vänner ska kunna få barn tillsammans genom en insemination vid en klinik. En del är heterosexuella men vill inte ha sex med varann men kanske trots det vill bli föräldrar ihop. Jag har själv inte tagit ställning för reformen och det har inget riksdagsparti heller. Men den förtjänar en debatt. I synnerhet efter att ensamstående kvinnor fått möjlighet att bli inseminerade vid kliniker är det inte självklart att neka samma möjlighet för två kompisar som vill bli föräldrar genom samma metod. Därför är det synd att mp:s partistyrelse duckar i sina kommentarer när det gäller den delen.

1 kommentar:

  1. Ett barn kan enbart ha en mamma och en pappa.

    SvaraRadera