lördag 4 februari 2017

V och fi svajar ännu i kampen emot reaktionära attityder bland invandrare.


I förra bloggposten avslöjade jag att Miljöpartiet nu tydligt vill bekämpa hedersrelaterat våld. Senaste åren har samtliga partier av betydelse varit ense om att det problemet finns (något som borde varit självklart för varje individ som följt debatten senaste 15 åren). Paradoxalt nog var Feministiskt initiativ sista svenska partiet att sluta förneka det. Att erkänna att hedersrelaterat våld inte är samma sak som när en man med arabiskt ursprung misshandlar sin fru för att han är svartsjuk. Hedersrelaterat våld är när en släkt planerar att bestraffa en person i syfte att återupprätta "hedern" hos ett kollektiv.

Historiskt har dock svenska partier varit senfärdiga jämfört med en del andra västländer. Den dåvarande nya borgerliga regeringen föreslog visserligen en handlingsplan 2007 där kampen emot hedersförtryck var en del. Samtliga riksdagspartier stödde i princip det. I den offentliga debatten var det dock fram t.o.m. 2010 bara Folkpartiet (idag Liberalerna) och främlingsfientliga Sverigedemokraterna som var tydliga. 2011-2014 började Moderaterna och Kristdemokraterna kampanja om det. Senare har också Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet börjat prioritera kampen emot hedersrelaterat våld. Det är givetvis bra att sju av åtta riksdagspartier nu gör det. Men de partier som varit senfärdiga förtjänar kritik för det.

Sverige hade konflikter mellan "stammar".

Ännu finns det dock två svenska partier av betydelse som svajar en del, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ. Det verkar finnas en minoritet i de båda partierna som ännu betraktar det närmast som "rasistiskt" att resonera om problemet, något som givetvis är absurt.. Det finns folk som invandrat till Sverige som är från "stam-samhällen". Den typen av samhällen fanns även i Norden på vikingatiden, före ca 1000 efter Kristus. Utan några stater med legitimitet och beslutskraft stred ätterna (släkterna) i Norden emot varann innan några verkliga statsbildningar fanns här. Sverige har senare genom hård kamp blivit ett samhälle med västerländsk rättssäkerhet och så småningom (sedan modiga liberaler och socialister tog fighten på 1960-talet) relativ jämställdhet. Även om även vårt land ännu - till viss del - genomsyras av patriarkala strukturer. 

När riksdagen häromåret beslutade om lagar emot svenska äktenskap där en av parterna var yngre än 18 år var v det parti som ville gå något längre än övriga. Det hindrar dock inte att v och fi igen och igen börjar resonera om "rasism"  närhelst det blir diskussion om problem i invandrartäta förorter. "Visst ska kvinnor, HBTQ-personer och judar ha samma möjligheter i förorter som i andra områden men vi måste också förtydliga att rasister, sd, etc. har en annan agenda...". Den där fixeringen vid sd är fel.

Normen i flera förortsområden är en heterosexuell muslimsk man.

Kampen emot rasism är i sig givetvis viktig. Men den kanske inte ska tas just i samband med hedersrelaterat våld. För det riskerar just ge reaktionära invandrare en signal att bara de hojtar om rasism backar v och fi. De två partierna tycks helt fixerade vid sina "intersektionella analyser" där "skurken" i varje drama helst bör vara en etniskt svensk heterosexuell man.

Men det där är motsatsen till en seriös intersektionell analys. I en sådan bör ingå att just i Rosengård, Rinkeby och flera andra svenska områden  är det ofta en heterosexuell muslimsk man som är normen.

Vänsterpartiet och dess ordförande Jonas Sjöstedt (ca 11 minuter in i SVT-klippet) och Feministiskt initiativ är ännu för könsapartheid i delar av samhället - om det handlar om muslimer.


Uppdatering 1.

Berättigad kritik emot "anti-rasistiska" Expo.


HBTQ-aktivisten Lars Torstensson har en bra debattartikel hos religionskritiska organisationen Humanisternas hemsida. Han kritiserar - med rätta - Bilar Osman som är medarbetare hos Expo och Expressen. Från "Expo hjälper hedersförtryckarna".
.... Osman skriver vidare att “debatten om våld i hederns namn ofta förminskar frågan till att handla om kultur eller religion”. Snarare har den förminskat frågan genom att förneka kulturens och religionens betydelse för hedersvåldet. En kultur som säger att framför allt de ogifta kvinnorna i en släkt måste leva i kyskhet, eftersom männen annars förlorar sin heder, och att homosexualitet inte får finnas. Förnekarna av hederskulturen, som länge dominerade debatten, har försvårat förståelsen av och opinionsbildningen mot det förtryck den skapar, och hjälpt hedersförtryckarna....
Trots att Expo kallar sig anti-rasistisk granskar de nästan aldrig rasism bland människor med icke-västerländskt ursprung. Inte heller sprider de att kristna är den religiösa grupp som är mest förföljd i världen - i bl.a. muslimska länder och kommunistdiktaturer. Sedan är det givetvis ingen ursäkt för den verkliga islamofobi (att smeta ut kollektiv skuld på alla muslimer) som finns i bl.a. Europa och USA och är ett problem.


Uppdatering 2.

Förtydligande om Humanisterna och dess blogg..


Debattartikeln av Lars Torstensson finns inte på Humanisternas officiella hemsida utan på organisationens blogg. Torstensson skriver där som gästskribent vilket betyder att det kan men inte måste vara organisationens officiella åsikter. För den som besöker deras blogg är det också tydligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar