söndag 26 februari 2017

M för första gången någonsin HBT-vänligare än s.

 

I förra bloggposten avslöjade jag att Socialdemokraternas partistyrelse - helt oväntat - tar ställning emot införande av ett tredje juridiskt kön. Både ungdomsförbundet Ssu och Socialdemorkatiska studentförbundet är dock för reformen. Så sent som maj 2016 var s öppet för att införa ett tredje juridiskt kön enligt Metro. Vid RFSL:s partiledardebatt (drygt 27 minuter in i sändningen) inför riksdagsvalet 2014 lovade sossarnas ordförande Stefan Löfven att tillsätta en utredning om ett tredje juridiskt kön om s blev regeringsparti. Löfven avfärdade i den debatten - med rätta - "vi behöver statistik-argumentet" när det gäller införande av ett tredje juridiskt kön. Idag klamrar han och övriga i s-partistyrelsen fast vid just samma argument för att försöka stoppa reformen. Det är faktiskt inte seriöst. Och han har svikit löftet om att tillsätta en utredning.

Ett beslut från en partistyrelse är partiets officiella fram tills en kongress eventuellt ändrar det. Det betyder att Moderaterna för första gången någonsin (jag har gjort partibedömningar sedan 1998) är mer HBT-vänligt i min poängbedömning än Socialdemokraterna.

Partierna får då följande poäng februari 2016. (Maxpoäng 22)

Miljöpartiet 22 p
Vänsterpartiet 22p
Feministiskt initiativ 22p
Piratpartiet 22p
Liberalerna 21p
Moderaterna 19p
Centerpartiet 19p
Socialdemokraterna -1p till 18 p
Kristdemokraterna 14p
Sverigedemokraterna 0p

Moderaterna tvekar medan Centerpartiet ännu är emot.

Bland Sveriges 10 största partier hamnar alltså s på plats 8 (sic!) när det gäller HBT-vänlighet, bara kd och sd är sämre inom HBT-politiken. 2015 mailade politiskt anställde Jon Millard följande för Moderaternas del när det gäller tredje juridiskt kön.
.... En tredje fråga handlar om införande av ett tredje juridiskt kön. Även här finns en förståelse för viljan att se en sådan reform. Vi behöver dock fortsätta att se över vilka konsekvenser en dylik reform skulle få exempelvis inom relevant lagstiftning och när det gäller personnummer mm....
Efter att jag i fredags granskat att Socialdemokraternas partistyrelse tagit ställning emot att införa ett tredje juridiskt kön kontaktade jag Centerpartiet om de vidhöll sitt motstånd emot reformen. Redan efter några timmar mailade politiskt anställda Inger Fredriksson följande.
.... Centerpartiet vill ha könsneutral lagstiftning, men tycker inte att Sverige ska införa ett tredje juridiskt kön. Det är viktigt att frågan lyfts, men som feministiskt parti ser vi i nuläget bland annat att behovet av korrekt statistik för att få en överblick över till exempel jämställdhetsfrågor skulle påverkas av införandet av ett tredje kön....
Piratpartiet vill helt avskaffa juridiska kön.

Efter att jag mailat henne igen om det betyder partiet är emot reformen lämnade hon följande kommentar.
.... ja, svaret är fortfarande nej när det gäller införandet av ett tredje juridiskt kön.....
Centerpartiet förtjänar beröm för att de är det parti som snabbast gett kommentarer om sin politik senaste åren när jag kontaktat dem. Men i sak förtjänar partiet här kritik. Att låta en liten minoritet - förmodligen färre än 1 % - få tillhöra ett tredje juridiskt kön påverkar givetvis inte jämställdhetsstatistiken generellt. 

Socialdemokraterna ansluter sig nu alltså till Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna när det gäller att vara emot införande av ett tredje juridiskt kön. Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Feministiskt initiativ är för. Piratpartiet vill helt avskaffa juridiska kön, en radikalare reform. När juridiska kön finns kvar är deras attityd "möjligen" till att införa ett tredje alternativ. Moderaterna tvekar.


Uppdatering 1.

Orsaken till att l, m, c och s inte får maxpoäng.

S, m, c och l tvekar om att införa könsneutrala personnummer.

S och m tvekar om att i grundlagen förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet.

S och c är emot införande av ett tredje juridiskt kön. M tvekar om reformen.


Uppdatering 2.

Mp, v och l tvingas till balanserade i relation till övriga partier på sin "block-sida"

Det parti som kan gynnas mest av den nya HBT-politiska situationen är något paradoxalt Liberalerna som är det borgerliga parti som främst profilerar sig inom området idag. Att m skärpt till sig och kd blivit mindre HBT-negativt har förvisso ökat konkurrensen inom Alliansen för borgerliga sympatisörer som tycker det är viktigt med en progressiv HBT-politik. Men Liberalerna får också lättare att ta debatter med röd-gröna politiker som kritiserar l för att alliera sig med kd. På samma vis vore det paradoxalt nog gynnande för Miljöpartiet och Vänsterpartiet om Socialdemokraterna skärpte till sig inför valet 2018 när det gäller HBTQ-rättigheter. Mp och v har precis som l en balansgång där. Dels att pedagogiskt förklara att de är bäst på respektive blocksida inom HBT-politiken, dels att vara trovärdiga med att deras samarbetspartier också är hyfsat bra.

De något ovetenskapliga undersökningar som gjorts hittills visar att Röd-gröna fått något större stöd än Alliansen bland HBTQ-personer, även om också en betydande minoritet sympatiserar med Sverigedemokraterna. Inför valet 2018 lär främst Moderaterna och Socialdemokraterna (och även Centerpartiet om partiet behåller stöd över 10 %)  få ansvaret att få HBTQ-personer att verkligen rösta. Den så kallade mobiliseringsfaktorn.

Men en annan sak är att behålla HBTQ-personer inom sitt "block" och locka till sig personer från andra "blocket". Där handlar det ofta om aktivister som har koll på detaljer i debatten. Kanske det blir Liberalernas och Miljöpartiets insatser som på marginalen avgör vilken sida som får mest stöd bland HBTQ-individer.

Uppdatering 3.

Som att s inte skulle kvala till andra chansen.

Jag vill inte överdramatisera det här men vi är i en ny HBT-politisk situation. Låt mig jämföra det med melodifestivalen. Det här är ungefär som att Socialdemokraterna åker ut som femma i en deltävling medan Moderaterna kvalificerar sig för "andra chansen". Ni fattar nog. ;-)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar