fredag 19 maj 2017

Fridolin (mp) har faktiskt rätt om fotbojor på tillståndslösa.Om exakt en vecka börjar Miljöpartiets kongress. Partiet har dåliga opinionssiffror. Men som regeringsparti har de makt.

Gustav Fridolin (mp) har fått kritik både internt i sitt parti och externt för sitt utspel om möjligheten att asylsökande som inte kan avvisas direkt ska kunna få fotbojor. Gör han det här för att försöka kompensera för att han tidigare gullat med islamister? Det vet vi givetvis inte. Men Miljöpartiet har skärpt till sig senaste halvåret där. Och i sak har Fridolin rätt om fotbojor. Och han har fått stöd av mp:s HBTQ-politiska talespersoner Annika Hirvonen.

Kritiken baserar sig delvis på okunskap. Gällande regler handlar om att den som fått besked om hen inte får vistas i Sverige antingen kan hamna i förvar (i praktiken som häkten) eller vistas fritt. De reglerna gäller både de som väntar på att bli avvisade och för de som inte kan bli avvisade trots att de saknar asylskäl för att deras hemland inte tar emot dem även om de bedöms utgöra ett hot emot Sverige.

Folk tas idag i förvar utan domstolsbeslut.

Förslaget om fotbojor som ursprungligen kom ifrån Kristdemokraterna handlar om att det ska finnas ett tredje alternativ. Kritikerna hävdar att ingen ska tvingas ha fotboja utan domstolsbeslut. Men idag tvingas många asylsökande att bli häktade (vara i förvar) utan beslut av åklagare, något som gäller i övrigt för att folk ska placeras i häkten. Det är inget juridiskt straff utan en åtgärd för att hindra att folk försöker stoppa en avvisning. Att sättas i förvar är dock en mycket ingripande åtgärd. Många far illa av det och i synnerhet barn även om de sällan drabbas av åtgärden. Förvar som metod ska dock finnas kvar.

En reform för barn.

Den som fått avslag på sin ansökan om asyl ska givetvis lämna landet. De som konkret utgör en fara för Sverige ska hamna i förvar i väntan på att bli avvisade, även när en bedömning görs att någon inte kommer följa ett avvisningsbeslut. Men fotboja bör bli ett alternativ istället för den mer ingripande åtgärden förvar. Det ska inte göras av slentrian utan det blir en individuell bedömning precis som när det gäller placerande av förvar idag.

Vissa i mp får givetvis föreslå att Sverige inför fri invandring direkt men då ska de ärligt försöka genomföra det i riksdagen istället för att låtsas som att varje asylsökande har rätt att få stanna. Ett system med fotbojor skulle vara positivt som ett alternativ till dagens system där folk antingen tas i förvar eller får vistas fritt.

Minderåriga ska enligt nuvarande regelverk så långt som möjligt inte tas i förvar. Trots det tvingas de ibland till det trots att deras föräldrar inte utgör något hot emot Sverige. Att tillåta fotboja för deras föräldrar vore en förbättring för dem.


Uppdatering 1.

Kritiken från höger.

Jag har haft debatter om det här på Facebook. Inte om att Fridolins förslag är repressivt utan att det är verkningslöst. Konservativa debattörer har kritiserat det. Att folk som kan bli avvisade lätt kan ta bort fotbojan.

Men det där gäller även svenskar som blir dömda till att ha fotboja. Trots det visar forskningen att fotboja är en bra metod i relation till fängelse (förvar) när det gäller brott som annars skulle leda till ett kortare fängelsestraff. Kritikerna kan invända att situationen är en annan för personer som riskerar bli avvisade, de har mer att förlora än den som döms till fotboja några månader. Det är förvisso sant. Men alternativet idag är ofta att de får vistas fritt i Sverige. Att ta in folk som ska utvisas i förvar (häkten) kräver med rätta att det finns en viss nivå av risk för att de annars avviker. Med fotboja som alternativ metod kan kraven sänkas.

Från en del konservativa debattörer hävdas att alla som fått avslag i sista instans direkt ska placeras i förvar (häkten). Förutom att det vore synnerligen dyrt är det kanske inte det samhälle många av oss vill ha. Men om inte vi som är för balanserade åtgärder vid avvisningar tar folks oro på allvar riskerar vi att till sist hamna där.


Uppdatering 2.

Mp-politiker bör fatta hur debatten är idag.

Jag har i social media försvarat Fridolins och Kristdemokraternas förslag om fotbojor men aldrig fått kritik från vänster (även om det givetvis finns kritik även från det hållet) utan bara från höger, att förslaget om fotboja är verkningslöst och visar att Fridolin inte på allvar vill att tillståndslösa ska lämna Sverige. Mp bör ta med sig det till sin kongress. Det finns ingen stark folklig opinion för att förslaget skulle vara hårt, däremot en del som hävdar det är för mjukt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar