tisdag 7 februari 2017

S-mp-regeringen sviker unga transpersoner.



Hillevi Larsson (bilden) var en av få heterosexuella cis-personer bland s-riksdagsledamöter som tydligt engagerade sig för HBT-rättigheter redan före att det blev "politiskt korrekt" för drygt 10 år sedan. Larsson har lämnat en fråga i riksdagen till sjukvårdsminister Gabriel Wikström (s) om lagen om förändrad könstillhörighet.
.... Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91) överlämnades till regeringen i december 2014... Utredningen föreslår att åldern för när man själv får ändra juridisk könstillhörighet sänks från 18 år till 15 år. Vidare föreslår utredningen att man från 12 års ålder ska få ändra könstillhörighet med vårdnadshavares godkännande.... Utredningen föreslår även att åldersgränsen för medicinsk könskorrigering sänks från 18 år till 15 år.... Bakgrunden till utredningens förslag är den höga andel transsexuella ungdomar som mår dåligt, har självmordstankar och försöker ta livet av sig för att de inte får ändra sin juridiska och medicinska könstillhörighet. Sänkta åldersgränser skulle leda till att könstillhörigheten i betyg med mera överensstämmer med den upplevda könsidentiteten. När man senare söker till utbildningar och jobb behöver man inte avslöja att man bytt kön. För att byta kön juridiskt behöver man ändra en siffra i personnumret i folkbokföringen. Detta är en betydligt enklare och snabbare process än att genomgå medicinsk könskorrigering. Beslutet kan dessutom ändras i de undantagsfall då detta skulle behöva göras. Frågan kan liknas vid processen för att byta namn. Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström: Kan statsrådet tänka sig att ta initiativ till att separera lagarna om juridisk könstillhörighet och medicinsk könskorrigering och sänka åldersgränserna för byte av juridisk könstillhörighet... 
S-mp-regeringen sviker unga transpersoner.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström kommenterar.
.... Sedan utredningens betänkande inkom till regeringen har ett arbete pågått i Regeringskansliet med att analysera hur en fortsatt process kring förslagen skulle kunna se ut. I budgetpropositionen för 2017 framhåller regeringen bland annat att en viktig del i arbetet för lika rättigheter och möjligheter för hbtq-personer är de formella rättigheterna och särskilt rätten för den enskilde att definiera sin könstillhörighet. Regeringens ambition är att under 2017 fortsätta det påbörjade arbetet genom att utreda om och hur förslagen som läggs fram i betänkandet Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering kan tas vidare rent konkret. Tidsplanen för detta får regeringen återkomma med....
Tyvärr lämnar Wikström inte något positivt besked. Det är oacceptabelt och ett svek från s-mp-regeringen att den inte ens kan lämna en plan för en förändring av nuvarande 18-årsgräns för juridiska könsbyten. Socialdemokraternas HBTQ-politiske talesperson Jonas Gunnarsson meddelade för några år sedan att partiet principiellt är för att sänka åldersgränsen för att få byta juridiskt kön utan att ange någon ny sådan, Moderaterna tog ställning för detsamma i höstas. Bland riksdagspartierna är idag bara Sverigedemokraterna för att behålla nuvarande 18-årsgräns medan Kristdemokraterna tvekar. Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ och Piratpartiet vill avskaffa åldersgränsen.

Norge tillåter juridiska könsbyten från 6 års ålder.

Argentina tillåter juridiska könsbyten för barn oavsett ålder, med vårdnadshavares godkännande. Malta accepterar detsamma om även en domstol bedömer det vara till barnets bästa. Norge tillåter det för minderåriga från 6 års ålder (för 6-16-åringar med vårdnadshavares godkännande).  Nederländerna accepterar juridiska könsbyten från 16 års ålder, med någon "experts" godkännande att den som är ung vill göra det permanent. I några länder, bl.a Tyskland, Frankrike, Ungern, Moldavien och Ryssland, finns det inte någon tydlig praxis idag om någon åldersgräns.

Själv stödjer jag svenska utredningens förslag med förbehållet att medicinska "könsbytesoperationer" för  15-17-åringar med läkares och vårdnadshavares godkännande bör tillåtas synnerligen restriktivt. Det kan handla om en situation där den som är ung mår så dåligt utan en sådan åtgärd att samtliga inblandade bedömer det vara lämpligt. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar