torsdag 16 februari 2017

HBT del av s-mp-regeringens nya utrikesdeklaration.


Från regeringens utrikesdeklaration 2017 lämnad till riksdagen igår, 15 februari.
.... Vårt arbete för att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatens principer presenterades i den skrivelse som överlämnades till riksdagen i december. I vår presenteras nya landsspecifika rappor ter om läget på dessa områden i alla världens regioner. Rapporterna belyser frågor som rätten ti ll arbete mot skälig ersättning; diskriminerande lagstiftning och våld mot kvinnor ; rasism och diskriminering på grund av etnicitet, religion, sexuell läggning, könsidentitet eller andra skäl....
Jag har granskat regeringarnas utrikesdeklarationer sedan 1997.
Kommentarer om homosexuella = homorättigheter.
Kommentarer om sexuell läggning = homo- och bi-rättigheter.
Kommentarer om sexuell läggning och könsidentitet = HBT-rättigheter.

2000 S-regering homorättigheter
2004 S-regering homorättigheter.
2008 Borgerlig regering HBT-rättigheter
2012 Borgerlig regering HBT-rättigheter
2013 Borgerlig regering homo- och birättigheter
2014 Borgerlig regering HBT-rättigheter
2015 S-mp-regering homo- och birättigheter
2016 S-mp-regering HBT-rättigheter
2017 S-mp-regering HBT-rättigheter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar